Locurile la fără taxă din Craiova, tentaţie pentru absolvenţii din Gorj

661

Universitatea din Craiova scoate la concurs, la cele zece facultăţi, pentru anul universitar 2015-2016, 2.850 de locuri la buget şi 2.769 la taxă pentru ciclul I – studii universitare de licenţă. Sesiunea de admitere a început luni şi durează până pe 24 iulie. Universitatea din judeţul vecin a fost luată în calcul şi de numeroşi absolvenţi din Gorj, tentaţi de locurile bugetate.

La Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii sunt disponibile 356 de locuri la buget şi 84 de locuri la taxă. Dosarele pot fi depuse în perioada 13-26 iulie, iar admiterea se va face prin concurs de dosare.
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport scoate la concurs 96 de locuri la buget şi 194 la taxă. Candidaţii se pot înscrie în perioada 13-18 iulie, iar probele de aptitudini vor avea loc în zilele de 20, 21 şi 22 iulie.
La Facultatea de Litere sunt scoase la concurs 313 locuri la buget şi 423 la taxă, iar înscrierile se vor face în perioada 20-25 iulie la specializările pentru care admiterea se face prin concurs de dosare. La domeniile Muzică şi Teatru, înscrierile se vor face între 20 şi 22 iulie. Prima probă eliminatorie va avea loc în data de 23 iulie, iar în 24 iulie vor avea loc probele de aptitudini. La domeniul Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, înscrierile se fac între 20 şi 23 iulie, iar proba eliminatorie va avea loc pe 24 iulie.
La Facultatea de Teologie sunt scoase la concurs 61 de locuri la buget şi 39 la taxă, iar înscrierile se fac în perioada 6-21 iulie. La domeniul Teologie, vor avea loc probe eliminatorii în zilele de 22 şi 23 iulie, şi anume examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale, iar în data de 24 iulie va avea loc proba scrisă la Teologie dogmatică. La domeniul Arte Vizuale, probele eliminatorii (examen psihologic şi interviu) vor avea loc în zilele de 22-23, iar în 24 iulie va avea loc proba practică la desen.
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor organizează înscrieri în perioada 13-24 iulie, iar admiterea se va face prin concurs de dosare. Doar pentru probele cu predare în limba engleză va fi organizată o probă de competenţă lingvistică în data de 25 iulie, urmând ca rezultatele să fie afişate în 26 iulie. Sunt disponibile pentru admitere 462 de locuri la buget şi 630 la taxă.
La Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale înscrierile se fac în perioada 13-22 iulie, iar admiterea se face prin concurs de dosare. Excepţie face domeniul Drept/Buget, pentru care candidaţii trebuie să dea o probă scrisă tip grilă în data de 24 iulie. Rezultatele vor fi afişate în data de 25 iulie. Sunt disponibile 359 de locuri la buget şi 691 la taxă.
La Facultatea de Mecanică sunt scoase la concurs 315 locuri la buget şi 225 la taxă, iar absolvenţii de bacalaureat se pot înscrie în perioada 13-26 iulie. Admiterea se va face prin concurs de dosare.
La Facultatea de Inginerie Electrică înscrierile se pot face în perioada 13-25 iulie, iar rezultatele vor fi afişate în data de 25 iulie. Sunt disponibile pentru admitere 283 de locuri la buget şi 42 la taxă.
La Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, la domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei înscrierile se fac în perioada 13-23 iulie, iar admiterea se va face prin concurs. Proba scrisă va avea loc pe 25 iulie. La domeniile Ingineria Sistemelor, Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, Mecatronică şi Robotică va fi concurs de dosare, iar înscrierile vor fi organizate în perioada 13-25 iulie. Pentru programele cu predare în limba engleză va fi un test lingvistic în data de 23 iulie. Sunt scoase la concurs 291 de locuri la buget şi 95 la taxă.
La Facultatea de Agricultură şi Horticultură înscrierile se fac în perioada 13-25 iulie, iar admiterea se va face prin concurs de dosare. Sunt scoase la concurs 314 locuri la buget şi 346 la taxă.

Tinerii care vor să se înscrie la facultăţile din cadrul Universităţii din Craiova trebuie să plătească o taxă de înscriere de 100 de lei. Taxa anuală pentru studiile de Licenţă este de 3.000 de lei, excepţie făcând programele de la Facultatea de Agricultură şi Horticultură, unde viitorii studenţi trebuie să achite 2.500 de lei pe an şi programul Arte, unde taxa anuală este de 4.500 de lei.
Cei care vor să urmeze cursurile Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD) trebuie să achite 1.500 de lei, dacă au o singură specializare şi 1.700 de lei pentru facultăţile cu două specializări (Ex. Facultatea de Litere, programul Română -o limbă străină). Taxele la DPPD sunt pentru cei trei ani de studiu.
A.STOICA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here