Minune mare, înainte de Înălţare! – Încă un MIRACOL DE BRĂDICENI

417

Un copil se naşte, după cum se ştie, la 9 luni. Revistei de literatură şi artă MIRACOL DE BRĂDICENI, Anul VII, nr. 10, 2013 – proiectată a apărea înainte de Sfintele Paşti nu i-a trebuit atâta amar de timp. Iat-o tipărită înainte de Înălţare! O înălţare spre sufletele cititorilor. Aşteptarea nu fu în zadar.

Spre bucuria noastră are imagini pe copertele III şi IV, de la Festivitatea de decernare a premiilor „Serile la Brădiceni”, ediţia a XVII-a, în biserica din Brădiceni. E un progres, renunţându-se la imaginile erotice ale ultimelor două apariţii. Spre lauda Directorului şi fondatorului Ion Popescu-Brădiceni.
Cu riscul de a supăra, conţinutul arată un salt calitativ şi prin bogăţia creatorilor. Chit că se putea şi mai bine dacă boala numită cultul personalităţii – prezentă, de pildă, în anuarul „Revista Jiului de Sus” cu multiplicarea(ca număr) a portretelor scriitorului Ion Cepoi, făcută pe bani publici! – nu s-ar fi luat, fiind deci o boală contagioasă şi la scriitorul total Ion Popescu-Brădiceni. Un poet remarcabil, eseist, filosof, prozator şi tălmăcitor care din păcate încă nu-i membru al Uniunii Scriitorilor din România. Dar timpul nu-i trecut şi valorile îşi vor ocupa scaunele ce le binemerită.
Revista apare graţie sponsorizării acordate cu generozitate de către Constantin Mircioiu, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, precum este universitarul cu doctorate în domeniile aparent disjuncte: Farmacologie şi Matematici. Autorul unui minunat Discurs-Rugăciune plin de spiritualitate, pe post de editorial.
Se remarcă de la o poştă harul narativ al autorului cărţii „Amintiri din Casa Amintirilor” – Ion Căpruciu, cele mai multe apărute în cotidianul Gorjeanul. Unde Domnia Sa a debutat, la numai 17 ani. Şi al cărui colaborator credincios a rămas. Una dintre memorabilele povestiri se intitulează inspirat Dragostea numai Dragoste. Cui nu-i place, să nu aibă parte de ea.
Poezie semnează Nelu Pochea, normal că şi consacratul poet Ion Căpruciu, Roxana Lupescu-Deca, Teodora Ciobanu, Gabriel Gogan, Persida Rugu, Victor Constantin Măruţoiu, iarăşi consacratul Ion Căpruciu, Mihail Hara, clasicul de-adevăratelea Florian Saioc, bucureştean căsătorit la Târgu Jiu cu Distinsa Doamnă Mia – cel ba membru al Uniunii Scriitorilor, apoi exclus şi reprimit după anul de graţie ‘89, Ion Popescu-Brădiceni – de la Primele mele poezii până la creaţiile actuale transmoderniste, Dan Neicuţescu, Radu Cârstoiu, doar o Pascală de Mircea M. Pop, Mihai Moşilă, Doru V. Fometescu, Dumitru Dănău. I. D. Sicore,, George Dumitru, Liviu Ioan Stoiciu, Maria Şerban Silivaş, Ionuţ Louis Popa şi două poeme în proză botezate cam impropriu File de reportaj aparţinând lui Ion Elena.
Mai sunt şi alte povestiri, recenzii cam nepotrivite aici, gândesc eu, deşi s-ar putea să fiu subiectiv, başca şi nişte memorii, Umor cu John şi rog să fiu scuzat că lista autorilor – cu sau fără legătură cu spaţiul spiritual al Brădicenilor ori al comunei Peştişani – e lungă şi spaţiul tipografic limitat.
Una peste alta, cu toate unele excese – deh, vorba ceea, cine împarte parte-şi face – revista este o reuşită şi se pare că şi-a găsit făgaşul.
Ion Predoşanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here