Legea stagiului, benefică pentru stagiari şi pentru angajatori

476

De câteva zile a întrat în vigoare Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de către absolvenţii de învăţământ superior, pe o perioadă de şase luni de la debutul lor în profesie. Această lege este benefică atât angajatorului, cât şi stagiarilor. Sute de absolvenţi ai Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu vor beneficia de prevederile actului normativ menţionat, începând din vară.

Scopul Legii nr. 335/2013 este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate. Realizarea stagiului, drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu sunt stabilite prin contractul de stagiu, care se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, cu o durată de şase luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, în baza unui model cadru stabilit prin normele metodologice.

„Este o lege bună şi utilă”
Utilitatea Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de către absolvenţii de învăţământ superior, pe o perioadă de şase luni de la debutul lor în profesie, este confirmată şi de reprezentanţii universităţii de stat din Târgu-Jiu. „Este o lege bună şi utilă. Pe de o parte, absolventul beneficiază de acele luni de practică ce îi consolidează cunoştinţele teoretice acumulate în anii de studiu. Pe de altă parte, angajatorul îşi poate selecta, din rândul stagiarilor, viitori angajaţi care să corespundă cerinţelor şi necesităţilor reale ale firmei. Cu alte cuvinte, Legea 335/ 2013 este utilă pentru ambele părţi, atât pentru stagiari, cât şi pentru angajatori”, explică Mihai Cruceru, prorector al Universităţii „Constantin Brâncuşi” (UCB) Din Târgu-Jiu.
La ora actuală, la UCB sunt în ultimul an 783 de studenţi, care se pregătesc de susţinerea examenului de licenţă.  Ei, dar şi alţi absolvenţi de studii superioare, vor beneficia de prevederile Legii stagiului.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here