Lumina, şi Adevărul, şi Viaţa – Interviu cu ÎPS Părinte dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei – “Ceea ce noi suntem chemați să avem este întotdeauna să dovedim ceva, să mulțumim Lui Dumnezeu”

579

În Duminica a 29-a după Rusalii, la Sfânta Liturghie se citește Pericopa Evanghelică a vindecării de către Mântuitorul Iisus Hristos a celor 10 leproși (glas 8, voscr11, Sf. Ev. Luca 17, 12-19), dintre care numai unul, cel samarinean, a binevoit să-I mulțumească Domnului, aceasta constituind o pilduitoare lecție de conduită morală privitoare la recunoștința și mulțumirea pe care unii dintre noi, trăitori și trecători pe acest pământ, de multe ori uităm să le exprimăm față de binele pe care ni-l face Dumnezeu! Desigur, cei mai mulți dintre noi, punem vindecările exclusiv pe seama medicamentelor, pe seama medicilor noştri, pe seama voinţei noastre, pe seama oricui altcuiva, decât pe seama Binevoirii Lui Dumnezeu, dar, Evanghelia acestei Duminici ne arată, cât de puţini sunt cei care ştiu să mulţumească Bunului Dumnezeu, chiar şi atunci când se bucură de neprețuitele și negrăitele Sale daruri.
– Rep. Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit, dr. Irineu, avem întotdeauna tă¬ria să ne întoarcem către Domnul, să cădem la picioarele Lui şi să-I mulţumim, pentru că în mesajul Evangheliei cu cei zece leproşi, tema principală: recunoştinţa, reprezintă o virtute aleasă, o «floare rară», cum se spune, în cadrul raportului binefacere-recunoştinţă, în contextul operei de mântuire a neamului omenesc?
-Totdeauna, noi îi mulțumim Lui Dumnezeu și nu cârtim niciodată, pentru că noi, chiar dacă suferim uneori în viața noastră, este fie din pricina păcatelor noastre, fie ca să ne apropiem și mai mult de Dumnezeu, pentru că știm că Dumnezeu ne încearcă, pentru ca noi să fim vrednici de darurile Sale cele bogate! Așadar, când suntem în nevoi și la necazuri, să-I mulțumim Lui Dumnezeu și să-L lăudăm, că după acestea vine bucurie! Iar când suntem în bucurie și veselie, să-I mulțumim întotdeauna, că dacă uităm de Dumnezeu, vom cădea iarăși în suferință, în durere, în chin și în moarte!

“În ceea ce am făcut, Dumnezeu le va primi ca răsplată pentru osteneală”

– Rep. Arhieria Voastră, iată, am încheiat de curând un an calendaristic și prezența bineprimită de care v-ați bucurat în viața spirituală a gorjenilor, în ceea ce înseamnă chemarea lor la împlinirea credinței dreptmăritoare, presupune și un «bilanț», o însumare a ostenelilor și a preocupărilor atât de diverse și de complexe din activitatea Mitropoliei Olteniei!
-Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și al Sfintei Treimi, m-am străduit ca să împlinesc această vocație, această «chemare» ce mi-a fost încredințată! Credem că în ceea ce am făcut, Dumnezeu le va primi ca răsplată pentru osteneală. Au fost activități multiple și au fost și rezultate bune: un număr mare de biserici care s-au restaurat, monumente care au fost refăcute și repuse în frumusețea lor inițială, numărul mare de preoți care au fost hirotoniți și care au fost apoi repartizați la parohie, mulțimile de credincioși care au participat la slujbe, la hramurile bisericilor și ale mănăstirilor, grija față de cei săraci și de cei care sunt în necazuri. Apoi, preocuparea față de casele de bătrâni, față de bătrânii singuri și părăsiți, în cadrul unui program de asistență socială. De asemenea, a fost o preocupare pentru cultura din Gorj, întrucât aveți un patrimoniu bogat…
– Rep. Și cred că mereu, prin prezența activă în eparhie, ați dovedit că sunteți un mare iubitor de cultură!
-Știm că în anul recent încheiat au fost multe activități legate de Constantin Brâncuși, ca și alte manifestări legate de cultura și civilizația aceasta din zona Gorjului. Am participat la diferite manifestări organizate de către Consiliul Județean Gorj, de către primăriile din acest județ, pentru că au fost evenimente culturale organizate de către preoții de parohii, de către părinții stareți și maicile starețe de mănăstiri. Am participat la diferite simpozioane ale Universității «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu, iar la toate ne-am bucurat împreună cu invitații, cu toți cei care doresc și care au în gând să promoveze frumusețea artistică și plastică de artă populară, moștenită de la înaintașii noștri.
– Rep. Ați reușit să răspundeți întotdeauna, cu promptitudinea care vă caracterizează, tuturor solicitărilor autorităților locale și județene din Gorj?
-Este adevărat că bogăția pe care o are Județul Gorj, nu știu dacă ne-ar ajunge zilele unui an, ca să inaugurăm și să cinstim după cuviință toate aceste frumoase obiceuri, aceste rezultate ale înaintașilor. Evident, mai sunt și alte lucruri de făcut, alte lucruri de împlinit, pe care nu am reușit să le conturăm și să le subliniem în anul 2016, ceea ce înseamnă că ne-am bucurat de cele pe care le-am făcut, dar sunt și alte evenimente care pot să delecteze sufletul nostru, care să facă «auzită» memoria și mai cunoscută istoria înaintașilor!

