La Țicleni, o zi de aleasă bucurie și de mare sărbătoare!

588

În cadrul «Zilelor Orașului Țicleni», sâmbătă, 7 septembrie 2013, în prezența oficialităților administrației județene și locale, a unor parlamentari gorjeni și a câtorva zeci de locuitori ai orașului, în locul sugestiv intitulat «La Brazdă», situat în imediata apropiere a șoselei județene Țicleni-Tg. Jiu, a fost dezvelit Monumentul ridicat în cinstea luptelor eroice care s-au purtat în acest loc, în toamna anului 1916, împotriva cotropitorilor germani, atunci când rezistența și sacrificiile formațiunilor de luptă ale Regimentului 18 Gorj, au avut-o ca figură emblematică pe «Eroina de la Jiu», Ecaterina Teodoroiu.

A fost o zi frumoasă, la propriu și la figurat, o zi însorită și cu o pregătire deosebită, care a impresionat prin atmosfera de sărbătoare și de educație patriotică pe care au trăit-o cei prezenți la festivitate, o zi de aleasă bucurie pe care am simțit-o cu acea vibrație lăuntrică pe care o transmite sufletului nostru «lecția vie» a istoriei!

“Dorim ca generaţiile viitoare să nu uite că am avut străbuni-eroi”!
Festivitatea a fost prefațată de un «Te Deum» și de o slujbă de pomenire slavoslovite de către cei trei preoți ai orașului, iar apoi, în intervențiile lor, cei înscriși la cuvânt au evidențiat semnificațiile majore ale acestui moment sărbătoresc! Primarul Radu Constantin, prin cuvinte de bun venit, a mulțumit oficialităților prezente la festivitate, iar Președintele Consiliului Județean, d-l Ion Călinoiu a subliniat importanța bogatelor resurse de care dispune Gorjul în valorificarea potențialului său turistic, dar mai ales faptul că acest pământ legendar a dat istoriei noastre eroi care înnobilează cartea de istorie a veacurilor. Cu un glas de adevărat tentor care a făcut să răsune pădurea de glasul său grav, d-l jurist Ion M. Ungureanu, care poate fi considerat sufletul acestei inițiative, a spus printre altele: “Se apropie centenarul, cernut de clepsidra timpului, de când România a fost nevoită să ia parte, efectiv, la Primul Război Mondial, alături de aliaţi. Cu preţul unor mari pierderi materiale, dar şi cu jertfa a peste 800.000 de români, după o ocupare vremelnică a unei importante părţi din teritoriu, prin eroismul legendar, s-a reuşit alungarea cotropitorilor şi înfăptuirea României Mari. Numai din oraşul Ţicleni, jertfele pe câmpul de luptă din Primul Război Mondial au fost de 119 eroi. Mulţi au venit acasă răniţi, invalizi! Ca o recunoştinţă pentru străbunii noştri, înfăptuitori ai României Mari, azi, 7 septembrie 2013, dezvelim un înscris în piatră, care marchează locul «De pe dealurile Rășinii», unde la 4 noiembrie 1916(stil vechi),(17 stil nou), după multe alte lupte anterioare, pe Valea Jiului, a avut loc o aprigă luptă între invadatori şi armata română, aflată din nefericire, în retragere atunci. Dorim ca generaţiile viitoare să nu uite că am avut străbuni-eroi, care s-au luptat cu duşmanul prin vitejie până la sacrificiu”!

“Omul este suma faptelor lui, pentru că numai faptele îl ridică și îl coboară”!
D-l jurist Ion M. Ungureanu a mai precizat printre altele: “Ne bucurăm că dezvelirea plăcii comemorative este şi un punct de reper în cadrul manifestărilor consacrate «Zilelor Orașului Țicleni», evenimentul fiind inclus, totodată, şi în programul calendaristic al «Zilelor Turismului Gorjean», din perioada 6-15 septembrie 2013. Turismul cultural este nobleţea unui oraş! Acest teritoriu pe care e amplasată placa comemorativă, dezvelită astăzi, aflată şi pe acest important drum de comunicaţie, trebuie să fie marcat pe harta evenimentelor istorice ale României, forurile culturale să-i dea atenţia cuvenită pentru îmbunătăţirea decorului actual”! În intervențiile pe care le-au avut în continuare, d-l Constantin Ispas, Președintele Asociației Veteranilor de Război a îndemnat oficialitățile locale, cadrele didactice prezente la festivitate, să nu dea uitării acest loc sacru, să le predea lecții de educație patriotică elevilor, să le păstreze vie în memorie jertfa străbunilor, așa cum d-l prof.dr Ion Mocioi a relevat chipul neasemuit de eroină jertfelnică al Ecaterinei Teodoroiu, iar d-l Traian Lalescu, fost primar al Orașului Motru, a atras atenția că “Omul este suma faptelor lui, pentru că numai faptele îl ridică și îl coboară”! În încheierea festivității de la Țicleni, a fost tăiată panglica inaugurală a Monumentului, iar elevii de gimnaziu și de liceu au cântat și au evocat, cu acea vibrație a elanului tineresc, un adevărat moment de sărbătoare care se înscrie ca o pagină frumoasă de adâncă trăire și de simțire patriotică!
Profesor, Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here