Masă și cazare gratuită pentru elevii din școlile profesionale

513

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat tacit un proiect de lege care prevede că elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum 3 ani beneficiază de masă şi cazare gratuite în căminele şi internatele şcolare.

Potrivit proiectului de lege, ”elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic, cu durata de minimum 3 ani, beneficiază de masă şi cazare gratuite în căminele şi internatele şcolare. Acoperirea integrală a cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, la propunerea Ministerului Educaţiei”. În expunerea de motive se menţionează că acest proiect este destinat atragerii elevilor către şcoala profesională: ”Prin atragerea absolvenţilor clasei a opta pentru formare iniţială prin şcoala profesională s-ar diminua considerabil abandonul şcolar, care are drept consecinţe şomajul, excluziunea socială şi sărăcia. Astfel, rata părăsirii timpurii a şcolii în România (18,1% în 2014, faţă de media europeană de 11,2%) este una dintre cele mai ridicate din Europa, îndepărtându-ne de ţinta naţională de 11,3% pentru anul 2020. De asemenea, în ultima vreme, tot mai mulţi agenţi economici au dificultăţi legate de asigurarea cu lucrători calificaţi, care pot fi formaţi prin şcoală profesională”.
Termenul pentru dezbatere şi vot final pentru acest proiect a fost 5 septembrie, iar de la Cameră acesta va pleca la Senat unde va intra în procesul legislativ.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here