MIRACOL DE PAŞTE aproape de Înălţare!

374

img002Graţie directorului fondator al Atelierului Naţional de Poezie „SERILE LA BRĂDICENI”, Ion Popescu-Brădiceni, şi mai ales generozităţii sponsorului – prof. univ. dr. Constantin Mircioiu, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, brădicenean şi domnia sa, a ieşit de sub excelentul tipar al la fel de generosului Minel Cinciulescu, patronul şi directorul general al Tipografiei ProdCom SRL, care-a dublat tirajul iniţial, MIRACOL DE PAŞTI, subintitulat „Scriitori din Brădiceni”, anul V, numărul 5 – 2011.

Supliment ce va fi lansat, pe data de 2 iunie, la Clubul Pensionarilor din Peştişani. Nu-i cazul să găsim pete şi-n soare, dar la excelenta ţinută grafică şi tipar de nivel european, cu copertă policromă şi plastifiată, s-ar mai găsi şi unele mici imperfecţiuni. Într-o ordine, alfabetică, semnează: Luminiţa Berculescu, Ion Popescu Brădiceni, Ion Căpruciu, George Drăghescu, Adrian Frăţilă, Ioana Frăţilă Nichifor, Ion C. Gociu, Mircea Liviu Goga, Ion Horea, Grigore Lupescu (e trecut doar pe coperta unu, fiindu-i înlocuită pagina de poeme şi epigrame cu una omagială Gheorghe Grigurcu), Victor Constantin Măruţoiu, Constantin Mircioiu, Horia Muntenuş (un bun amic al revistei „Serile la Brădiceni” şi cam prea mult publicat, în detrimentul unor poeţi şi prozatori gorjeni, aş zice eu), Andrei novac, regretatul Emil Paraschivoiu, Silviu Doinaş Popescu, Ion Predoşanu, Maria Şerban Silivaş. Este reluat, din Caietele Columna, un fragment de Aurel Antonie, valoros prozator care, dintr-o regretabilă neglijenţă, lipseşte din „Cuprinsul” neclar şi incomplet, ca şi de pe coperta unu! Încă un păcat al publicaţiei apărute ca supliment literar al revistei „Serile la Brădiceni” ar fi ilustraţia aproape inexistentă. Una peste alta, să ne bucurăm că aceasta există! Dar. În nici un caz, să nu trecem cu vederea unele neplăcute neîmpliniri.

 

Ion Predoşanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here