Mănăstirea «ICOANA», din comuna Crasna (Gorj) şi-a sărbătorit hramul (I) – ,,Sfântul Ioan era în centrul atenţiei oamenilor şi a îngerilor care vestiseră naşterea lui, «cel mai mare bărbat născut din femeie», prorocul ce a vestit venirea lui Mesia”!

1245

În prezenţa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, sâmbătă, 24 iunie 2023, Mănăstirea «Icoana», din comuna Crasna (Gorj) şi-a sărbătorit marele hram hărăzit prin pronia divină, când Sfânta Liturghie a fost oficiată în altarul de vară al mănăstirii de către un sobor ales de preoţi, călugări şi diaconi din care a făcut parte, printre alţii: Preacuviosul Părinte Arhimandrit Ioachim Pârvulescu, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei şi stareţul Mănăstirii Lainici, Preacucernicul Părinte consilier Daniel Achim, Preacucernicul Părinte Protopop Ioan Popescu, de la Biserica «Icoana» din Bucureşti, pe pământul căruia a fost înălţată minunata lavră gorjeană, Preacucernicul Părinte Protoiereu Ioan Spilca, Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti, Preacucernicul Părinte Protoiereu Marian Mărăcine, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Preacucernicul Părinte Protoiereu Cojocaru Cristian Protopopiatul Craiova-Nord, Preacuviosul Părinte Stareţ Protos. Nifon Aftanache de la Mănăstirea Crasna, Preacuviosul Părinte Protosinghel Fanurie, Preacucernicul Părinte Pr. Ioan Coconeţu, Parohia Novaci, Preacucernicul Părinte Pr. Ion Popescu, Parohia Cărpiniş, Preacucernicul Părinte Pr. Nicolae Stoicoiu, Parohia Cartiu (Turcineşti), fiu al satului Cărpiniş, Preacucernicul Părinte Aurel Fâciu, Parohia Bustuchin, Preacucernicul Părinte Pupăză Viorel, Parohia Gornăcel, Preacucernicul Părinte Sorin Vulcănescu, de la Facultatea de Teologie din Craiova, Preacucernicul Părinte Albu Marin, Parohia «Sf. Ier. Calinic Cernicanul» (Dolj) şi alţii. Au fost prezenţi numeroşi iubitori de Dumnezeu şi de credinţă, veniţi din toate colţurile judeţului şi din întreaga Oltenie! La slujba liturgică au participat cu sufletul şi cu darea de mână Maica Stareţă Teodora Ilie Stavrofora, ca întotdeauna o gazdă minunată, harnică, primitoare şi mereu zâmbitoare, ce mângâie cu inima şi cu lumina sufletului său inimile oamenilor, ajutată de către obştea de maici ostenitoare, împreună cu Maica Stareţă Fevronia Nuţă Stavrofora de la Mănăstirea Târgu-Logreşti şi Maica Stareţă Spiridona Tăbăcaru Stavrofora, de la Mănăstirea Polovragi. La slujba liturgică au cântat la strană membrii Corului Catedralei Mitropolitane «Sf. Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova, dirijat de către prof. dr. Victor Şapcă. În timpul slujbei Sfintei Liturghii, diaconul Popescu Adrian Iulian a fost hirotonit preot pe seama Parohiei «Sf. Ier. Calinic Cernicanul» (Dolj), iar ipodiaconul Popa Marcel a fost hirotesit diacon. Printre mirenii prezenţi, semnalăm familia d-nei Mariana Şarapatin de la OCPI Gorj şi a d-lui ing. Liviu Scurtu, distribuţii gaze Gorj La sfârşitul oficierii slujbei Sfintei Liturghii a fost săvârşită Slujba de pomenire a ctitorilor şi a slujitorilor străvechiului aşezământ monahal care a îmbrăcat frumoase veşminte de aleasă şi împărătească sărbătoare, toţi credincioşii pregustând cuvintele pilduitoare ale Mitropolitului Olteniei, care de ziua sa onomastică s-a ridicat la înălţimea duhovnicească a sublinierii rolului Sfântului Ioan Botezătorul şi al Bisericii noastre dreptmăritoare, ca într-un spaţiu sacru de rugăciune smerită care Îl primeşte pe Mântuitorul Iisus Hristos în mod tainic, iar El rămâne mereu prezent în ea prin Sfintele Taine săvârșite, dăruindu-le tuturor celor care se roagă darurile Sale cerești, prin iertarea păcatelor și prin arvuna vieții veșnice din Împărăția veşnică a Lui Dumnezeu!

