O carte care se scrie şi se citeşte cu inima! – Miracolul numelui persoanei sau cartea de identitate a omului!

1265

Această carte-document, atât de sugestiv intitulată: «Antroponime şi patronime în localitatea Ţicleni, judeţul Gorj», apărută la Editura «MĂIASTRA», Târgu-Jiu, 2017, pot spune că am păstrat-o multă vreme şi cu o sfinţenie nemărturisită în memoria indelebilă a curgerii timpului şi aş îndrăzni să afirm cu satisfacţia căutătorului de comori tainice, că am parcurs-o de mai multe ori, mai întâi din curiozitate, iar, după aceea, pentru a decripta înţelesurile pline de substanţă ale demersurilor celor doi coautori, prestigiosul profesor de limba şi literatura română, domnul Constantin E. Ungureanu şi respectabila şi cea mereu plina de viaţă şi deplina doamnă Elena Calotă-Avram, pe care o gratulez cu deosebit respect şi cu aleasă preţuire cu apelativul de…domnişoara Ileana!

Numele pe care le poartă oamenii sunt chiar felul acestora de a avea chip de sfinţi în Creaţia Lui Dumnezeu!
M-am desprins din multiplele preocupări intelectuale pentru a încununa un sfârşit de an pandemic şi frământat cu gândul că pot parcurge şi acest sugestiv şi încântător «Mic dicţionar» care inventariază nume de persoane din localitatea mea natală, deoarece am purces la o veritabilă aventură a doi filologi care au pus în practică un vis care te transpune aievea într-o altă lume care crezi că este a ta, dar, dincolo de aparenţe, poate că e lumea străbunilor, a tradiţiilor ancestrale şi a descoperirilor mai mult sau mai puţin întâmplătoare. Acest lucru pare verosimil, deoarece, aşa cum ne spun chiar autorii cărţii, «omul, prin virtuţile sale, prin trăsăturile sale caracteriale, îşi cinsteşte numele», iar, fiecare dintre noi, atunci când se gândeşte la numele său, ne vin în minte o mulțime de idei și de posibilități convertite în momente de lectură. Cum ştim fiecare dintre noi, cel mai frumos loc în care poți ajunge cu paşii netulburaţi ai sufletului este acela pe care ți-l conturezi singur prin chiar numele pe care îl porţi de la naştere, într-un tărâm delimitat spaţial cu ajutorul hărții și al imaginației creatoare, mai ales dacă lăsăm planificarea traseului visului imaginativ pe seama hazardului şi a Planului nevăzut din Creaţia Lui Dumnezeu, pronia divină ajutându-te doar să-ți pregătești cel mai bun itinerar de lectură. Nu mi-am propus ca să pătrund în intimitatea investigaţiilor cărţii acesteia şi în derularea explicativă şi explicită a termenilor utilizaţi de către autori, pentru că profesionalismul şi înalta competenţă a domnului profesor Constantin E. Ungureanu constituie garanţia unei reuşite editoriale incontestabile care s-a confirmat chiar de la apariţia cărţii! Reiese cu pregnanţă faptul că autorii desluşesc miracolul numelui persoanelor din localitatea Ţicleni, cu abilitatea exploratorilor unui tărâm în care se intersectează antroponime sau nume de botez, patronime ale locuitorilor din acest vechi areal de locuire românească, pentru a fi explicitate sufixe pentru numele proprii de familie din Ţicleni, fiind punctată cu acribie frecvenţa antroponimelor şi a patronimelor acestei localităţi, pentru a ornamenta paginile minunate ale cărţii cu imaginea viu colorată a supranumelor şi a pseudonimelor unor persoane din Ţicleni! «Cărţile sunt felul oamenilor de a avea aripi ca îngerii», spune Andrei Pleşu, iar, parafrazându-l pe acest deplin intelectual al vremii noastre, putem spune că numele pe care le poartă oamenii sunt chiar felul acestora de a avea chip de sfinţi în Creaţia Lui Dumnezeu, făcătorul cerului şi al pământului!

«Lumea nu este împărțită între oameni și devoratori ai morții. Noi toți, avem lumină și întuneric în interior»!
Putem aprecia că paginile reuşite şi clipele minunate pe care ni le oferă cei doi autori, constituie o adevărată revelaţie a minţii şi a sufletului, deoarece, întotdeauna, cărţile reprezintă, în sine, un compendiu de citate pe care poţi să le memorezi și pe care trebuie să le reții pentru a le avea mai aproape de inimă în tot restul vieții! Cei doi autori ne ajută să înţelegem cu limpezime că întotdeauna cuvintele înțelepte şi numele proprii cuprinse în paginile titlurilor tale de suflet, îți vor lumina cele mai dificile, dar și cele mai frumoase momente ale existenței efemere din această lume. Iar, a ține cont de frumuseţea numelui pe care îl porţi reprezintă o satisfacţie supremă care îţi pune la îndemână o colecție din cuvintele speciale descoperite în cărțile tale preferate, prin care vei realiza că numele de familie şi prenumele de sfânt sintetizează un gest care te va ajuta să înfrângi toate provocările pe care ți le scot în cale viața şi frământările vieţii! Domnul profesor Constantin E. Ungureanu şi doamna Ileana Avram-Calotă au pus la cale o astfel de întreprindere temerară de a le oferi ţiclenarilor un motiv de căutare a propriei lor identităţi, pentru că în această cărţişoară putem întâlni şi cele mai frumoase citate din cărți emblematice ale tuturor timpurilor, cu îndemnuri pilduitoare ce vor putea rămâne alături de fiecare dintre noi, prin aceşti minunaţi autori, după ce domniile lor şi-au încheiat opera! Pentru că apetitul autorilor cărţii se axează pe citate bine alese şi inspirat invocate, le oferim şi noi, spre reflecţie, acest minunat citat din J.K.Rowling cu al său «Harry Potter», prin care ni se spune că: «Lumea nu este împărțită între oameni și devoratori ai morții. Noi, toți, avem lumină și întuneric în interior! Ceea ce contează e forța de partea căreia alegem să acționăm. Asta, arată cine suntem cu adevărat», iar, minunata carte: «Antroponime şi patronime în localitatea Ţicleni, judeţul Gorj», avându-i ca însemnaţi şi merituoşi autori pe domnul profesor Constantin E. Ungureanu şi pe respectabila doamnă Elena Calotă-Avram, constituie o carte-document care ne arată, cine suntem prin chiar numele nostru, ca o încrustare în «răbojul» vremii a numelor cu care ne naştem şi cu care, la vremea sortită de către Bunul Dumnezeu, plecăm în veşnicie!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here