O întrebare pe săptămână – Ce mai face, la ce lucrează criticul literar prof. Ion Trancău

349

Cu o solidă cultură, în special literară, Ion Trancău e un critic „colţos”, dar şi constructiv în acelaşi timp. Prezent în publicistica literară şi la lansările de carte, cel mai adese, e aplaudat la scenă deschisă. Chiar şi despre persoana domniei sale el e tot critic.

La senectute, orice scriitor, nu în sensul banal, ci în cel consacrat al cuvântului, are preocupări justificat precipitate. Este presat de trecerea timpului, cu „răbdare” sau fără „răbdare”, parafrazându-l pe Marin Preda.
Strict… editorial, mă aflu în proba celui de-al patrulea volum: am debutat într-o carte „Gorjul literar”, alături de mai mulţi confraţi cu un amplu eseu critic despre Nicolae Labiş. Tentativa mea a fost să-l reabilitez postum pe cel mai mare poet român din lustrul 1951-1956, al „obsedantului deceniu.”. De aceea, l-am intitulat, semnificativ cred eu, „Un poet sub comunism”, am apărut apoi în a doua carte „Scriitori în Ţara lui Brâncuşi”, tot cu un eseu critic intitulat „Barocul discutabil”, inspirat de cartea lui Zenovie Cârlugea despre barocul macedonskian şi de comentariul critic semnat de Gheorghe Grigurcu în hebdomadarul naţional „România literară”. După această experienţă editorială… colectivă, aproape totalitaristă, am ajuns în situaţia de a debuta, în tradiţie argheziană, a treia oară singur, cu semnătură individuală, în septembrie 2011, sub egida „Serile la Brădiceni”, cu volumul „Imixtiuni critice”. Anul acesta voi lansa a patra, a doua cu semnătură individuală, cartea „Un compendiu critic”, în care am comentat succint, sper pertinent şi verosimil personalităţi şi opere conturate deja, reprezentând măcar o parte din „floarea cea vestită” a scrisului literar gorjean.
Majoritatea scriitorilor din acest compendiu, panoramă, ghid sau breviar critic sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Apartenenţa lor nu este un criteriu conjunctural, discutabil, nu-i o prejudecată. Este unul major de ordin axiologic, estetic. Pentru viitor, încerc un proiect monografic, evitând didacticismul factologic, de a-i trata separat, amplu şi analitic, de-a lungul unui număr de pagini critice, delimitat cifric între cincizeci şi o sută, după vârstă şi întinderea creaţiei literare a fiecăruia.
Ion Predoşanu
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here