La Hramul Mănăstirii «DEALUL MARE», supranumită şi «micul Tabor românesc»! – ,,Cu ajutorul Lui Dumnezeu, să fim biruitori împotriva necazurilor, Bunul Dumnezeu să fie mereu chezaşul vieţii noastre”!

832

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, de Sărbătoarea «Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena», Mănăstirea «Dealul Mare» s-a înveşmântat în hainele strălucitoare ale soarelui primăverii şi a fost lăcaşul de rugăciune al credincioşilor veniţi de pe plaiurile Gorjului şi chiar din judeţele apropiate. Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită de către un mic sobor de preoţi, alcătuit din Pr. Ioan Nistor, slujitorul altarului mănăstirii, Pr. Florin Grecu, împreună cu cântăreţul bisericesc Mihai Bogdan, ajutaţi de către maicile ostenitoare ale mănăstirii, păstorite de către Maica Stareţă Pahomia Pascu Stavrofora. Situată între satul Borăscu şi satul Gârbov, din Oraşul Turceni, ca un străjer pe vârful culmii «Dealul Mare», care mai este numită popular şi «Cioaca lui Surcel», Sfânta Mănăstire este înconjurată de păduri seculare, ca o veritabilă oază de rugăciune şi de linişte duhovnicească. Din documente, reiese faptul că este ctitoria vrednicului de amintire, Constantin Săvoiu, boier gorjean, membru al Divanului ad-hoc şi susţinător al Unirii de la 1859, osemintele sale aflându-se într-o raclă aşezată în cavoul de sub sfântul altar. Mănăstirea are două hramuri: «Adormirea Maicii Domnului», la 15 august şi «Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena», la 21 mai, iar, după ce au trecut ani grei şi apăsaţi de vitregia timpului, când biserica ajunsese o ruină, de la 1 septembrie 1992, Sfânta Mitropolie a Olteniei a redeschis acest lăcaş monahal cu maicile venite de la Mănăstirea «Sfânta Treime» Strâmba-Jiu. A urmat o perioadă de reconstrucţie timp de aproape zece ani. Stilul arhitectonic şi pictura bisericii au aparţinut stilului clasic italian, dar, prin lucrări de refacere şi reconstituire, acum putem vorbi despre pictarea întregii biserici în stil bizantin, ceea ce îi conferă o frumuseţe aparte, aceasta devenind o binecuvântată «Casă a Domnului» în care mulţi credincioşi îşi află un minunat loc de închinare şi de rugăciune, motiv pentru care pitorescul aşezământ monahal mai este supranumit, pe bună dreptate, cu emblematicul renume de «micul Tabor românesc»!

,,Unii dintre noi parcă uităm şi de Dumnezeu, uităm să ne rugăm, să fim cât mai aproape de biserică”!
În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor la încheierea oficierii Sfintei Liturghii, Precucernicul Părinte Pr. Florin Grecu a spus, printre altele: ,,Trăim vremuri mai dificile şi bântuite de virusul pandemiei, în care oamenii s-au cam îndepărtat de Dumnezeu şi sunt apăsaţi de frica morţii, dar Dumnezeu Cel Înviat ne aduce, astăzi, la această sărbătoare a mănăstirii, ca să ne rugăm şi să-L slăvim prin rugăciunile noastre! Noi am venit aici ca să mai uităm de supărări şi de necazuri, cu toate că unii dintre noi parcă uităm şi de Dumnezeu, uităm să ne rugăm, să fim cât mai aproape de biserică! Când suntem bolnavi, mai mult căutăm medicul, chiar vecinul, dar acest lucru ne îndepărtează de Dumnezeu!
Întrebaţi-vă, dumneavoastră, şi să răspundeţi, tot dumneavoastră, câţi dintre noi ne îndreptăm cu atenţie spre Dumnezeu? Să ne rugăm ca El să ne aducă sănătate în vieţile noastre, linişte în casele noastre? Numai cu Dumnezeu putem înfrunta greutăţile şi necazurile, tot cu Dumnezeu să fim la rugăciune, deci toată atenţia nostră să fie la Dumnezeu! În orice moment şi la orice necaz, să ne îndreptăm spre Dumnezeu! Să încercaţi, fraţilor, să vă rugaţi la Dumnezeu! Să nu aplecaţi urechea la vorbe deşarte! La sărbători să fim împreună la biserică! Să luăm aminte şi să învăţăm din supărările şi din necazurile noastre că trebuie să fim cât mai buni, pentru că e bine când învăţăm, chiar din greşelile noastre. Aşa că, fraţilor, nu încetaţi să vă rugaţi, iar sărbătoarea de astăzi să vă aducă bucurii, pace şi împliniri tuturor celor care purtaţi numele sfinţilor pe care îi sărbătorim cu acest prilej!
Cu ajutorul Lui Dumnezeu, să fim biruitori împotriva necazurilor, biruitori împotriva vrăjmaşului diavol, iar Bunul Dumnezeu să fie mereu chezaşul vieţii noastre, Amin”! Cei doi preoţi au oficiat săvârşirea parastasului de pomenire a sfinţilor care patronează această mănăstire şi al ctitorilor acestui sfânt lăcaş unde credincioşii urcă spre mântuire pe treptele care îndeamnă sufletul smerit, ca să urce scările cerului!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here