Lumina, şi Adevărul, şi Viaţa – “Întotdeauna, Cuvântul Lui Dumnezeu este lucrarea Duhului Sfânt”

521

În Duminica a 8-a de după Paști, la marele praznic al Pogorârii Sfântului Duh, ca și în ziua de luni, când prăznuim Sfânta Treime, pentru a înțelege că Duhul Sfânt lucrează prin Biserică, iar dacă Biserica există pentru că este de faţă Duhul – spune Sfântul Ioan Gură de Aur, mai ales că Duhul Sfânt lucrează în Biserică prin preoţi şi episcopi (Fapte 20, 28) şi prin Sfintele Taine săvârşite de aceştia. Putem spune că Rusaliile sunt Duhul Lui Iisus în noi, Cel Care transformă întregul nostru mod de a gândi, de a simţi, de a voi, de a alege şi de a vorbi, că Duhul Lui Hristos este Cel Care ne conduce viaţa ca să devenim «ca Iisus în lume»!

“Duhul Sfânt este acela care ne cheamă, ne sfințește și ne îndumnezeiește”

– Rep. Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit, dr. Irineu, iată că sunteți din nou oaspetele ales și drag al dreptcredincioșilor din Gorj, pentru că în Ziua de Rusalii, vom avea resfințirea Bisericii din Parohia Cârbești, iar luni veți oficia Sfânta Liturghie la Mănăstirea «Sfânta Treime» Strâmba-Jiu, după ce vom vedea că Duhul Sfânt dă viaţă instituţiilor evanghelice pe care Hristos le-a întemeiat, pentru a dărui Bisericii noastre făgăduinţele viitoare, că Duhul Sfânt ne izbăveşte de păcate, ne aduce de la rătăcire la adevăr, ne îndeamnă la rugăciune şi la orice lucru bun, iar prin aceasta, ne ajută să urcăm la Dumnezeu şi Îl coboară pe Iisus în inimile şi în viaţa noastră!
-Așadar, Duhul Sfânt este acela care ne cheamă, ne aduce, ne sfințește și ne îndumnezeiește, ca să fim asemenea îngerilor, asemenea sfinților și asemenea Lui Dumnezeu în Împărăția Cerurilor! Pentru aceasta, Biserica noastră ortodoxă este plină de Duhul Sfânt, este plină de dumnezeire pentru că avem sfinți, iar sfinții sunt martori ai lucrării Duhului Sfânt! O biserică ce nu are sfinți este fără Duhul Sfânt, așa cum sunt sectanții, așa-zisele biserici care n-au pe Duhul Sfânt! Prin urmare, numai o biserică ce are pe Duhul Sfânt are sfinți, precum și reciproca, o biserică ce are sfinți, are și pe Duhul Sfânt! De aceea, spunem că toți suntem chemați la această sfințenie, fiindcă sunt mulți cei chemați, aleșii sunt numai cei care lucrează cu Duhul Sfânt și devin sfinți, așa cum spunem întotdeauna, că mărturisirea noastră este în comuniunea sfinților! Prin urmare, în toți sfinții Îl vedem pe Duhul Sfânt! Când sărutăm sfintele icoane, când sărutăm sfintele moaște, noi intrăm în contact nemijlocit cu Duhul Sfânt, în primul rând! Dacă vedem în fața noastră imaginea sfântului, trebuie să știm că prin culoarea frumoasă a icoanei vedem și culoarea Duhului Sfânt!
– Rep. La Sfânta Liturghie, așadar, să înțelegem că Dumnezeu ajunge în sufletul nostru prin Sfintele Taine?
-De aceea, în biserică Duhul Sfânt lucrează atât în noi, cât și în taine! Simțim că lucrează în noi, predispunându-ne sau îndemnându-ne spre viață curată! În biserică lucrează prin sfintele taine, care sunt alcătuite atât dintr-o parte văzută, cât și una nevăzută! De o parte văzută, pentru că și creația este chemată să vină în sprijinul nostru, iar de duminicapartea nevăzută, pentru că Duhul Sfânt este în toate, așa cum spunem la sfânta rugăciune: «Care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață»! Prin sfintele taine Duhul Sfânt ne hrănește întotdeauna, dar ne prezintă în față pe Mântuitorul Iisus Hristos, fiindcă noi toți suntem copii ai Lui Dumnezeu Tatăl, frați ai Mântuitorului Iisus Hristos, și chemați cu o vocație sfântă, pentru că Duhul Sfânt ne cheamă întotdeauna să fim «pietre vii», așa cum ne spune Sf. Apostol Petru!
– Rep. Deci, Sfinții Apostoli sunt «călăuzele» noastre spre Împărăția Lui Dumnezeu?
-Așadar, Sfinții Apostoli, care au fost aleși de Mântuitorul Iisus Hristos și care au fost «umpluți» de Duhul Sfânt la Rusalii, aceștia vor judeca oamenii, pentru că ei s-au arătat modele de sfințenie. De fapt, nu numai Sfinții Apostoli, ci, și toți sfinții sunt modele de urmat în viața noastră! De aceea, purtăm și numele, sfinților, atunci când la botez părinții dau nume copiilor lor nume de sfinți!

