Lista disciplinelor la care se vor susține teze în anul școlar 2016 – 2017

768

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a transmis inspectoratelor școlare lista disciplinelor la care elevii vor susține lucrări de evaluare semestrială în acest an școlar.  În document se mai precizează și datele până la care trebuie susținute aceste lucrări de evaluare, pentru fiecare semestru.

În baza prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar, disciplinele care se susțin lucrări de evaluare semestrială (teze) se stabilesc de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Tezele de pe semestrul I al anului școlar 2016-2017 se susțin până la data de 13 ianuarie 2017, iar tezele de pe semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017 se susțin până la data de 26 mai 2017. În semestrul al doilea, la clasa a VIII-a, tezele se vor susține până la data de 19 mai 2017, iar la clasele terminale de liceu, până la data de 5 mai 2017. La școlile și clasele cu predare în limbile minorităților naționale, pe lângă lucrările scrise menționate în listă, se susține lucrare scrisă semestrială și la limba și literatura maternă, indiferent de nivel, filieră, profil, specializare/calificare profesională, an de studiu și formă de școlarizare. La clasele cu predare în regim bilingv sau intensiv a unei limbi străine, indiferent de specializare/calificare profesională se susține lucrare scrisă semestrială și la limba străină respectivă. În cazurile în care o lucrare scrisă se susține la alegere dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în scris pentru una dintre disciplinele menționate în listă. Opțiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an școlar. În învățământul special care utilizează curriculumul școlii de masă se susțin tezele prevăzute pentru învățământul de masă. În celelalte unități de învățământ special se susțin teze la Limba și literatura română și Matematică, începând cu clasa a VI-a. Potrivit listei transmise inspectoratelor școlare de către MENCȘ, elevii elevii din clasele a V-a și a VII-a vor susține teze la Limba și literatura română și la Matematică, iar cei de clasa a VIII-a la Limba și literatura română, Matematică și Istorie/Geografie (la alegere). Elevii din învățământul liceal, filiera teoretică, vor da teze la discipline diferite, în funcție de specializare: Filologie – Limba și literatura română, Limba modernă I, Istorie/Georgrafie și Limba latină; Științe sociale – Limba și literatura română, Limba modernă I, Istorie/Geografie și Științe socio-umane; Matematică – Informatică: Limba și literatura română, Matematică, Informatică și Fizică/Chimie/Biologie; Științe ale naturii – Limba și literatura română, Matematică, Fizică/Chimie și Fizică/Chimie/Biologie (altă disciplină decât cea aleasă anterior). La filiera vocațională, lista este mult mai lungă și diferă, de asemenea, în funcție de specializare. Toți elevii vor da însă teze la Limba și literatura română și la o limbă străină. Elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI din învățământul profesional vor susține tezele semestriale la Limba și literatura română și Matematică. În cazul elevilor de la școlile de maiștri și de la școlile postliceale, structura modulară a curriculumului impune încheierea situație școlare pe module, cu o lucrare finală care are caracter aplicativ și integrat, iar nota nu are valoare de teză.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here