Liceul Tehnologic Turceni, în rândul participanţilor la „Picături de lumină”

1226

Unităţilor de învăţământ gorjene care participă la concursul judeţean „Picături de lumină” li s-a alăturat şi Liceul Tehnologic Turceni. Acesta are mai multe niveluri de şcolarizare, oferind, astfel, posibilitatea parcurgerii unui ciclu complet de şcoală, de la învăţământ preşcolar până la Şcoală Postliceală de Maiştri sau chiar programul „A doua şansă”.

Primele documente care atestă existenţa învăţământului de stat în Turceni datează începând cu anul 1840 şi se găsesc consemnate la Arhivele Statului Gorj. Liceul Tehnologic Turceni a fost înfiinţat la 1 septembrie 1982, ca o necesitate şi o dorinţă de instruire a elevilor salariaţilor termocentralei de a asigura forţa de muncă viitoare. Până în anul 1986 liceul a funcţionat într-un spaţiu improvizat în barăcile în care, iniţial, a funcţionat organizarea de şantier a termocentralei.
Liceul Tehnologic Turceni are următoarele niveluri de şcolarizare: preşcolar; primar cu clasele l-IV; gimnaziu cu clasele V – VIII; liceu cu profil teoretic şi tehnologic; an de completare; liceu tehnologic – ruta progresivă; şcoală Postliceală de Maiştri; programul „A doua şansă”.
Cât priveşte resursele materiale ale unităţii şcolare menţionate, acestea sunt:
36 săli de clasă; 7 laboratoare şi cabinete; 4 cabinete de informatică; o bibliotecă şcolară; 6 ateliere pentru instruirea practică, cu un grad de dotare bun; 2 cabinete medicale şi 10 spaţii sanitare.
Liceul Tehnologic Turceni este situat în zona centrală a oraşului şi şcolarizează elevi din Turceni, din alte localităţi ale judeţului şi din judeţele învecinate.

Rezultate de luat în seamă
Elevii acestei unităţi de învăţământ s-au remarcat la diverse concursuri şi olimpiade; în anul şcolar 2007-2008 s-au obţinut locul I,II,III, la Concursul pe Meserii – faza judeţeană; în anul şcolar 2008-2009 s-au obţinut locul I,II,III, la Concursul pe Meserii – faza judeţeană, an de completare în profilul Construcţii; în anul şcolar 2009-2010 s-au obţinut locul I,II,III, la Concursul Multidisciplinar – faza judeţeană, Cel mai bun electronist – la clasa 9 D cu specializarea Electronică şi Automatizări.

Elevii sunt pregătiţi pentru „Picături de lumină”
DGASPC Gorj a iniţiat Concursul Judeţean „Picături de Lumină” pentru a promova spiritul legii 272/2004. Concursul judeţean „Picături de Lumină” a debutat în semestrul I – 2009 printr-un Concurs Pilot şi se desfăşoară  în fiecare an şcolar. Deşi principiile care guvernează drepturile copilului sunt clare, noua legislaţie privind drepturile copilului este complexă, iar aplicarea ei presupune un înalt grad de cooperare între diferitele grupuri profesionale: cadrele medicale, cadrele didactice, preoţii, poliţia, magistraţii şi asistenţii sociali. Concursul Judeţean „Picături de Lumină” este un concurs de responsabilitate socială, dedicat şcolilor care doresc să se implice în programe de educaţie privind drepturile copiilor.
Liceul Tehnologic Turceni s-a înscris în competiţie, elevii săi luptând pentru premiile puse în joc.
Concursul, dincolo de premii, oferă posibilitatea implicării şcolii în procesul de cunoaştere şi soluţionare a problemelor privind promovarea şi respectarea drepturilor copiilor, alături de partenerii instituţionali locali.
Minodora Sucea

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here