Mănăstirea «ICOANA», din comuna Crasna (Gorj) şi-a sărbătorit hramul (II) – ,,Sfântul Ioan Botezătorul este rod al rugăciunilor, fiindcă el însuşi practică rugăciunea şi se nevoieşte în post şi priveghere în pustie”!

791

Aşa cum este firesc şi necesar, publicăm cea de-a doua parte a prezentării cuvântului de învăţătură duhovnicească rostit de către Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, sâmbătă, 24 iunie 2023, la Mănăstirea «Icoana», din comuna Crasna (Gorj), împreună cu un sobor ales de preoţi, călugări şi diaconi în prezenţa unui număr însemnat de credincioşi veniţi din judeţ şi din toată ţara. Astfel, în cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească din care se desluşeşte frumuseţea câmpului cu flori de sânziene şi parfumul raiului ceresc din vecinătatea mănăstirii, Înaltul Ierarh al Olteniei a prezentat cu detalii semnificative istoricul vieţii pământeşti a Sfântului Ioan Botezătorul, de la momentul zămislirii sale din Sfânta Elisabeta, când toţi se bucurau şi fericeau această familie, fiindcă Dumnezeu S-a milostivit de ei, pentru că Dumnezeu ştie să împlinească rugăciunile, aşa cum ştie să aibă grijă de întregul neam omenesc! Dar, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul este «cel mai mare bărbat născut din femeie», cu şase luni de zile înaintea Mântuitorului Iisus Hristos prorocul care avea să vestească Naşterea Fiului Lui Dumnezeu, dar, în acelaşi timp va fi «glasul celui ce strigă în pustie», ca să vestească oamenilor căile Domnului!

,,Sfântul Ioan Botezătorul a făcut ca întotdeauna, în sufletul său să «locuiască» Dumnezeu”!
Cu profunzimea sa analitică şi plină de conţinut, Mitropolitul Olteniei a pornit de la faptul că: ,,Din această sfântă sărbătoare înţelegem purtarea de grijă a Lui Dumnezeu, Cel Care l-a creat pe om şi niciodată nu l-a părăsit! S-a întipărit în viaţa noastră, în fiinţa noastră, în persoana noastră, că ne-a făcut după chipul Său! Ne-a dat această asemănare cu Dumnezeu, această legătură cu Dumnezeu, când El Însuşi S-a întipărit în noi, ca oricine l-ar vedea pe om, să-L vadă pe Dumnezeu! Astfel, ne apropiem de Acela după care am fost creaţi, pentru că semănăm cu Dumnezeu şi suntem chemaţi ca să ne desăvârşim, iar, prin fapte bune să agonisim puterea Lui Dumnezeu! Cu cât suntem mai mult în legătură cu Dumnezeu prin rugăciune, cu atât Se întipăreşte Dumnezeu şi mai mult în viaţa noastră şi devenim cu adevărat purtători de Dumnezeu, iar, Sfântul Ioan Botezătorul este un model în acest sens! Sfântul Ioan Botezătorul este rod al rugăciunilor, fiindcă el însuşi practică rugăciunea şi se nevoieşte în post şi priveghere în pustie! Sf. Ioan Botezătorul este «lăcaşul» lui Dumnezeu Cel Sfânt, Care locuieşte în sufletele celor care s-au «golit» de sine, s-au depărtat de lucrurile pământeşti, aşa cum ne rugăm întotdeauna şi zicem: «Vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte de toată întinăciunea noastră!». Deci, la chemarea aceasta, noi suntem plini de Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât ne învrednicim de virtutea smereniei, de virtutea curăţirii interioare! Dacă în noi străluceşte Lumina Lui Dumnezeu, întunericul n-are nici o putere asupra noastră! Sfântul Ioan Botezătorul ne este mergător înainte şi învăţător, pentru că el ne învaţă ca să scoatem tot vicleşugul din noi, aşa cum avea să le spună tuturor la Iordan: «Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor!». Deci, pocăinţa este baza mântuirii noastre! Numai cel care va recunoaşte că e păcătos, acela este şi mântuit, pentru că pe această «temelie» ne ridicăm la Dumnezeu! Pocăinţa înseamnă schimbarea felului de a gândi! Dacă mai înainte gândim îndemnaţi de diavolul şi sub umbra păcatului, de îndată ce ne-am hotărât să rupem cu lucrurile rele şi cele pământeşti, vine în sufletul nostru această putere a Lui Dumnezeu, care ne schimbă felul de a gândi! O gândire sănătoasă, luminată de harul duhului sfânt şi care este întotdeauna inspirată de Dumnezeu! De aceea, Sf. Ap. Pavel spune că omul duhovnicesc «a rupt cu păcatul şi are mintea Mântuitorului Hristos!», adică, mintea iubirii, care este jertfelnică, dătătoare de viaţă! Te jertfeşti pentru mântuirea ta, adică, renunţi la cele lumeşti şi te lepezi de satana şi de toate lucrurile lui, până la sfârşitul vieţii pământeşti, când Dumnezeu te va primi cu bucurie prin cuvintele: «Slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost pusă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău!». În tot acest parcurs al vieţii noastre, suntem vegheaţi de Dumnezeu! Dumnezeu este pretutindeni şi toate le plineşte, iar, atunci când suntem slabi, Dumnezeu ne întăreşte, când suntem neputincioşi, atunci Dumnezeu ne ridică, dar, cu condiţia ca şi noi să-i dăm viaţa noastră Lui! De fapt, să i-o încredinţăm, ca El să facă din viaţa noastră însăşi prezenţa Sa, existenţa sa în noi! Sfântul Ioan Botezătorul a făcut ca întotdeauna, în sufletul său să «locuiască» Dumnezeu! Asculta mereu glasul Lui Dumnezeu în sufletul său şi avea acestă dumnezeiescă binecuvântare de a vedea Duhul Sfânt că se coboară la Botez peste Mântuitorul Hristos, un lucru rar, dat numai anumitor persoane, cum este Sf. Ioan Botezătorul! Pentru că nu toţi au văzut la Iordan pe Duhul Sfânt coborându-se peste Mântuitorul Hristos, adică, Mesia, Cel Care avea să mântuiască neamul omenesc”, în acest fel, Mitropolitul Olteniei scoţând în evidenţă personalitatea unică şi inconfundabilă a Sf. Ioan Botezătorul!

