O mare Sărbătoare duhovnicească la resfințirea Bisericii din Parohia Telești

388

În ziua prăznuirii Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, ÎPS acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, însoțit de un sobor de preoți și diaconi a oficiat slujba Sfintei Liturghii cu prilejul resfințirii Bisericii din Parohia Telești, cu hramul “Sfinții Voievozi”, care s-a construit între anii 1909-1919 și s-a sfințit la 13.09.1919 de către preasfințitul episcop al Râmnicului și Noului Severin, Alexie Șerban Craioveanu.

După ce a fost restaurată în 1974 și s-au efectuat reparații capitale în 1979 și în 2001, sub directa păstorire a Preotului paroh Cornoiu Gheorghe, au continuat ample lucrări de consolidare și de restaurare a picturii în anii 2012 și 2013, sub păstorirea Preotului paroh Buzuloiu Vasile, cu sprijinul finaciar al Primăriei Telești și al enoriașilor din parohie.

“În perioada cât voi fi primar, doresc să renovez și să resfințesc toate lăcașele de cult din comună”
Actul de resfințire a minunatului lăcaș, a cărei piatră de temelie a fost pusă de preotul Bușe Constantin, cel care ne întâmpină cu imaginea imortalizată în pronaos, a fost citit de Părintele protoereu Bălan Dumitrașcu Cosmin, iar în cuvântul său de mulțumire, Preotul paroh Buzuloiu Vasile, cel care a fost ridicat cu acest prilej la rangul de iconom, a accentuat faptul că “Dumnezeu a rânduit ca în această frumoasă zi, ÎPS Irineu să binecuvânteze resfințirea acestui sfânt lăcaș cu hramul «Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil», pe care îi și cinstim la zi de sărbătoare ca pe niște ocrotitori ai parohiei noastre. Să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că a rânduit ca această frumoasă biserică să fie primitoare și fiecare credincios are această bucurie de a primi Harul Lui Dumnezeu și rugăciunile sfinților ocrotitori! Această sărbătoare încununează munca noastră de câțiva ani, iar în viitor privim cu gânduri bune și pozitive, cu speranța că vom avea sprijinul d-lui primar și al Consiliului local, pentru a realiza și încălzirea bisericii, refacerea gardului de piatră și înfrumusețarea continuă a sfântului lăcaș”! Au primit gramate chiriarhale de mulțumire domnul Bâldea Romulus, primarul localității, și domnii Sabin și Florian Cornoiu. Într-un scurt dialog cu edilul comunei Telești, am reținut faptul că “în perioada cât voi fi primar doresc să renovez și să resfințesc toate lăcașele de cult din comună, un lucru pe care nu l-a mai făcut nimeni până acum, pentru că avem și alte proiecte în privința asfaltării ulițelor din localitate, și vom pune un accent deosebit pe educație, pe viața școlilor, pe înfrumusețarea lăcașelor de cult, în așa fel încât să întinerim localitatea cu lucruri noi”!

“Facem această prăznuire și lăudăm după cuviință pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
Așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată, prin cuvântul său arhieresc de învățătură și de o profundă reflecție și trăire duhovnicească, Înaltpreasfințitul Părinte IRINEU a ținut să aprecieze strădaniile celor care s-au ostenit pentru zidirea acestui sfânt lăcaș, ca și pentru înfrumusețarea lui, adresându-se celor prezenți prin cuvintele: “Preacucernici părinți, iubiți frați și surori! Cu ajutorul Lui Dumnezeu, participăm astăzi la Sărbătoarea sfințirii acestei biserici, într-o zi de aducere aminte a tuturor strămoșilor, a celor care au participat la zidirea acestei sfinte biserici, a celor care s-au străduit să construiască acest sfânt lăcaș. Noi facem, astăzi, această prăznuire și în același timp lăudăm după cuviință pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii acestei sfinte biserici și mijlocitorii înaintea Lui Dumnezeu, cei care poartă rugăciunile noastre înaintea Tatălui Ceresc, cei care fac ca noi să fim auziți de Tatăl Cel Ceresc, atunci când ne rugăm cu luare aminte pentru trebuințele noastre și pentru binele sufletesc al nostru! Venim la biserică pentru că suntem chemați de Dumnezeu, pentru că este Casa Lui Dumnezeu și pentru că în biserică ne simțim în apropierea Lui Dumnezeu și în Familia Lui Dumnezeu! Noi numim Casa aceasta, Casa Tatălui Ceresc! Această Casă, spunem că «Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o și Sfântul Duh a sfințit-o»! Deci, ca o Casă a Lui Dumnezeu, a Tatălui Ceresc, primitoare, ne cheamă pe toți cei care suntem copiii lui Dumnezeu. Ne aduce El aici, ne întărește voința noastră, și ne trezește sufletul și cugetul nostru, ca să venim la Tatăl Cel Ceresc”!

