Logreşti – Moşteni – Pagini de monografie

807
De curând, sub editura Măiastra, a apărut monografia fostei comune Logreşti Moşteni, localitate recunoscută pentru tradiţiile sale materiale şi spirituale, de pe Valea Amaradiei de Sus, din judeţul nostru. Autorii lucrării sunt trei intelectuali: învăţător emerit Elisabeta Preotescu, profesor Ion St. Marica şi juristul Constantin I. Mănescu.

Ei au reuşit ca în anii 90 ai secolului trecut să strângă laolaltă informaţiile şi datele ce s-au păstrat despre Logreşti – Moşteni, pentru ca trecerea anilor să nu aştearnă peste ele negura uitării. În condiţiile de atunci, nu au avut posibilitatea multiplicării lucrării, decât în puţine exemplare, dactilografiate. De abia în aceşti ani, câţiva fii ai satului au contribuit la tipărirea ei.

Logreşti – Moşteni situată la marginea de răsărit a Gorjului, era foarte izolată în trecut. Totuşi, de aici s-au ridicat oameni de nădejde, care şi-au desfăşurat şi îşi desfăşoară activitatea pe plaiurile natale, în judeţ sau în diferite localităţi din ţară. Amintim printre aceştia pe profesorul Teodor Gâlcescu care a deţinut mulţi ani conducerea Liceului Tudor Vladimirescu din Târgu – Jiu, preotul Grigore Gâlcescu cel care a înfiinţat corul „Freamătul” din comună, Justina Băluţeanu, cunoscută cântăreaţă de muzică populară gorjenească, tatăl ei preotul Ion B. Băluţeanu animator cultural şi spiritual şi mulţi alţii: medici, profesori, ingineri care au dus renumele satului de baştină.Pentru strângerea materialului documentar necesar, autorii lucrării, au luat informaţii de la persoanele vârstnice din comună, unii dintre aceştia contribuind cu documente şi acte vechi privitoare la trecutul satului Logreşti – Moşteni. În acelaşi timp au cercetat şi adunat acte vechi din arhivele primăriei, ale căminului cultural, ale şcolii, precum şi din diferite lucrări ale Bibliotecii Centrale de stat, ale Direcţiei Generale a Arhivelor Statului, ale Bibliotecii Academiei Române şi din alte locuri.
A fost o muncă migăloasă, pentru a discerne faptele legate de satul natal cu împrejurimile sale. În prima parte a lucrării este prezentat cadrul natural, istoria fostei comune Logreşti – Moşteni, evoluţia populaţiei, viaţa economico-socială, comunicaţiile, locuinţa şi îmbrăcămintea, meşteşugurile, ocrotirea sănătăţii şi viaţa spirituală a locuitorilor.
În partea a doua este prezentat un scurt istoric al neamurilor, pentru majoritatea familiilor din Logreşti – Moşteni, însoţit de schemele genealogice, pentru fiecare din acestea.
Lucrarea, ce cuprinde aproape 600 de pagini, este însoţită de anexe cu secţiunile principale de acte care au stat la baza cercetării, fotografii, schiţe.
Cum din cei trei autori, doi au trecut în lumea umbrelor, iar ultimul este în stare de inconştienţă, se cuvine să amintim recomandările făcute, în finalul lucrării pentru dezvoltarea durabilă a satului Logreşti – Moşteni şi a comunei Logreşti, de care aparţine în prezent. Se propune constituirea unui muzeu sătesc, sărbătorirea zilei de 6 august, în cinstea eroilor satului căzuţi la datorie în timpul ultimelor războaie, regularizarea râului Amaradia şi reactivarea formaţiunilor culturale tradiţionale.
Pentru fiecare fiu al satului se fac de asemenea, unele recomandări, să ţină la numele de moştean, în semn de respect pentru truda bătrânilor, a străbunilor de a-l dobândi şi păstra. Prezenţa unui consătean de-al nostru, în orice colţ al ţării s-ar afla să însemne hărnicie, cinste şi omenie, dragoste faţă de satul natal, unde se odihnesc strămoşii săi, devotament şi dăruire totală pentru patria noastră dragă.Este cântecul de lebădă a celor trei intelectuali şi avem datoria, primăria, fiecare dintre noi, să cinstim aceste dorinţe ale lor.
Ing. Const. CĂLUGĂRU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here