Mai multe terenuri din județ, vândute la licitație de Fiscul gorjean

1858

Opt terenuri agricole, iar unele cu destinație construibilă, sunt scoase la licitație publică de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Gorj, prin Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.

Bunurile imobile fac parte din două proceduri de licitație ce vor fi organizate de AJFP Gorj, la sediul din Târgu Jiu, în zilele de 11, respectiv 14 martie. Toate terenurile ce sunt incluse în aceste licitații aparțin unor persoane fizice din județ.
În cadrul primei proceduri, cea din 11 martie, se urmărește vânzarea următoarelor: ”licitația I – teren construibil, în suprafață de 338 mp, situat în Romanești, preţ de pornire licitație/evaluare – 29.769 lei (fără TVA); licitația I – teren agricol intravilan, în suprafață de 5025 mp, situat în Runcu, sat Bâlta, preţ de pornire licitație/evaluare – 99.404 lei (fără TVA); licitația a III-a – teren extravilan, în suprafață de 3876 mp (3303 mp – fâneață, 573 mp pășune), situat în Tismana, preţ de pornire licitație/evaluare – 2.350 lei (fără TVA)”.

Licitații cu repetiție
Cea de-a doua procedură de licitație este organizată de AJFP Gorj pe 14 martie. În cadrul acestei proceduri, anumite terenuri ce sunt scoase la vânzare de Fisc au parte de o repetiție, ceea ce înseamnă că nu s-au vândut la primele licitații organizate, iar prețul pentru bunurile imobile în cauză au scăzut de la o procedură la alta. Astfel, este vorba despre patru terenuri ce se află la cea de-a opta licitație: ” teren agricol, în suprafață de 1860 mp, situat în Bălești, sat Tămășești, preţ de pornire licitație/evaluare – 6.797 lei (fără TVA); teren agricol, în suprafață de 750 mp, situat în Bălești, sat Tămășești, preţ de pornire licitație/evaluare – 2.819 lei (fără TVA); teren agricol, în suprafață de 877,5 mp, situat în Bălești, sat Tămășești, preţ de pornire licitație/evaluare – 3.316 lei (fără TVA)”. De asemenea, la licitația organizată în data de 14 martie, prin Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice al AJFP Gorj este scos la licitație și un teren construibil, situat în Stănești, bun imobil ce se află la prima procedură: ”teren construibil, în suprafață de 5004 mp, situat în comuna Stănești, preţ de pornire licitație/evaluare – 252.402 lei (fără TVA)”.
”Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) cererea de participare la licitație și oferta de cumpărare, completată conform Ordinului nr.987/2020 – anexa nr.11, să cuprindă contul bancar în care se solicită restituirea taxei de participare la licitație, în cazul în care nu ați fost declarat adjudecatar; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care se certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul”, se arată în anunțul emis de Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here