Noi angajări pentru trei primării din judeţ

679

Pe final de an, alte trei primării din judeţul Gorj vor organiza concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante. Este vorba despre administraţiile locale din Tismana, Stejari şi Dragoteşti.
Primăria comunei Dragoteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă de asistent medical comunitar din cadrul Compartimentului Asistenţă Socială şi Stare Civilă. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvent(ă) şcoală postliceală sanitară, specializarea – asistent medical generalist; debutant; cunoştinţe operare PC. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 9 decembrie, ora 16.00, urmând ca proba scrisă a concursului să aibă loc pe 21 decembrie, ora 10.30, iar interviurile să fie susţinute două zile mai târziu.
Şi Primăria oraşului Tismana organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, de inspector de specialitate debutant şi referent debutant. Pentru postul de inspector de specialitate debutant, condiţiile specifice cerute sunt: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare calculator (Word, Excel, Baze de date, Internet, Power Point); cunoaşterea unei limbi străine (limba engleză, limba franceză). De asemenea, pentru funcţia de referent debutant, cerinţele sunt: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe de operare calculator (Word, Excel, Baze de date, Internet, Power Point). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 decembrie 2015, ora 15.00 – data limită de depunere a dosarelor; 22 decembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 23 decembrie 2015, ora 10.00 – proba interviu.
O altă administraţie locală care organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant este Primăria Stejari, acolo unde se caută muncitor calificat, “operator hidraulic în alimentările cu apă”, treapta profesională IV, la Compartimentul Alimentare cu Apă. Proba scrisă a concursului se va susţine pe 23 decembrie ora 10.00, iar interviurile se vor derula pe 29 decembrie, de la aceeaşi oră.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here