Note de lector – Scriitorul Constantin Mustaţă, despre Ardeal şi despre istoria zbuciumată a ardelenilor

542

Ştim încă puţin şi mult prea puţin despre fraţii noştri de dincolo de munţi, despre tragediile petrecute în Transilvania, în aproape un mileniu de când Ardealul a fost vremelnic rupt de trupul Ţării mume.

După cartea americanului Milton G. Lehrer, “Ardealul pământ românesc” şi cutremurătoarea lucrare “Teroarea horthysto-fascistă în Nord-Vestul României”, cele două volume ale lui Constantin Mustaţă cu titlul “Teroare în Ardeal” (curând şi al treilea) vin să repună în lumină adevărul despre modul cum au rezistat ardelenii români, secol după secol, brutalităţilor, crimelor şi tuturor fărădelegilor săvârşite pe pământul transilvan, în numele expansionismului maghiar proverbial, sintetizat şi astăzi în aşa-zisa “politică a paşilor mărunţi”, urmată metodic pentru a pune în practică utopicul vis deşart unguresc “al sfântului imperiu”. Nu e o carte de ură, de învrăjbire, o carte xenofobă, ci o mărturie bazată pe sute şi mii de fapte, prezentate în numele dreptăţii şi adevărului. Credem a nu exagera cu nimic, spunând că splendida lucrare de evocare istorică este împlinirea de-o viaţă a autorului ei, scriitor, jurnalist, istoric şi eseist de un incontestabil talent. Fiecare pagină minuţios documentată relatează cele mai tulburătoare evenimente din viaţă Transilvaniei, de la Gelu, Glad, Menumorut sau Farcaş, la Horea, Cloşca şi Crişan, de la Avram Iancu la marile personalităţi ale Marii Uniri de la l Decembrie 1918, până la cei de azi. Ca un adevărat “senior al Cetăţii Clujului”, Constantin Mustaţă le perie istoria şi o readuce în conştiinţa noastră cu obiectivitate ştiinţifică, cu har de povestitor, cu ardoare şi pasiune, utilizând mai toate modalităţile narativ-stilistice şi publicistice. “Teroare în Ardeal” este o carte tristă, cutremurătoare, dar întrutotul adevărată. Sunt proiectate şi reaşezate în drepturile lor fireşti faptele şi idealurile româneşti, evenimentele istorice din această ţară, cu măreţe chipuri de eroi ştiuţi şi neştiuţi care, prin jertfele lor, au perpetuat definitoriu conştiinţa noastră de neam, de ţară, continuitate şi permanenţă pe pământul ardealului românesc, pentru luare-aminte în nemurire.
Căpitan(r) prof. G. Manoniu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here