Municipalitatea a inaugurat Centrul Îngrijire Copii Iasomia

1783

În cursul zilei de 16 iulie a avut loc inaugurarea Centrului Îngrijire Copii Iasomia din municipiul Târgu-Jiu. Ridicat pe locaţia unei foste centrale de cartier, acest centru va oferi posibilitatea unui număr de 40 de copii din familii nevoiaşe să îşi petreacă timpul liber în compania unor profesionişti care îi vor îndruma şi orienta către diverse activităţi educative şi recreative.

Autorităţile locale au inaugurat, ieri, un nou centru de îngrijire de un real interes. Valoarea totală a proiectului, estimată la cererea de finanţare, a fost de 2.550.444,60 lei, contribuţia solicitantului fiind de 150.897,88 lei, asistenţa financiară nerambursabilă de 1.908.299,12 lei. Valoarea reală a cheltuielilor efectuate este de 1.413.148 lei. „Proiectul Centrul de Servicii Sociale Integrat – Centru Îngrijire Copii este finanţat prin Programul Operaţional Regional, domeniul major de intervenţii 3.2 „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” şi are ca obiectiv principal îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii”, a declarat Corina Şuţă, şef Birou Programe Politici Comunitare din cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu.
Proiectul contribuie la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin asigurarea unui acces egal al cetăţenilor din Municipiul Târgu-Jiu la astfel de servicii.

Servicii pentru 40 de copii
Obiectivul specific al acestui proiect este crearea unui centru social (prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii unei foste centrale termice de cartier din zona A.I.Cuza) care oferă servicii pentru familii dezavantajate din punct de vedere social şi economic, a cărui misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii, cât şi o informare cât mai exactă a acestora cu privire la drepturile ce le revin, toate acestea conducând la îmbunătăţirea calităţii vieţii grupului ţintă şi la ridicarea sistemului de servicii sociale oferite la standarde europene. Prin proiect se oferă servicii sociale primare pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 – 14 ani proveniţi din familii ce se află în situaţie de risc social din municipiul Tg-Jiu, în vederea prevenirii abandonului şcolar şi familial. „Capacitatea centrului este 40 de copii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani. Copiii provin din familii defavorizate din punct de vedere economic şi activităţile care se vor desfăşura vor fi repartizate în sălile centrului. Vor fi activităţi educative, activităţi de consiliere pentru copii, părinţi şi aparţinătorii legali, activităţi de recreare şi socializare, activităţi de petrecere a timpului liber, organizare de excursii, petreceri şi activităţi cultural-artistice. Copiii beneficiază de activităţi de îngrijire, o masă şi o activitate de suport în efectuarea temelor, sprijin şcolar, orientare şcolară şi profesională. Vor fi cinci angajaţi pentru care există persoane calificate. Beneficiarii se selectează dintr-o bază de date”, a explicat Rodica Bâzu, directorul Asociaţiei „Copiii noştri de pretutindeni”.

Servicii la nivel european
Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu-Jiu, a precizat că „prin inaugurarea acestui centru încheiem, practic, un program prin care la Târgu-Jiu, din punct de vedere al preocupărilor se asigură o protecţie socială de nivel european. Ştim cu toţii că am inaugurat centrul social pentru persoane cu handicap, centrul social pentru bătrâni şi astăzi am asistat la centrul pentru copii cu vârste între 7 şi 14 ani. Sunt eforturi foarte mari din partea Primăriei pentru că trebuie să asigurăm cele necesare, dar şi salariul pentru personalul care este angajat”. Odată cu darea în funcţiune a Centrului Iasomia, un număr de 40 de copii, cât şi părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora vor beneficia de servicii de suport şi asistenţă pentru copii, prin activităţi de îngrijire, educaţie, recreare-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, cât şi activităţi de sprijin şi consiliere, educare. Toate aceste servicii sociale vor fi furnizate prin intermediul unui furnizor acreditat, Asociaţia Copiii Noştri de Pretutindeni, toate costurile de operare şi funcţionare fiind suportate din bugetul local.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here