Metodologia de organizare a programului național „Școala altfel”, în dezbatere publică

647

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul Metodologiei de organizare a programului național „Şcoala altfel”. Propunerile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa de email catalina.chendea@edu.gov. ro, până pe data de 22 august.

Potrivit noii metodologii, proiectarea programului „Școala altfel” se va realiza în patru etape: investigarea intereselor copiilor preșcolari/elevilor, alcătuirea ofertei „Școala altfel” (totalitatea activităților educative din care preșcolarii/elevii pot să aleagă), colectarea opțiunilor copiilor preșcolari/elevilor privind activitățile educative la care vor să participe dintre cele prezentate în oferta „Școala altfel” și elaborarea detaliată a programului pe baza opțiunilor individuale ale copiilor preșcolari/elevilor. În vederea planificării programului „Școala altfel”, până la 10 octombrie 2016, în cadrul consiliului profesoral, în prezența consilierului educativ, consilierului școlar și mediatorului școlar (dacă există), reprezentanților Consiliului Elevilor și Comitetului de Părinți se va decide: echipa de coordonare a programului „Școala altfel”, formată din director sau director adjunct, membri ai Consiliului Profesoral (cel puțin 1 membru din comisia pentru întocmirea orarului), membri ai Consiliului Elevilor, membri ai Comitetului de Părinți, consilierul educativ, consilierul școlar (dacă există) și mediatorul școlar (dacă există), și calendarul de derulare a programului „Școala altfel”. Cadrele didactice, elevii, părinții și partenerii unității de învățământ vor fi informați (prin afișarea la avizier, site, email, discuții etc.) cu privire la formatul de înscriere (forma de prezentare) a activităților în oferta unității de învățământ pentru programul „Școala altfel” și preocupările identificate în rândul copiilor preșcolari/elevilor cu cel puțin 3 săptămâni înainte de termenul limită pentru elaborarea ofertei. Activitățile cuprinse în programul „Școala altfel” vor fi proiectate și facilitate/implementate de cadre didactice în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice, părinți, reprezentanți ai instituțiilor, autorităților, companiilor sau organizațiilor non-guvernamentale locale, ținând cont și de resursele disponibile în unitatea de învățământ.

scoala altfelPropunerile de activități pot fi înaintate și de către elevi, părinți sau parteneri ai unității de învățământ, respectând calendarul și forma de prezentare agreate la nivelul unității de învățământ. Activitățile propuse de elevi, părinți sau parteneri ai unității de învățământ se vor desfășura în prezența și sub supravegherea cel puțin a unui cadru didactic. Orarul programului „Școala altfel” și distribuția copiilor preșcolari/elevilor pe activități vor fi afișate în școală și comunicate elevilor și părinților cu cel puțin 2 săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat programul. La cel târziu trei săptămâni după încheierea programului „Școala altfel”, în fiecare unitate de învățământ, în cadrul primului consiliu profesoral, se va analiza: satisfacția cadrelor didactice privind activitățile experimentate și rezultatele observate, schimbările percepute privind așteptările, atitudinile, motivația și preocupările observate în rândul copiilor preșcolari/elevilor, nevoile și dificultățile identificate în rândul copiilor preșcolari/elevilor și măsurile de prevenire, sprijin sau remediere necesare pentru buna desfășurare a activității didactice, soluții de adaptarea activităților experimentate în cadrul programului „Școala altfel”, pentru a putea fi folosite pe tot parcursul anului școlar, în cadrul proceselor educative organizate pe discipline școlare și soluții de îmbunătățire a modului de organizare a programului „Școala altfel” în următorul an. Unitățile de învățământ sunt încurajate să promoveze activitatea și rezultatele programului „Școala altfel” în rândul părinților și publicului larg.

Competiția celor mai de succes activități va continua
Fiecare unitate de învățământ va selecta o activitate din cele desfășurate, cu care să participe la competiția „Școala altfel”, activitate pe care o va încărca pe site-ul inspectoratului școlar, la rubrica dedicată competiției. La nivel județean, competiția își propune să selecteze și să promoveze pe site-ul inspectoratului 10 activități care s-au desfășurat în cadrul programului „Școala altfel” și s-au dovedit eficiente în dezvoltarea competențelor de învățare și a abilităților socio-emoționale. Selecția activităților se va face de către o comisie constituită la nivel de județ, în baza unor criterii stabilite de inspectoratul școlar printr-o procedură transparentă, prin implicarea consiliului județean al elevilor, a organizațiilor reprezentative ale părinților și a consiliului consultativ al cadrelor didactice. Criteriile și modul de evaluare vor fi stabilite de fiecare inspectorat și comunicate unităților de învățământ din subordine și publicului larg în timp util, dar nu mai târziu de data de 10 octombrie 2016. Termenul limită de trimitere a dosarelor activități lor selectate de fiecare școală este 20 iunie 2017. Cele 10 activități desfășurate în cadrul programului „Școala altfel” și selectate la nivelul fiecărui județ și al municipiului București vor participa la competiția organizată la nivel național, de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, conform unei proceduri ce va fi transmisă inspectoratelor școlare, până la data de 1 aprilie 2017. Reamintim că, în anul școlar 2016-2017, programul ”Școala Altfel” se va desfășura pe o perioadă de cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ, în intervalele diferite. Astfel, pentru învățământul preșcolar și primar intervalele pentru care pot opta unitățile de învățământ sunt: 21 noiembrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 sau 15 mai – 9 iunie 2017. Pentru elevii din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, programul ”Școala Altfel” va fi organizat în unul dintre următoarele intervale: 17 octombrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 și 15 mai – 9 iunie 2017.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here