Lăudabilă reparație morală

608

Editarea Însemnărilor eruditului poet, dascăl și reputatului jurnalist gorjean, Dumitru Tătăroiu(1914 – 1989), fiu de dimier de pe Valea Jaleșului, o apreciez, după lecturare, ca pe o adevărată reparație morală.
Deși aceste însemnări datează din perioada interbelică, cât și din timpul ultimei conflagrații mondiale, prelungite și câțiva ani după război, ele scot în evidență tragedia trăită de către români, nefericire datorată ”inculților și ambițioșilor” cocoțați la conducere. Totodată, acest mare cugetător își exprimă ”greața de hoinăreala de-a surda pe străzi, de omul fără răspunderi, de cel ce nu-și frământă cutiuța cu pastă cenușie, de cel ce nu cunoaște sarea din sudoare și cârceii foamei, de insul crescut ca o floare într-o seră”. ”…l-au ros sărăcia și boala pe Omul Eminescu, dar frumusețea și adâncimea cugetării lui încălzește inima și frământă spiritul neamului, ca o permanentă glorie a omului cult”.
Dumitru Tătăroiu s-a manifestat, prin tot ce a întreprins în cursul vieții sale, ca un mare patriot, nu numai la catedră, dar și în viața socială, cât și prin condeiul ascuțit al jurnalistului.
Marele merit pentru descifrarea, selectarea și tipărirea Însemnărilor dascălului Dumitru Tătăroiu, la Editura ”Sămănătorul Tismana”, îl are inimosul jurist Florian Văideianu, susținut de către d-l Prof. Nicu Tomoniu, care nu e la prima acțiune de reparație morală pentru cei ce nu mai sunt, dar care au lăsat urme luminoase pentru cei mulți.
De la lansarea cărții, care a avut loc la Biblioteca Județeană ”Cristian Tell”, în ziua de 28 septembrie a.c. , sub egida Asociației județene Gorj a autorilor de carte, am plecat cu un sentiment de mulțumire, pentru cele auzite de la intelectuali de marcă ai județului nostru.
Gazda întâlnirii, D-na Prof. Dr. Olimpia Bratu a exprimat cuvinte de înaltă apreciere a valorii intelectualului gorjean Dumitru Tătăroiu, precum și efortului D-lui Florian Văideianu.
D-l jurist Florian Văideianu a precizat că ”Însemnările dascălului Tătăroiu meritau publicate, acestea reprezentând un adevărat studiu despre viață și preocupările oamenilor, trăitori în orașul nostru și satele gorjene. A exprimat mulțumiri D-nei Maria Talabă, fiica lui Dumitru Tătăroiu, care i-a pus la dispoziție materialul documentar, fără de care această carte nu ar fi existat.
D-l Prof Univ dr Ion Mocioi, care a elaborat postfața cărții, a punctat valoarea gândirii filozofice a lui Dumitru Tătăroiu.
D-l Prof Univ. Ion Popescu Brădiceni a remarcat meritele autorului Însemnărilor, care și acum sunt de actualitate.
Pioase amintiri și muțumiri au prezentat foștii elevi ai dascălului Tătăroiu, ca: Prof Ion Priescu, Col(r) Dumitru Dănău, Col(r) Marian Dobreanu.
D-nii Prof, Dan Pupăză, Prof. Univ. Dr. Moise Bojincă, Dr. Doru Fometescu, juristul Ion M Ungureanu au remarcat învățămintele ce se desprind din gândirea valorosului dascăl și jurnalist Dumitru Tătăroiu, constatând și faptul că unele racile și incompetențe din trecut se perpetuează și în prezent de parcă autorul Însemnărilor ar fi contemporan cu noi. Vicepreședintele Asociației autorilor gorjeni de carte ”Alexandru Doru Șerban”, D-l Ing. Titu Pânișoară a mulțumit gazdei, D-na Director, Prof dr Olimpia Bratu pentru asigurarea condițiilor necesare întâlnirii pentru lansarea cărții, D-nului Florian Văideianu pentru stăruința de a da la iveală aceste prețioase ”Însemnări”ale dascălului, poet și jurnalist Dumitru Tătăroiu.
Heraclt spunea: ”Cultura este al doilea soare pentru oamenii culți”.
Așa că, de la o asemenea întâlnire de lansare de carte, la care a participat spuma intelectualității gorjene, pleci cu o mai bună stare de spirit.
Jurist, Ion M Ungureanu-Țicleni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here