“Duhul Sfânt este în noi, și noi putem să-L chemăm pe Tatăl Cel Ceresc”!

– Rep. Dar, noi, oamenii muritori și apăsați de atâtea păcate știute și neștiute, avem întotdeauna tăria de a mărturisi că Duhul Lui Dumnezeu este în noi?
-În felul acesta, Îl putem chema pe Dumnezeu-Tatăl, pentru că Dumnezeu-Duhul Sfânt este în noi. Duhul se roagă în noi cu suspine negrăite! Deci, Duhul Sfânt este în noi, și noi putem să-L chemăm pe Tatăl Cel Ceresc și să-L chemăm «Tată»! N-am putea să-L rugăm pe Dumnezeu fără de Duhul Sfânt pentru că El este acela care ne îndeamnă, stârnește în inima noastră dorința, bucuria de-a ne ruga Lui Dumnezeu, tot el ne menține în această bucurie duhovnicească de-a fi împreună cu Dumnezeu, de-a crește permanent în viața noastră dorința după Dumnezeu! Așa putem spune că neliniștit este sufletul nostru până se va odihni întru Dumnezeu! Nu putem să stăm nici o clipă în loc, și întotdeauna suntem în mișcarea Duhului Sfânt! Pentru că el face ca viața noastră să fie binecuvântată, și așa putem spune și chiar credem, iar știința o dovedește, că suntem «câmpuri energetice», adică noi suntem o lucrare a Harului Duhului Sfânt, lucrare care înseamnă energie! Suntem pătrunși de energia Duhului Sfânt!
– Rep. Când simțim cu adevărat că Duhul Sfânt este prezent în sufletul nostru?
-Când facem o rugăciune, în noi se află Duhul Sfânt, pentru că întotdeauna, Cuvântul Lui Dumnezeu este lucrarea Duhului Sfânt, așa cum spunem în Crez: “Duhul care a grăit prin prooroci”! Și grăiește și prin noi, grăiește și în biserică, Duhul care se află în cuvântul Scripturii, Duhul care se află în rugăciunile Bisericii, Duhul care se află ori de câte ori zicem: “Doamne miluiește”! În aceste cuvinte se află Duhul Sfânt, deoarece cuvântul are puterea lui lucrătoare. De aceea, ne înțelegem și răspundem atunci când suntem chemați, pentru că numele nostru, cuvântul este sfințit de puterea Duhului Sfânt, este un nume dat persoanei și la acest nume răspundem noi. Așadar, ne-a sfințit pe noi Duhul Sfânt și ne-a scris în Cartea Vieții, atunci când am primit creștinismul, am primit botezul, când am fost aduși înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă vrem să rămânem cu viață în noi, să păstrăm Duhul, cum ne învață Scriptura, să știm totodată că Duhul Sfânt ne ajută să-I mulțumim Lui Dumnezeu pentru cele știute și pentru cele neștiute! El activează totul în viața noastră și ne poartă de multe ori, fără să ne gândim, ne aduce în biserică, în viața călugărească, în viața preoțească, pentru că el poartă grijă de noi, și niciodată nu se separă de noi, mai ales de aceia care și-au încredințat viața Lui Dumnezeu!
– Rep. Prin urmare, Calea care ne duce la Dumnezeu este Lucrarea Duhului Sfânt?
-Deci, atunci, Duhul Lui Dumnezeu lucrează și mai intens, pentru că el nu mai este oprit de obstacolele păcatului. Singurul lucru pe care Duhul Sfânt nu îl acceptă în viața noastră este răul! Acolo unde este păcat și întunecime, Duhul Sfânt nu lucrează, pentru că El nu poate sta laolaltă cu întunericul!

