La Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” – Debut cu dreptul pentru Campania „(Re)întoarcerea la lectură”

376

afis campanieLa Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu, Campania C.N.E.T. „(Re)întoarcerea la lectură” a debutat cu dreptul, aşa cum ne-au declarat organizatorii proiectului ce îşi propune atragerea elevilor către lectură prin conştientizarea rolului şi locului pe care aceasta ar trebui să îl ocupe în viaţa tinerilor.

În perioada 16-20 ianuarie s-au desfăşurat primele acţiuni din cadrul Campaniei C.N.E.T. „(Re)întoarcerea la lectură”, organizatorii postând afişe ale campaniei şi împărţind chestionare cu întrebări despre rolul şi locul lecturii în rândul elevilor din clasele IX-XII. „Au fost selectate pentru fiecare an de studiu, câte trei clase (specializările matematică-informatică, bio-chimie şi filologie), în total 345 de elevi (88 – clasa a IX-a, 85 – clasa a X-a, 85 – clasa a XI-a şi 87 – clasa a XII-a). Chestionarul a cuprins zece întrebări, cu posibilitatea selectării unor variante multiple de răspuns, pe care noi le considerăm esenţiale în conturarea profilului de început al acestui proiect-campanie. Rezultatele, unele aşteptate, altele surprinzătoare, ne-au furnizat o serie de informaţii despre felul în care elevii de la colegiul nostru percep în linii generale rolul şi locul lecturii”, ne-a declarat profesorul Andrei Popete-Pătraşcu.

345 de elevi au răspuns la chestionarul Campaniei C.N.E.T. „(Re)întoarcerea la lectură”

