Noi autorizaţii pentru furnizorii de formare profesională

540

Numărul furnizorilor de formare profesională din judeţul Gorj, care solicită autorizarea de noi cursuri, a scăzut în acest an. Dacă în anul 2013, au fost eliberate 25 de astfel de autorizaţii, în 2014 numărul a ajuns la 41, iar în 2015 au fost eliberate peste 50 de autorizaţii, în prima jumătate a anului curent, doar 4 astfel de servicii au fost autorizate.

Autoritatea care coordonează activitatea privind formarea profesională a adulţilor la nivel naţional este Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), autoritate ce este înfiinţată în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. La nivelul judeţului Gorj, activitatea de formare profesională este coordonată de către Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor din judeţ.
“Până la data de 1 iulie, adică în primul semestru al acestui an, C.A. Gorj a decis acordarea unui număr de patru autorizaţii pentru furnizorii de formare profesională din judeţ pentru următoarele ocupaţii: instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; agent de securitate; operator introducere, validare şi prelucrare date; operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor”, a declarat Viorica Roşianu, directorul executiv al AJPIS Gorj.
În baza OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările ulterioare, furnizor de formare profesională poate fi orice persoană juridică de drept public sau privat, care are prevăzut în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională (cod CAEN 8559). În conformitate cu art. 11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, sunt supuşi autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională.
Pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională depun la comisia de autorizare, cu sediul la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială din judeţul în care furnizorul are sediul social, o cerere de autorizare însoţită de dosarul de autorizare şi de dovada plăţii taxei de autorizare. Conţinutul dosarului de autorizare este descris în Anexa 6 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, iar nivelul taxei de autorizare este de două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here