“Duhul Sfânt ne face ca să fim vii, pentru că El este viața noastră”

– Rep. Ce minunat mi se pare să înțelegem, că Duhul Sfânt ne dă viața pe care o trăim și pe care unii dintre noi o risipim în atâtea rătăciri!
-Deci, noi suntem vii, pentru că Dumnezeu este în noi! Așa cum din toată creația care ne înconjoară și o privim cu admirație, pentru frumusețea ei, se află lumină, se află viață, așa și în noi, Duhul Sfânt ne face ca să fim vii, pentru că El este viața noastră, cel care o cârmuiește, îndreaptă viața noastră, așa cum ne învață și Sf. Apostol Pavel, că “Duhul Lui Dumnezeu strigă în noi cu suspine negrăite și Îl cheamă pe tatăl Cel Ceresc «Ava Părinte»”! Avem, deci, roada Duhului din momentul Cincizecimii, din momentul praznicului Pogorârii Duhului Sfânt, la cincizeci de zile după Învierea Mântuitorului Hristos și la zece zile după Înălțarea la ceruri! Mai înainte de a veni Duhul peste Sfinții Apostoli, ucenicii Mântuitorului Hristos au fost învățați ca să rămână în Ierusalim, în rugăciune, până ce vor fi “învestiți” cu putere de sus, adică, vor fi pătrunși de lucrarea Duhului Sfânt! Căci, Duhul Sfânt este acela care îi învață pe Sfinții Apostoli ce să vorbească, le dă o experiență, le dă ceva deosebit în inimile lor!
– Rep. Care este sentimentul care ne face părtași, dar mai ales făpturi ce conștientizează în sufletul nostru prezența Duhului Sfânt?
-Prezența Duhului Sfânt este o lucrare a PreaSfintei Treimi, pe care lumea n-o poate cunoaște! Însuși Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că lumea nu cunoaște pe Tatăl Cel Ceresc, numai aceia care cred în El, care s-au botezat și au devenit purtători de Dumnezeu și purtători de Duh Sfânt! Astfel, ascultând de poruncile și de învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos, Apostolii au auzit pe îngeri spunând că așa cum S-a Înălțat la ceruri, așa va veni la sfârșitul veacurilor ca să judece viii și morții. Toate acestea sunt zise de Mântuitorul Iisus Hristos prin cuvintele Sfântului Ioan Evanghelistul în “ziua cea mare”, ziua cea din urmă a sfințirii, când Mântuitorul Iisus Hristos S-a adresat mulțimilor: “Cine însetează, să vină la Mine și să bea! Iar cine va avea Duhul Sfânt, din acela vor curge ape curgătoare”, adică, vorbind despre Duhul Sfânt care avea să fie dat Sfinților Apostoli! Venirea Mântuitorului Iisus Hristos, Înălțarea Sa la ceruri și Pogorârea Duhului Sfânt sunt legate unele de altele. Pentru că îndată ce Mântuitorul a venit, adică Fiul Lui Dumnezeu S-a întrupat, lumea este plină de Treime, căci Fiul Lui Dumnezeu este unul din Treime, iar unde este Treime este și Tatăl și Duhul Sfânt! De multe ori, în Sfânta Scriptură vedem cum Tatăl Cel Ceresc mărturisește pe Fiul Său iubit, iar Duhul Sfânt este acela care săvârșește minuni!
– Rep. Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit, să înțelegem că toată credința noastră, atâta cât o poate cuprinde sufletul nostru, ne pregătește pentru Împărăția Lui Dumnezeu?
-Desigur, pentru că lucrarea Domnului este lucrarea PreaSfintei Treimi, dar în chip deosebit, fiecare lucrează în momentul acțiunii sale! Tatăl creează lumea, iar prin Fiul, în Duhul Sfânt, apoi Fiul este trimis ca să mântuiască lumea, trimis ca să moară pentru oameni, să se răstignească, să Învieze și să se Înalțe la ceruri, iar apoi Duhul Sfânt este trimis în lume, ca să sfințească lumea, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede! În Duhul Sfânt toate viază, toate se mișcă, toate au o destinație, o țintă – Împărăția Lui Dumnezeu! Astfel, vorbim că Biserica, întemeiată la Pogorârea Duhului Sfânt este unitatea tuturor credincioșilor, uniți în comuniune cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, împărtășiți cu sfintele taine și în drum spre Împărăția Cerurilor!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here