“Să fie mai mult, mai insistent și mai bine promovată cultura gorjeană”

– Rep. Iar activitățile derulate în decursul anului care a trecut se continuă și sub forma unor proiecte concretizate în anul în care am intrat de curând?
-Evident că proiectele noastre sunt…nu am zice că le-am prioritizat, pentru că toate sunt importante. În anul acesta, vom avea personalități de cinstit, vom avea și alte lucruri de făcut, dar, fiecare la vremea potrivită. Nu am spune că «tragem» timpul după noi, pentru că timpul ne poartă pe drumul acesta al apropierii spre viața veșnică! Este adevărat că osteneala și importanța pe care o dăm acestor evenimente, trebuie să fie la înălțimea mesajului pe care și noi l-am primit de la cei care au fost înaintea noastră. Sperăm ca anul acesta să fie și mai bogat! În sensul în care trebuie să facem auzită «vocea de aur» a părinților noștri. Să fie mai mult, mai insistent și mai bine promovată cultura gorjeană! Suntem, încă, într-un «capitol» de început! Nu am făcut prea multe! Ar trebui ca oamenii să știe mai multe despre noi! Sunt mult mai multe valori pe care ar trebui neapărat să le scoatem din anonimat! Pentru că numai în felul acesta, și alții se vor bucura de ceea ce strămoșii noștri ne-au lăsat. Este de datoria noastră!
– Rep. Ca o datorie de a avea «memoria vie», desigur!
-Noi, prin Harul Lui Dumnezeu, trebuie să avem «memoria vie», prin ceea ce înseamnă viața pilduitoare a strămoșilor noștri! Cu cât îi aducem mai bine în prim-planul vieții noastre, ei se bucură, de fapt! Trebuie să fim cu adevărat cinstitori ai înaintașilor noștri și vrednici urmași ai lor! Să nu ne lăsăm niciodată «duși» numai de gloria străbună, să nu ne lăsăm «să treacă timpul» peste noi!
– Rep. Înaltpreasfinția voastră, vă ascult mereu cu mare interes, în tot ceea ce explicați cu mare elocință, iar, ca să nu lăsăm «să treacă timpul peste noi», mă îndrept cu gândul spre acea reuniune de astă-vară din Insula Creta, ca să ne spuneți, dacă acest «sinod ecumenic» a însemnat și întărirea unității de credință a bisericilor surori?
-Nu știu de ce trecem de la una la alta, deodată, pentru că noi vorbim despre cultura noastră gorjeană! Nu se cade să trecem ușor de la una la alta! Poate vom vorbi și despre acest lucru, pentru că nu mă dau în lături să abordez o asemenea chestiune! Problema este că noi trebuie să facem ceva pentru contemporanii noștri! Să facem aceasta, pentru a da un sens vieții noastre, iar acest lucru îl dăm numai cu multă dragoste și abnegație!

“Să ne rugăm mai mult, să învățăm și mai mult să ne rugăm”

– Rep. Așadar, să rămânem în Gorjul nostru «istoric și pitoresc», pentru că…
leprosul-recunoscator-samarinean-Sunt atâtea valori, atâtea biserici de lemn care trebuiesc puse în evidență, atâtea monumente istorice, pentru că atât de bogat e Județul Gorj, această zonă subcarpatică, plină de frumuseți, cu peșteri valoroase, cum sunt Peștera Polovragi, Peștera «Muierii», cu atâtea lucruri frumoase de care alții ar vrea să se bucure, dar nu le au ca pe acestea. Vedem că se leagă istoria Gorjului cu istoria României, pentru că în anul 2016, am inaugurat Muzeul «Tezaurului» de la Mănăstirea Tismana, un unicat în lume, ceva deosebit de important, cu o valoare simbolică. Cine nu ar vrea să aibă așa ceva?
– Rep. Ce îndemnuri le adresați gorjenilor și ce considerați că se poate face mai mult în acest an, 2017, spre binele credincioșilor și al tuturor celor care vă așteaptă cu încredere și cu multă iubire în Județul Gorj?
-Normal, că, în primul rând, trebuie să ne rugăm mai mult, să învățăm și mai mult să ne rugăm! Să simțim din savoarea rugăciunii, să ne consultăm mai mult unii cu alții. Să stăm mai mult de vorbă unii cu alții! Pentru că nu mai stau părinții de vorbă cu copiii! Copiii nu mai stau de vorbă cu părinții! Elevii nu mai stau de vorbă cu dascălii lor, cu învățătorii, cu profesorii lor, nu mai au această comunicare!
– Rep. Consideraţi că avem toți aceeași chemare pentru Iubirea Lui Dumnezeu?
-Ceea ce noi suntem chemați să avem este întotdeauna să dovedim ceva, să mulțumim Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, Creatorul nostru, ne dă lumină, ne dă căldură, ne dă aer, ne dă viață și sănătate, iar acestea sunt lucruri excepționale pe care omul bolnav, nu le are, chiar dacă vrea să respire ca lumea! Că dacă te-ai îmbolnăvit, ce folos, chiar dacă de toate cele materiale avem? Numai creșterea spirituală vindecă sufletul nostru!
– Rep. Înaltpreasfinția Voastră, vă doresc din inimă ca în acest an, 2017, să aveți aceeași creștere duhovnicească în mintea și în sufletul gorjenilor care vă iubesc atât de mult, iar, de ce nu, să vă bucurați și de acea creștere pe care o meritați în demnitatea Bisericii Ortodoxe Române!
LA MULȚI ANI!
(VA URMA)
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here