,,Dumnezeu, numai El ştie când să trimită om în lume, cu atât mai mult, o persoană deosebită”!
În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească din care mereu sufletele noastre parcă pregustă frumuseţea câmpului cu flori de sânziene şi parfumul raiului ceresc, Înaltul Ierarh al Olteniei a evidenţiat importanța căutării încă din lumea aceasta a frumuseții veșnice din Împărăția Cerurilor, pentru că o sărbătoare de sfântă tradiţie, cum este naşterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul constituie un eveniment pe care Sf. Ev. Luca l-a aşezat în preludiul Evangheliei sale şi care trebuie văzut într-un context istoric bine definit, fiindcă sunt evenimente care marchează istoria întregului neam omenesc! Redăm prima parte a cuvântului de aleasă învăţătură duhovnicească al Mitropolitului Olteniei, nu numai pentru valoarea sa teologică, dar, şi pentru faptul că am aflat că: ,,În momentul zămislirii sale din Sfânta Elisabeta, îngerul Gavriil s-a arătat Sfântulu Zaharia la templu, în biserică, atunci când era de rând să slujească în rugăciune şi în chemarea Lui Dumnezeu. Sf. Ev. Luca ne spune despre Zaharia şi Elisabeta că erau oameni credincioşi, cucernici şi foarte evlavioşi, dar, n-aveau copii şi ajunseseră la bătrâneţe şi încă stăruiau în rugăciune ca să le dea Dumnezeu odraslă. Dar, Dumnezeu, numai El ştie când să trimită om în lume, cu atât mai mult, o persoană deosebită, şi atunci a hotărât ca îngerul Domnului, Gavriil, care slujeşte înaintea tronului Tatălui ceresc, să fie trimis de Dumnezeu, când Zaharia a intrat în locul cel mai sfânt al templului, în altarul templului, şi ajungând la jertfelnic, îngerul s-a arătat Preotului Zaharia şi i-a spus că Dumnezeu a ascultat rugăciunile lui şi că va avea un prunc, iar numele lui va fi Ioan! Că el va fi înaintemergător al Cuvântului, al Fiului Tatălui, Cel Care S-a întrupat pentru noi, oamenii şi pentru a noastră mântuire. El va vesti mântuirea întregului neam creştinesc şi mulţi se vor bucura de venirea Lui şi Îl vor preamări pe Dumnezeu! Aceste cuvinte au stârnit în sufletul lui Zaharia o serie de îndoieli şi nedumeriri, mintea lui încercând să înţeleagă cuvântulu Arhanghelului, dar, nu a găsit o explicaţie biologică, omenească, la vremea bătrâneţii să rodească prunc! Sfântul Zaharia avea o explicaţie lumească, strict umană, că omul procreează numai la o anumită vârstă. Mintea lui Zaharia nu putea să înţeleagă, chiar dacă era om credincios, evlavios, dar, nu s-a ridicat la înălţimea aşteptărilor, el rămâne la nivelul celor din legea veche. Pentru îndoiala sa cu privire la spusele Arhanghelului Gavriil, Sf. Zaharia a rămas mut până ce se vor împlini toate la naşterea fiului care se va numi Ioan! Cu limba legată, Zaharia a plecat la casa lui şi în câteva zile Elisabeta a rămas însărcinată şi după şase luni a vestit celorlalţi că va naşte un prunc! Toţi se bucurau şi fericeau această familie, că Dumnezeu S-a milostivit de ei! Sfânta Elisabeta i-a mulţumit Lui Dumnezeu şi născând pe Ioan, toţi s-au bucurat şi au venit rudele lor care s-au gândit să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui, însă, Sfânta Elisabeta stăruia ca numele pruncului să fie Ioan, inclusiv Sfântul Zaharia a considerat că numele să-i fie Ioan şi îndată i-a revenit graiul şi a început să vorbească!