“Deci, să-l ascultăm pe îngerul păzitor și întotdeauna să-i urmăm sfatul”
Ca un părinte sfătuitor și blând, ușor dojenitor, dar niciodată aspru, etalând cultura și capacitatea de sinteză a unui arhiereu cu deplină ascultare la credincioși, Chiriarhul Mitropoliei Olteniei a vorbit în cuvinte calde și însuflețitoare despre îngerul păzitor, despre cel care ne însoțește în orice clipă a vieții noastre, îndemnându-ne: “Să ne amintim încă din lumea aceasta, fraților și surorilor, de îngerul păzitor! Să-l ascultăm, să-i ascultăm glasul! El ne scoală noaptea să facem o rugăciune, apoi ne îndeamnă, când mergem pe cărare să ne rugăm, ne îndeamnă când trecem pe lângă sfânta biserică și pe lângă sfânta cruce de pe marginea drumului sau de la o răscruce, să ne facem semnul sfintei cruci cu luare aminte! Ne îndeamnă când avem spaimă, când avem tristețe, să ne rugăm mai mult! Ne îndeamnă întotdeauna, așa cum știm noi, cum știm rugăciunea aceea pe care ne-au învățat-o părinții noștri: «Înger, îngerașul meu, /Ce mi te-a dat Dumnezeu/ Totdeauna fii cu mine / Și mă-nvață să fac bine!». Deci, trebuie să-l avem întotdeauna, pe îngerul păzitor, și întotdeauna să-l ascultăm, mai ales că el este singurul nostru prieten! În lumea aceasta, poate avem prieteni mai apropiați sau mai îndepărtați sau poate n-avem deloc, dar cel care ne este prieten cu adevărat și ne vrea numai binele, fără să ceară ceva de la noi, este îngerul păzitor! Deci, să-l ascultăm pe îngerul păzitor și întotdeauna să-i urmăm sfatul, ca el să se bucure și să vorbească înaintea Lui Dumnezeu despre noi, pentru că îngerii noștri pururea văd fața Tatălui Ceresc, care este în ceruri! Bineînțeles, că dacă vom face aceste lucruri, va fugi de la noi cel întunecat, pentru că orice semn al Sfintei Cruci, făcut pe trupul nostru și cu mintea noastră este ca o vâlvătaie care iese din noi și-l arde pe vrăjmașul diavol”!

“Și ce bucurie este, ce fericire este, că suntem în Casa Tatălui Ceresc”
Ca o mare sărbătoare duhovnicească prăznuită într-o zi cu soare blând și mângâietor, resfințirea Bisericii din Parohia Telești ne apropie de suflet încă un semn îndumnezeit al credinței noastre, prin care Întâistătătorul Bisericii din Oltenia ne sfătuiește cu arhiereștile sale cuvinte pilduitoare, să ne facem sfânta cruce cât mai des: “Pentru că este ca o armă care lovește cu strășnicie pe satana! Nu stați niciodată și nu vă leneviți pentru că rugăciunea aduce mult folos sufletesc, aduce multă bucurie, aduce multă prosperitate vieții noastre! Așadar, îndemnați-vă copilașii când se culcă, îndemnați pe toți cei care sunt în casă, rugați-vă întotdeauna când vă așezați să vă culcați! Să nu vă culcați fără rugăciune! Pentru că nu știm, dacă ne mai trezim dimineața! Iar dacă facem rugăciunea, îngerul păzitor, care nu doarme niciodată, care stă permanent lângă noi, zi și noapte, va avea grijă ca în timpul nopții să avem somn liniștit, somn odihnitor și binefăcător trupului nostru. Așadar, fraților și surorilor, în această zi, am fost aduși cu toții de sfinții, îngerii păzitorii noștri, ca la un semn! Și ce bucurie este, ce fericire este, că suntem în Casa Tatălui Ceresc! Și suntem, într-adevăr, cu îngerii și cu sfinții, ca niciodată în viața noastră! Căci, numai în biserică suntem cu adevărat în Casa Tatălui Ceresc, în familiaritatea și în familia Lui Dumnezeu! Felicităm pe cei care s-au ostenit la înfrumusețarea Casei Lui Dumnezeu și rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească însutit și înmiit, și pe dumneavoastră, vă încredințăm puterii Atotputernicului Dumnezeu, Care întărește slaba noastră credință, ca ea să devină puternică și lucrătoare, să întărească evlavia noastră, care ne învață să-i cinstim pe îngeri, să-i lăudăm și să-i rugăm să mijlocească pentru sufletele noastre! Rugăm pe Bunul Dumnezeu să reverse Harul Său cel bogat peste toți și peste toate, să vă dea sănătate, multă bucurie și îngerul păzitor să vă ocrotească întotdeauna, aici și în viața de veci, Amin”!
Profesor, Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here