Noua Comisie Europeană şi-a intrat în drepturi

403

Anul 2014 a fost unul de mari schimbări în Uniunea Europeană. Alegerile europarlamentare din mai 2014 au adus un Parlament European nou, cu puteri sporite şi cu o mai bună reprezentare a cetăţenilor europeni în deciziile ce vor fi luate.
La 1 noiembrie 2014 noua Comisie Europeană, care reprezintă interesele Uniunii ca un tot unitar, şi-a început mandatul de cinci ani. Preşedintele  Jean-Claude Juncker  şi-a propus să ofere Europei, alături de echipa sa de comisari, un nou început, cu rezultate concrete în domenii cheie – locuri de muncă, creştere, investiţii; piaţă unică digitală; uniunea energiei şi schimbările climatice; piaţa internă; uniunea economică şi monetară; acordul de liber schimb UE-SUA; justiţie şi drepturi fundamentale; migraţie; UE ca actor global; schimbări democratice.
Constituită din cei 28 de comisari, inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii, câte unul desemnat de fiecare stat membru, Comisia este organul executiv al Uniunii. Rolul său este fundamental deoarece are dreptul de iniţiativă legislativă. Cu alte cuvinte, Comisia Europeană este cea care elaborează propunerile legislative pe temele de politică europeană prevăzute în tratatele Uniunii, pentru acţiuni pe care doresc să le iniţieze alte instituţii sau state membre, dar şi pentru teme rezultate din iniţiativa cetăţenească europeană. Iniţierea de propuneri legislative este precedată de consultarea tuturor factorilor interesaţi şi este trecută prin filtrele principiilor europene fundamentale, ale subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Aşadar Comisia va iniţia măsuri la nivel european doar dacă acestea sunt mai eficiente decât adoptarea lor la nivel local, regional sau naţional şi doar în proporţia necesară atingerii obiectivelor europene. Actele legislative (regulamente, directive, decizii) elaborate sunt înaintate Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene pentru a fi adoptate. Pe lângă iniţiativa legislativă, Comisiei îi revine şi rolul de a se asigura că măsurile adoptate sunt aplicate întocmai şi corect de către statele membre ale Uniunii. Preşedintele Comisiei Europene atribuie fiecărui comisar responsabilitatea pentru domenii politice specifice. În noua Comisie, România a primit portofoliul pentru politica regională a Uniunii Europene. Obiectivul general al politicii regionale vizează reducerea disparităţilor economice, sociale şi teritoriale care încă există între diferite regiuni ale Europei. Atingerea acestui obiectiv contribuie la implementarea Strategiei de creştere inteligentă, sustenabilă şi inclusivă – Europa 2020. Politica regională a Uniunii Europene este o politică de investiţii, iar Cadrul financiar multianual pentru 2014-2020 prevede investiţii de 351 de miliarde de euro în regiunile Europei pentru: stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, investiţii într-un mediu înconjurător mai curat, îmbunătăţirea accesului la tehnologiile digitale, dezvoltarea produselor şi metodelor de producţie noi, susţinerea eficienţei energetice şi combaterea schimbărilor climatice, stimularea educaţiei şi a competenţelor, îmbunătăţirea legăturilor de transport spre regiunile îndepărtate.
Încă de la prima întâlnire (5.11.2014)  a Comisiei s-a pus în practică noua metodă de lucru propusă de Preşedintele Juncker, pe grupuri de lucru constituite pe proiecte ceea ce ar trebui să conducă la o mai bună interacţiune între membrii Colegiului şi la o dinamizare a acestei structuri.
Olimpia Bratu, coordonator Centrul Europe Direct Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here