O lansare de carte pe cinste – Romanul „Maia”, vol. II, primit excepţional!

330

Aşa cum ne-au obişnuit, prozatorul de mare talent Ion C. Gociu şi gazda ospitalieră Muzeul Judeţean „Al. Ştefulescu” din Târgu Jiu ne-au oferit un regal de-a dreptul minunat.

La început, doctorul în istorie Albinel Firescu – directorul Muzeului Satului gorjenesc de la Curtişoara şi curator de expoziţii – a deschis, cu o punctualitate nemţească spectacolul lansării unei cărţi. Şi nu orice carte, ci volumul al doilea al romanului „Maia”, editat la Societatea Scriitorilor Militari, din Bucureşti. Totodată, s-a dat citire şi scrisorii prezentată, ieri, de Gorjeanul, în exclusivitate, ce confirmă primirea ca membru al Societăţii Scriitorilor Militari, preşedinte Poetul Liviu Vişan.
Apoi, moderatorul manifestării literare – Ion Popescu-Brădiceni – a oferit o seamă de opinii critice personale despre autor şi valoroasa creaţie a domniei sale. Cu regret, al doilea moderator anunţat pe afişele ce au împânzit „Amarul târg” – cum frumos spunea Gheorghe Grigurcu – prof.dr. Zenovie Cârlugea nu a putut fi de faţă. Probabil, din pricina orelor la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” ori ale altor chestiuni neprevăzute. Oricum, cronicile literare referitoare la romanul „Maia”, volumele I şi II, ale celor doi reputaţi critici literari: Zenovie Cârlugea, membru al Uniunii Scriitorilor din România – secţia de critică şi istorie literară -, ca şi a scriitorului Ion Popescu-Brădiceni vă sunt cunoscute din paginile Gorjeanului, cotidianul dumneavoastră de suflet.
Cu delicateţe şi cu timiditatea impusă de situaţie, Ion C. Gociu a dat citire următoarei scrisori primite din partea soţiei regretatului jurnalist, scriitor şi profesor George Manoniu, în care se spun următoarele:
„Stimate domnule autor,
Stimat auditoriu,
Regret că nu mă aflu azi aici, dar, sufleteşte, sunt şi voi fi alături de dumneavoastră. Iată că a văzut lumina tiparului şi cel de-al doilea volum al romanului „Maia”, promis de domnul Ion Gociu.
Vă felicit, domnule colonel, că nu i-aţi lăsat pe cititorii dumneavoastră să aştepte prea mult pentru a urmări mai departe destinul Maiei; şi pe toţi cei prezenţi, pentru că şi-au găsit timp să vă fie alături, că pot şi ştiu să se bucure de hrană pentru minte şi suflet.
Peste numai câteva zile – mai exact, pe 2 iunie – se împlineşte un an de când profesorul şi ziaristul G. Manoniu nu mai poate să vă fie alături şi să vă fie părtaş la bucurii şi realizări. Vă asigur că v-a preţuit pe toţi. Iar dacă uneori a fost mai sarcastic, a făcut-o doar pentru a vă stimula să ţintiţi spre perfecţiune. Cum, altfel, ar fi existat în biblioteca familiei noastre un raft al scriitorilor şi publiciştilor gorjeni din ţară şi de dincolo de graniţele ei ?
Vă doresc tuturor numai realizări.
Vă mulţumesc.
Prof. Liliana Manoniu”

Firesc, la manifestare au participat oameni de cultură, intelectuali, elevi. Ce mai, oameni de toate vârstele. Impresionantă s-a dovedit pledoaria doamnei profesoare, bănuiesc pensionară, Anca Bănică, pe care promitem s-o publicăm integral. Ca şi „Însemnările de scriitor” ale poetului, prozatorului şi publicistului Ion Căpruciu, colaboratorul Gorjeanului încă de la vârsta de 17 ani şi ajuns la senectute, cu cinci-şase cărţi de poezie şi proză. I-am mai zărit în sală pe poetul şi actorul George Drăghescu, poeţii Sabin Firiza, Geo Filiş şi Dumitru Dănău, pe prof.univ.dr. Nicolae Brânzan. Într-un final a apărut şi scriitorul Ion Cepoi. Poate ultimul, dar ce-i din urmă, nu-i aşa, vor fi cei dintâi!
Se afla în prezidiu şi eseistul prof.dr. Gheorghe Gorun, Directorul unui Colegiului Naţional târgujian de renume. Bănuiesc, desigur, că a luat şi domnia sa cuvântul, dar ne-am retras din pricina faptului că ne presa timpul.
Ion Predoşanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here