,,Dumnezeu va trimite proroc «glasul celui ce strigă în pustie», ca să vestească oamenilor căile Domnului”!
Pentru că Dumnezeu ştie să împlinească rugăciunile, aşa cum ştie să aibă grijă de întregul neam omenesc! Sf. Ev. Luca ne-a descris momentul întâlnirii Maicii Domnului cu Sfânta Elisabeta, când Preacurata Fecioară Maria, după ce a primit în pântecele său Cuvântul Lui Dumnezeu, al Duhului Sfânt, a alergat la Sfânta Elisabeta ca să-i vestească despre întruparea Fiului Celui Preaînalt, moment în care pruncul Ioan a săltat în pântecele mamei sale, aşa cum vestise Arhanghelul Gavriil, că va primi duhul sfânt şi se va umple de puterea Lui Dumnezeu, pentru că va fi glasul celui care strigă în pustie: «Pregătiţi Calea Domnului, drepte faceţi cărările lui!». Deci, toţi au fost uimiţi de naşterea Sf. Ioan Botezătorul, că toţi s-au mirat de minunile de la zămislirea şi de la naşterea lui din pântecele Elisabetei, pentru că Sf. Ioan era în centrul atenţiei oamenilor şi a îngerilor care vestiseră naşterea lui, pentru că Sfântul Ioan este «cel mai mare bărbat născut din femeie», prorocul care avea să vestească venirea lui Mesia! Sf. Ioan se va duce în pustie, pentru că şi el, ca şi Mântuitorul Hristos, este asuprit de cei răi, ca şi tatăl zău, Sfântul Zaharia, care a fost ucis lângă altar, pentru că vestise momentul când Fecioara Maria a fost adusă la templu de către părinţii ei, Ioachim şi Ana, cea care va fi Născătoare de Dumnezeu, Maica Dumnezeului nostru! Zaharia şi toţi cei din jurul său sunt aleşii lui Dumnezeu, pentru că prin ei, Dumnezeu împlineşte făgăduinţa Sa, prin care Mântuitorul a răscumpărat mântuirea oamenilor prin scump sângele Său! Împăratul Ceresc avea să fie înştiinţat prin sfetnicii Săi, că Sf. Ioan se va naşte cu şase luni de zile înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, aşa cum Îl va vesti la râul Iordan, pentru că Duhul Sfânt împlinea semnele Lui Dumnezeu şi toate împlinirile! Lumea ştia despre minunile Sf. Ioan, de aceea, oamenii s-au şi dus la Iordan ca să se boteze, pentru că Dumnezeu va trimite proroc «glasul celui ce strigă în pustie», ca să vestească oamenilor căile Domnului, deci, Sf. Ioan să le dea oamenilor căile pocăinţei! Arătând spre Mântuitorul, Sf. Ioan a spus: «Acesta este Cel Care va creşte, iar, eu trebuie să scad!», iar, acum vedem că sărbătoarea aceasta de la 24 iunie este momentul în care începe să scadă ziua! Atunci, Mântuitorul Hristos a devenit atenţia publică, atât a celor bogaţi, cât şi a celor săraci, atât a cărturarilor şi a învăţătorilor, cât şi a apostolilor celor săraci! El a venit ca Fiul al Lui Dumnezeu ca să mântuiască neamul omenesc, iar, Sf. Ioan Botezătorul avea să mai trăiască puţin, şi nu după multă vreme avea să primească şi cununa nevestejită a Împărăţiei cerurilor, când i s-a tăiat capul de către regele Irod”!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here