Mitropolitul a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica “Sfinţii Apostoli” din Târgu-Jiu

353

De praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, vineri, 29 iunie, Înalt Preasfinţitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi a oficiat Sfânta Liturghie la altarul Bisericii “Sfinţii Apostoli” din Municipiul Târgu-Jiu, în prezenţa a peste două sute de credincioşi veniţi din cea mai mare urbe gorjeană, dar şi din localităţile limitrofe. În acest fel, Întâistătătorul Mitropoliei Olteniei a dovedit încă o dată că este un iubitor mereu atent şi un preţuitor destoinic al meleagurilor noastre de un “istoric şi pitoresc” aparte, parcă mereu înmlădiate sub semnul simbolului nostru emblematic pe care ne place să-l numim Constantin Brâncuşi!

Au dus Învăţătura Mântuitorului dincolo de “marginile lumii materiale”
Dezvăluindu-se pe sine prin cuvântul stăruitor de învăţătură şi dezvoltând cu aceeaşi sensibilitate a harului înomenit o veritabilă predică morală despre viaţă şi despre modelele noastre tumultul acestei vieţi, ÎPS Mitropolit Dr. Irineu a evidenţiat momentele cruciale din viaţa pământeană a celor doi Apostoli, Petru şi Pavel, ei dăruindu-ne pildele credinţei şi ale mărturisirii martirice nepieritoare pe care le pregustăm chiar şi în fructele pomilor de suflet roditori care au “pârguit” râvna credinţei dreptmăritoare în sufletul creştinilor de pretutindeni şi din toate vremurile, tocmai pentru a ne dovedi că suferinţa şi martiriul vieţii acesteia sunt doar nişte picături de rouă pe Marea Cruce a jerfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos! În marea lor activitate misionară, cei doi sfinţi care îşi leagă numele de atâtea lăcaşe de cult din întreaga lume, au dus Învăţătura Mântuitorului până dincolo de “marginile lumii materiale” şi ale interesului mercantil convertit în flux informaţional şi în reclamă comercială! Odată ajuns în “Cetatea Eternă” pentru a-L mărturisi pe Iisus Hristos şi după o activitate care a stârnit ura păgânilor, Sfântul Apostol Petru, la ceasul martiriului său, le-a cerut “cruzilor săi duşmani” să fie răstignit cu capul în jos pentru a avea privirea smerită şi îndreptată către înălţimea cerului, spre Învăţătorul său, doar “pentru a nu fi socotit egal Stăpânului Vieţii”, Cel care ştim că “a fost răstignit cu capul în sus pentru a privi spre noi păcătoşii” lumii acesteia. De altfel, Sf. Petru s-a considerat pe sine “un păcătos care simte nevoia de a privi spre ceruri”, socotindu-se în acest fel “un martor mărturisitor şi martir al învăţăturii evanghelice”, la fel ca şi Sf. Apostol Pavel, din trupul căruia nu a izvorât sânge, ci lapte, împlinindu-se cuvintele pe care adesea le spunea credincioşilor care îi urmau pildele: «Cu lapte v-am hrănit, nu cu bucate, căci încă nu puteaţi mânca şi încă nici acum nu puteţi» (I Corinteni III, 3). De aceea, ca o confirmare a faptului că în epistolele sale, Apostolul Pavel, după ce a trecut prin multe greutăţi şi suferinţe venite din partea celor “răi şi mincinoşi”, a considerat că “nu va avea odihnă până când nu “va împlini dorinţa de a cuceri lumea pentru Hristos şi pentru Evanghelia Sa”, iar în ultimă instanţă, va spune că: «Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte întru mine» (Gal. II, 20), pentru a ne hrăni pe noi, “pruncii Bisericii”, cum plastic s-a exprimat Mitropolitul Irineu, “cu laptele credinţei duhovniceşti pentru a creşte şi a ajunge la deplinătatea vârstei «bărbatului desăvârşit»” prin râvna credinţei!

Unul dintre cele mai importante monumente de pe malul Jiului “de Sus”
Pentru cei care îi admirăm aproape zilnic turlele impunătoare aflate acum flancate de schele ridicate pentru restaurare şi renovare, dar, în acelaşi timp, ştiindu-se că este situată pe “Axa Brâncuşi”, alături de Masa Tăcerii, Poarta Sărutului şi Coloana Infinitului, Catedrala “Sfinţii Apostoli” se înscrie într-un spaţiu turistic de excepţie şi este considerată, pe bună dreptate, ca fiind unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Municipiului de pe malul Jiului “de Sus”. A fost construită după modelul Mausoleului de la Mărăşeşti, iar în 1937, chiar Constantin Brâncuşi a participat personal la sfinţirea bisericii, când în mintea sa plină de o imaginaţie creatoare debordantă a încolţit ideea de a amplasa cele trei monumente unice în lume prin originalitate şi prin modul cum sunt “descoperite” într-un spaţiu deschis şi într-un cadru natural mirific! “Umbra” lui Brâncuşi stăruie dincolo de temelia lăcaşului de cult, pentru că în semn de preţuire, chiar mânerele de la uşile principale de intrarea în biserică păstrează ca “model” ceea ce ştim că reprezintă “Pasărea Măiastră”, o lucrare emblematică pentru întreaga creaţie artistică brâncuşiană. Aşadar, să privim Biserica “Sfinţii Apostoli” cu admiraţie şi să ne smerim când ne închinăm înaintea ei, parcă seduşi de valoarea arhitecturală pe care i-o conferă catapeteasma, amvonul, cafasul şi mobilierul sculptate în lemn de stejar, ca să nu mai vorbim despre ceea ce înseamnă pictura în frescă, executată în stil neobizantin cu peniţă de aur de către pictorul nostru gorjean, Iosif Keber, a cărui casă memorială se află tot în municipiul Tg-Jiu!
Profesor, Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here