LANSAREA UNEI COMORI DOCUMENTARE

462

Vineri, 24 mai 2013, Consiliul Local şi Primăria Municipiului Târgu Jiu, Biblioteca judeţeană „Cristian Tell”, S.C. Tipografia Prod Com S.R.L. Tg.Jiu, Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni „Alexandru Doru Şerban” au organizat lansarea cărţii „CASE, OAMENI, DESTINE. STRADA UNIRII – fostă DRUMUL SĂRARILOR, BARIERA VÂLCII SAU STRADA CENTRALĂ”, având ca autor pe Magistratul Ion Duguleanu, mare iubitor de istorie adevărată, colaboratori: Ing. Titu Pânişoară şi Ion Ţârlea.

Evenimentul de înaltă ţinută culturală a avut loc la Biblioteca judeţeană Cristian Tell – un focar de cultură foarte important al Gorjului – , în prezenţa Primului Edil al oraşului, D-l Dr. Ing. Florin Cârciumaru, cu participarea a numeroşi intelectuli de prestanţă ai Gorjului.
La deschidere, D-na Directoare a Bibliotecii „Cristian Tell”, Prof.Dr. Olimpia Bratu, salutând mai întâi pe cei prezenţi, a remarcat importanţa evenimentului, importanţa cărţii lansate, prin conţinutul său de date, noutăţi importante despre trecutul oraşului, care vor constitui sursă documentară în viitor, invitându-l apoi la cuvânt pe Domnul Primar.
Primul Edil al Municipiului Tg.Jiu, D-l Primar, Dr.Ing. Florin Cârciumaru a scos în evidenţă preocuparea Primăriei Tg.Jiu pentru cunoaşterea adevăratei istorii a urbei de pe Jiu, felicitând pe autor şi colaboratori pentru laborioasa lor muncă, precizând că această carte, din Colecţia „Municipiul Târgu Jiu” este a cincizecea. Totodată a arătat importanţa cărţilor, anterioare din aceiaşi colecţie, la care autorul şi colaboratorii menţionaţi mai înainte şi-au adus un aport deosebit, adresându-le felicitările şi mulţumirile Domniei Sale.
În cuvântul său, autorul – Magistratul Ion Duguleanu – a adresat mulţumiri Primăriei Târgu Jiu, Domnului Primar personal, pentru receptivitatea demersului său de a şterge praful de pe trecutul urbei, punând la dispoziţie baza documentară de cercetare precum şi finanţarea tipăririi cărţii. A mulţumit de asemeni celor doi colaboratori – Ing. Titu Pânişoară, pentru contribuţia documentară de excepţia, D-lui Ion Ţârlea, mai ales pentru munca de a fotografia nenumărate edificii, ale căror imagini au fost redate în carte, Tribunalului Gorj, prin preşedintele său, D-l judecător Ion Marin, pentru folosirea materialului arhivistic, Arhivelor Naţionale Gorj, D-lui Alexandru Bratu şi colaboratorilor săi pentru posibilităţile oferite de a studia documente importante. A mulţumit de asemeni colecţionarilor de cărţi poştale şi fotografii despre trecutul urbei, cetăţenilor care i-au relatat fapte şi prezentat evenimente şi documente din trecut.
Despre carte a afirmat că nu face aprecieri, acestea rămânând ca un drept al cititorilor şi va fi receptiv la orice observaţie sau sugestie venită de la cititori.
Prof. Univ. Dr, Ion Mocioi, printre multe altele, a scos în evidenţă importanţa demersurilor, nu uşoare, întreprinse de autor şi colaboratori ca să elaboreze asemenea lucrare. În drumul spre Europa, noi trebuie să avem identitatea noastră.
În cuvântul său, Col(r), Prof. Dumitru Dănău a arătat că personal a cunoscut multe aspecte din trecutul istoric al oraşului în care a urmat cursurile medii, venind din mediul rural, că au avut loc multe schimbări în peisajul arhitectonic, dar şi în viaţa oamenilor, evocând contribuţia unor personalităţi la educarea generaţiei sale.
Prof. Dr. Gheorghe Gorun a elogiat truda autorului şi colaboratorilor săi pentru reuşita cărţii lansate dar şi a celor anterioare, continuatori ai lui Alexandru Ştefulescu, pe tărâmul istoriei Gorjului, că de altfel, prima sa dragoste profesională a fost istoria, după care a urmat Dreptul. Orizontul său istoric, cultural şi juridic destul de vast, prin tenacitatea de care a dat dovadă, l-au ajutat în a crea opere istorice de valoare şi despre care vor vorbi urmaşii. Pentru o asemenea contribuţie, de excepţie, vorbitorul, chiar a sugerat, ca în anul care vine, autorului să i se recunoască şi să i se acorde titlul de cetăţean de onoare al Municipiului.
Şi D-na Prof. Dr. Elena Roată a apreciat importanţa cărţii lansate, la care autorul a depus o muncă asiduă şi, că în două rânduri a trecut pe la Arhivela Naţionale Gorj, de fiecare dată văzându-l la masa de lucru din sala de studiu a respectivei instituţii, aplecat asupra vechilor documente.