,,Sfântul Ioan Botezătorul este alesul Lui Dumnezeu, trimisul cerului, model de sfinţenie şi de îndumnezeire”!
De aceea, în temeiul explicaţiilor Înaltului nostru Ierarh: ,,Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că ochii sufletului său sunt luminaţi, a putut să vadă tainele dumnezeişti şi să audă glasul Tatălui ceresc: «Acesta este Fiul meu cel iubit pentru care am binevoit!». Pentru ca lumea să fie eliberată de diavolul şi de moarte! Mântuitorul Hristos i se arată Sfântului Ioan în toată puterea şi de aceea îl vesteşte ca fiind cel mai mare proroc! Sf. Ioan Botezătorul este întotdeauna alături de Mântuitorul Hristos, în viaţa pământească, dar, şi în viaţa cerească, pentru că el mijloceşte împreună cu Maica Domnului pentru viaţa noastră! Aşa se face că îl vedem pe Sf. Ioan Botezătorul în sfintele icoane şi în pictura noastră bisericească, alături de Domnul Care stă pe scaunul de judecată! Sf. Ioan Botezătorul este alesul Lui Dumnezeu, trimisul cerului, model de sfinţenie şi de îndumnezeire! Aşa cum dorim şi noi să fim în această viaţă, ca să ajungem în Împărăţia cerului! Sfântul Ioan Botezătorul este mijlocitorul înaintea Tatălui ceresc, este mijlocitorul înaintea Mântuitorului Iisus Hristos şi glasul său este al pocăinţei, glasul său este al îndreptării, dar, este şi glasul rugăciunii! Sf. Ioan Botezătorul este un om desăvârşit prin pocăinţă, un sfânt al îndreptării, pentru că ne îndreaptă pe noi spre Fiul Lui Dumnezeu, Cel care tămăduieşte păcatele lumii, ca şi noi să-L urmăm şi să ne «îmbrăcăm» în «haina» Lui, haina jertfei şi a pocăinţei! Iar, Sf. Ioan Botezătorul este «glasul» rugăciunii, pentru că întotdeauna mijloceşte pentru mântuirea noastră! Naşterea Sf. Ioan Botezătorul este semnul de la Dumnezeu, că Cel Atotputernic, ne iubeşte şi ne călăuzeşte! Ne iubeşte pentru că Dumnezeu este Iubire şi pentru că ne şi învaţă ca să-L iubim! Ca să-L iubim, aşa cum trebuie şi aşa cum este de mare folos! Sfântul Ioan Botezătorul şi naşterea lui sunt semne ale convieţuirii noastre în această lume, căci, a veni pe pământ înseamnă a primi de la Dumnezeu darul cel ceresc şi că noi ne naştem pentru că Dumnezeu ne-a plănuit încă din veşnicie şi ne-a dăruit la fiecare în parte un trup în care să «mergem» în viaţa aceasta. Mântuitorul Hristos ne cheamă ca să ne luăm crucea şi să-L urmăm pe El, însă, tot El ne-a dat această putere ca să ne ducem crucea noastră până la sfârşit! Aşadar, să-l rugăm pe Sf. Ioan Botezătorul ca să ne fie întotdeauna ocrotitor, ajutător şi mijlocitor, ca să fie permanent alături de noi, în viaţa aceasta şi dincolo, când vom trece în Împărăţia Tatălui ceresc! Amin”, în acest fel, Mitropolitul Olteniei dovedindu-se acelaşi instruit şi bine documentat specialist al teologiei dogmatice româneşti. La încheierea slujbei, credincioşii au primit pachete cu alimente, întreaga zi fiind binecuvântată de Dragostea Lui Dumnezeu, de grija Sa, de blândețea și de dorința tuturor credincioşilor de a-I fi alături la ceas de mare sărbătoare!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here