Ministerul Energiei trebuie să plătească peste 570.000 de lei expropriaților de la Roșiuța. Decizii în instanțele de judecată

1865

* Problema, în ședința de Guvern de ieri

Guvernul a avut pe ordinea de zi, în ședința de ieri, un proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 1031/2018, privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional – ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an”.

Este vorba despre mai multe decizii date de Tribunalul Gorj și Curtea de Apel Craiova, prin care trebuie actualizate elementele de identificare a parcelelor ce aparțin expropriaților, dar și sumele de bani care li se cuvin acestora, după ce terenurile lor au devenit front de lucru pentru Cariera Roșiuța.
Astfel, la Art.2, se menționează: ,,Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2018, cu modificările ulterioare, cu suma totală de 570.330,74 lei, conform hotărârilor definitive pronunţate de instanţele de judecată, pentru imobilele proprietate privată prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.” Art 3 prevede: ,,(1) Suma prevăzută la art. II se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, aprobat pe anul 2023 prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, de la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Societăţii Complexul Energetic Oltenia – S.A”. Potrivit Art.4 al proiectului de hotărâre, Ministerul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în anexa la prezenta hotărâre, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
M.C.H.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here