Lansarea Ofertei de formare continuă a CCD Gorj pentru anul şcolar 2013/2014

453

Casa Corpului Didactic Gorj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj au lansat ieri, 25 septembrie 2013, Oferta de formare continuă şi perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar gorjean pentru anul şcolar 2013 /2014. Acţiunea a avut loc la Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, în prezenţa reprezentanţilor CCD şi IŞJ Gorj şi a cadrelor didactice responsabile cu dezvoltarea profesională din unităţile şcolare.

Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea profesională a personalului din învăţământul preuniversitar în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesia didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale.
Sistemul de formare continuă prin CCD trebuie să permită cadrelor didactice să se dezvolte potrivit noilor solicitări, cu atât mai mult, cu cât ele se află într-o poziţie cheie pentru a garanta calitatea învăţării pe tot parcursul vieţii, pornind de la şcoală.
Casa Corpului Didactic Gorj urmăreşte să răspundă nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar printr-o ofertă variată de cursuri, prin crearea unui climat de muncă stimulativ, prin aplicarea corectă a politicior educaţionale elaborate de M.E.N, în vederea facilitării dezvoltării personale şi profesionale.
Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice trebuie văzută din perspectiva perfecţionării metodelor de instruire în vederea dezvoltării profesionale proprii şi din perspectiva adaptării la noile cerinţe ale generaţiei de elevi.
Oferta învăţământului gorjean trebuie să se plieze pe nevoile de formare şi reconversie profesională ale populaţiei, pe cerinţele de educaţie impuse de Uniunea Europeană, astfel încât să asigure şanse egale tuturor elevilor, să asigure pentru viitor acces egal la educaţie şi formare, indiferent de gen, religie, etnie.
De aceea, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice trebuie să fie o prioritate, astfel ca toţi elevii să beneficieze de o cât mai bună pregătire şi având la dispoziţie cele mai noi tehnologii.
În această perioadă CCD Gorj a elaborat oferta de formare continuă pentru cadrele didactice de predare şi auxiliare pe anul 2013 /2014.
În elaborarea acesteia CCD Gorj a ţinut cont de:
– obiectivele IŞJ Gorj vizând calitatea instruirii
– recomandările din rapoartele de inspecţie(inspecţii tematice)
– situaţii statistice şi rapoarte ale responsabililor cu formarea continuă din şcoli
– date provenind din chestionarele de evaluare ale cursurilor derulate de către CCD Gorj în anul şcolar 2012/2013
– rapoarte ale formatorilor programelor oferite de CCD Gorj
Aceasta cuprinde atât cursuri de formare avizate de cadre M.E.N., cât şi cursuri acreditate. Din prima categorie oferim cursuri care vizează următoarele domenii:Didactica specialităţii, Management educaţional/instituţional, Management de proiect, Tic şi utilizarea calculatorului, Tehnici documentare în CDI, Educaţie pentru drepturile omului, Educaţie pentru protecţia mediului, Educaţie pentru egalitate de şanse, Educaţie antreprenorială, Cursuri pentru cadrele didactice auxiliare.
Din a-II-a categorie există o paletă variată de cursuri care asigură credite profesionale transferabile necesare pentru perfecţionarea cadrelor didactice. Acest sistem de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile permite flexibilizarea şi transparenţa rutelor de formare în contexte variate: formale, non-formale, informale.
Acţiunea s-a dovedit a fi binevenită şi utilă în contextul noilor precizări elaborate de M.E.N care reglementează activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice.
Director, Prof. Mitelea Ileana

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here