O carte despre “Muzele” marelui poet: „LUCIAN BLAGA – SOLSTIŢIUL SÂNZIENELOR” (Editura „Măiastra”, Tg.-Jiu, 2010)

450
COPERTA 1Autor a trei cărţi substanţiale şi de succes (Dinamica antinomiilor imaginare din 2005 proiectează viziunea cea mai cuprinzătoare asupra operei literare blagiene), poet, brâncuşolog şi dacolog cunoscut, fondator şi de cinci ani coordonator al uneia dintre cele mai importante reviste literare şi de cultură: „Măiastra” – dedicată în principal celor patru Puncte Cardinale ale spiritualităţii româneşti: Eminescu, Blaga, Arghezi, Brâncuşi

, – istoricul şi criticul literar prof. dr. ZENOVIE CÂRLUGEA îmbogăţeşte acum bibliografia Poetului „Domniţelor” şi al „Epitafului pentru Euridike” cu o valoroasă surpriză: o carte încântătoare care îl prezintă, pentru prima oară exclusiv, în ipostaza de poet al iubirii, pe cel pentru care „O fată frumoasă e o fereastră prin care privim în Paradis”, iar „Speranţa secretă când despoi un trandafir este de a găsi sub petale un trup de fată…” Şi ca poet al iubirii, Lucian Blaga este un spirit de esenţă eminamente goetheeană. La fel ca pentru Faust, şi pentru Poetul nostru concluzia întregii sale vieţi a fost: “Eternul-Feminin / Ne înalţă-n tării.” // “Das Ewig-Weibliche / Zieht uns hinan!”. – Şi autorul prezentei cărţi, fără precedent ca gen în literatura noastră, expune, cu rigoarea perfectă a cercetătorului literar, şi portretizează, cu fineţea de tuşă a poetului, succesiv, cele cinci „poveşti de dragoste” ale lui Lucian Blaga, trezindu-le la viaţă pe cele cinci muze, fiecare aducând cu sine grupajul de poeme pe care le-a inspirat fiecare.

O investigaţie critică minuţioasă şi subtilă. O lectură captivantă. Un cald omagiu Poetului îndrăgostit, memoriei muzelor lui, iubirii şi Eternului Feminin.
Ovidiu Drimba

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here