Juristul Ion M Ungureanu, membru al Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte gorjeni „Alexandru Doru Şerban”, a apreciat cartea lansată, precum şi pe cele anterioare, că vor constitui în viitor, adevărat tezaur de istorie. E un motiv de mândrie, dar şi un privilegiu, că urbea noastră de pe Jiu are aşa apărători ai identităţii sale. A mai scos în evidenţă că, în anul 2004, când i-a dăruit Domnului Primar, cartea „Petrolul şi Oltenii”, Dumnealui se preocupa de formarea unor echipe pe domenii, de redactare a unui fel de enciclopedie istorică şi culturală a Gorjului, în perspectiva lui 2006 când urma sărbătorirea a 6oo de ani de atestare documentară a Târgu Jiului. Şi iată, că de atunci până acum s-a ajuns la 50 de volume. Deci, Marele Eminescu avea dreptate când spunea: „Vrei viitorul a-l cunoaşte, te întoarce spre trecut”. Şi tot el accentua: „În trecut ni s-a impus o istorie, în viitor să ne-o facem noi !”. Într-un context asemănător, francezul Mirabeau afirma: „Oamenii trebuie să cunoască trecutul dacă voiesc a găsi o rază de lumină în prezent, o speranţă pentru viitor”.
Juristul menţionat a mai afirmat că din amintirile oricărui gorjean nu pot lipsi imaginile urbei de pe Jiu, pentru că fiecare gorjean are aproape o legătură ombilicală cu capitala judeţului său, de care depinde într-un fel sau altul.
Doctorul în ştiinţe medicale, Doru V Fometescu, mare iubitor de cultură şi istorie, a apreciat apariţia cărţii lansate şi pe cei care au elaborat-o pe parcursul mai multor ani de eforturi, lăsând un dar preţios gorjenilor de acum şi celor din viitor.
D-l Profesor Ion Priescu a evocat o serie de amintiri interesante din trecutul oraşului Tg.Jiu, la multe din cele prezentate în carte, el fiind martor la cele întâmplate iar unele neştiute le-a aflat prin lectura cărţii lansate.
Colaboratorul autorului, D-l Ing. Titu Pânişoară, vicepreşedinte al Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni „Alexandru Doru Şerban”, a remarcat strădania autorului şi colaboratorilor, cât şi oameniilor Tipografiei coordonaţi de către D-l Dumitru Cinciulescu, în ultima perioadă, de a realiza cărţi cât mai performante, cum e şi cea cu nr. 50 din colecţia „Municipiul Tg. Jiu”, aşa cum a acentuat şi D-l Primar Cârciumaru. Totodată a spus: „Cartea conţine şi un număr important de informaţii pe care nu le-am cunoscut până în prezent. Spre exemplu, aflăm noi că pe strada principală(Unirii) a existat familia cu numele Săulescu, care a dat ţării 2 academicieni – Antonie A Săulescu şi Nicolae N Săulescu, cei mai mari specialişti români în genetica plantelor, un general Săulescu, fiul lui Antonie şi Maria Săulescu şi un colonel Antonie A Săulescu. Puţine familii întâlnim în felul acesta. Toate aceste cărţi au putut ajunge în biblioteci şi la cititori, datorită faptului că D-l Primar Florin Cârciumaru a susţinut şi susţine dezvoltarea culturii scrise în Gorj şi în municipiul reşedinţă de judeţ, fapt pentru care şi în numele Dvs. Să-l felicităm şi să-i mulţumim pentru această preocupare”….
„Autorul e un om special, cu preocupări deosebite şi modest, perseverent pentru cultură, cartea lansată astăzi fiind al cincelea volum despre străzile oraşului Tg.Jiu, urmând şi altele care deja sunt pe masa de lucru. Primul volum are ca subiect str. Tudor Vladmimirescu, al doilea despre Calea Eroilor, al treilea despre 6 străzi(Confederaţiei, General Tell, Traian, Aleea Cernei iar al patrulea tratând Calea Victoriei”.
Ca participant la acest eveniment, am plecat plăcut impresionat, ceea ce m-a determinat să vă prezint derularea. Cred că exemplul oferit de Primăria Tg. Jiu şi Primul Edil al său ar fi foarte necesar a-l urma oraşele şi comunele judeţului nostru, pentru că în fiecare localitate există intelectuali capabili să elaboreze astfel de opere valoroase pentru localităţi, dar trebuie părăsită amorţeala, uneori, din comoditate, motivată cu prea multă uşurinţă, pe seama „crizei”.
Jean Claude Carriere a formulat un avertisment ce poate pândi orice ţară: „Cred că ceea ce spune Saks despre indivizi este valabil şi pentru societăţi”: „Neputinţa de a se povesti, de a se identifica, de a se aşeza firesc în curgerea timpului, ar putea duce popoare întregi la dispariţie, le-ar putea despărţi de altele şi mai ales de ele însele, în lipsa unei memorii mereu împrospătate”.
Soluţii se pot găsi. Jimmy Dean avea dreptate când afirma: „Nu poţi schimba direcţia vântului, dar poţi schimba poziţia velelor astfel încât să ajungi întotdeauna la destinaţie”.
Jurist, Ion M Ungureanu-Ţicleni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here