Vă prezentăm în cele ce urmează întrebările, răspunsurile şi analiza rezultatelor chestionarului la care au răspuns 345 dintre elevii Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu, în cadrul Campaniei C.N.E.T. „(Re)întoarcerea la lectură”, susţinută şi de Cotidianul „Gorjeanul” în calitate de partener media. La prima întrebare („Deţii o bibliotecă familială?”) adresată elevilor, 90% dintre aceştia au răspuns „Da” şi 10% „Nu”. Cei mai mulţi dintre elevii care deţin acasă o bibliotecă provin de la clasele a IX-a şi cei mai puţini de la clasele a XII-a. A doua întrebare la care elevii de la C.N.E.T. au răspuns, a fost: „Cine îţi recomandă citirea cărţilor?”. La această întrebare elevii au avut posibilitatea să selecteze mai multe variante de răspuns, nu doar una singură, rezultatele arătând astfel: „profesorii” – 44%, „părinţii” – 26%, „bunicii” – 4%, „prietenii” – 35% şi „nimeni” – 32%. În timp ce majoritatea elevilor de clasa a X-a au ales varianta „profesorii”, elevii de clasa a IX-a au optat pentru răspuns „nimeni”. Dintre cei 345 de elevi care au răspuns la chestionar, cei care au ales varianta „prieteni” la această întrebare, au fost cei de clasa a XI-a. „Părinţii” sunt după „profesori” şi „prieteni”, atunci când este vorba de recomandarea citirii unei cărţi. La cea de-a treia întrebare „Ce motivaţie ai să citeşti?”, 90% dintre elevii chestionaţi au răspuns „din plăcere” şi doar 10% „din obligaţie”. Pe clase, cele mai multe variante ale răspunsului „din obligaţie” le-au ales elevii de clasa a XI-a, în timp ce elevii de clasa a IX-a au ales prima variantă. Întrebarea „La ce îţi foloseşte lectura cărţilor?”, a oferit trei variante de răspuns, elevii selectând: „îmbunătăţirea vocabularului” – 61%, „dezvoltarea gândirii” – 52% şi „dobândirea de informaţii noi” – 29%. Varianta „dezvoltarea gândirii” a fost aleasă de cei mai mulţi dintre elevii de clasa a XII-a. La întrebarea a cincea, „În ce situaţii ai constatat că lectura te-a ajutat?”, elevii au răspuns: „în conversaţiile cu alţii” – 62%, „în lectura altor cărţi” – 15%, „la lecţii” – 43%, în timp ce 10% au ales şi varianta „în nicio situaţie”. Elevii claselor a XII-a au optat cu preponderenţă varianta „în conversaţiile cu alţii”, în timp ce elevii de clasa a X-a s-au exprimat în favoarea utilităţii lecturii „la lecţii”. A şasea întrebare „Ce lecturi preferi?” a oferit elevilor cinci variante de răspuns, aceştia optând pentru: „literare” – 59%, „ştiinţifice” – 28%, „tehnice” – 3%, „educative” – 15% şi „informaţionale” – 28%. Majoritatea elevilor de clasa a IX-a şi a X-a au ales varianta „lectură literară”, în timp ce la clasele a XII-a, din cei 87 de elevi, niciunul nu a selectat „literatură tehnică”. Elevii de clasa a IX-a sunt cei mai puţin interesaţi de „lectura educativă” (3 elevi din 88), iar cei de clasa a XI-a de „lectura ştiinţifică” (14 din 85). „Lecturile informaţionale” sunt preferate cu precădere de elevii de clasa a XII-a. La cea de-a şaptea întrebare „De unde îţi procuri cărţile?” elevii au răspuns după cum urmează: „cumpărare” – 48%, „împrumut biblioteca şcolii” – 36% şi „împrumut biblioteca judeţeană” – 48%. Cei mai mulţi dintre elevii de clasa a IX-a chestionaţi, îşi procură cărţile prin cumpărare, iar cei de a XII-a prin „împrumut la biblioteca judeţeană”. La întrebarea „Deţii o legitimaţie la biblioteca judeţeană pe care să o fi utilizat cel puţin odată pentru a împrumuta o carte?”, 71% dintre elevi au răspuns afirmativ, iar 29% au recunoscut că nu deţin o astfel de legitimaţie. În timp ce 72 dintre cei 87 de elevi de clasa a XII-a chestionaţi au răspuns „Da”, la clasa a IX-a 46 de elevi au ales varianta „Nu”. Elevii de clasa a XII-a citesc cele mai puţine cărţi care nu sunt incluse în programa şcolară (56% din cei 87 elevi chestionaţi), aşa cum reiese din răspunsurile oferite de aceştia la întrebarea „Ai citit în ultima lună cel puţin o carte care să nu fie inclusă în programa şcolară?”. Din totalul de 345 elevi, 71% au citit însă cel puţin o carte în ultima lună, cei mai numeroşi fiind elevii de clasa a IX-a (85% din 88 de respondenţi). Ultima întrebare adresată elevilor de la C.N.E.T. a fost: „Ai fi de accord să participi la o campanie de promovare a lecturii?”. 73% au răspuns afirmativ, în timp ce 27% nu şi-au exprimat dorinţa de a participa la acţiuni care să promoveze rolul şi locul lecturii. Cei mai mulţi elevi care doresc să se implice într-o astfel de campanie sunt elevii de clasa a X-a, iar cei mai puţin interesaţi sunt cei de clasa a XII-a. Rezultatele acestui chestionar sunt publice, fiind postate de către organizatori şi pe pagina-eveniment de Facebook a Campaniei „C.N.E.T. (Re)întoarcerea la lectură”. Prof. dr. Gheorghe Nichifor, directorul Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu ne-a declarat la încheierea primei acţiuni a campaniei: „Aveam nevoie de rezultatele acestui chestionar pentru a şti care sunt punctele slabe ale sistemului de valori şi principii pe care tinerii îl construiesc, îndepărtându-se de lectură. Acest demers ar putea fi preluat şi de alte unităţi şcolare din judeţul Gorj pentru a avea o imagine de ansamblu a rolului şi locului pe care îl ocupă astăzi lectura în rândul elevilor. Este nevoie astăzi de o educaţie dobândită nu doar în familie sau la orele de curs, este nevoie de lectură, de conştientizarea rolului acesteia în dezvoltarea personalităţii fiecăruia dintre noi.”

Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here