ITM Gorj, la ceas de bilanţ

517

Potrivit bilanţului Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Gorj, acţiunile instituţiei s-au axat pe cele două componente: relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă. Astfel, în anul 2013, Serviciul Control Relaţii de Muncă din cadrul instituţiei a efectuat un număr de 1342 controale, din care 1306 verificări pentru identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale de angajare. Au fost depistaţi 86 angajatori care utilizau „munca la negru” având 254 persoane fără forme legale de angajare, din care 56 sunt femei şi 1 tânăr sub 18 ani.

În perioada raportată s-au aplicat 80 sancţiuni pentru utilizarea muncii fără forme legale de angajare în cuantum de 1.270.000 lei. Angajatorii depistaţi că lucrau cu persoane „la negru” desfăşurau activitate în următoarele domenii: confecţii textile, panificaţie, construcţii, comerţ, zootehnie, prestări servicii. Pentru neregulile constatate de la legislaţia muncii, Serviciul Control Relaţii de Muncă a aplicat un număr de 307 sancţiuni contravenţionale la un număr de 269 angajatori, dintre care 228 sunt amenzi în valoare totală de 1.715.100 lei. De asemenea, au fost dispuse un număr de 2.313 măsuri angajatorilor controlaţi, dintre care un număr de 1.835 au fost realizate. La 5 dintre angajatorii verificaţi au fost depistate mai mult de 5 persoane fără forme legale de angajare, documentele fiind transmise spre cercetare instituţiilor abilitate (Parchet), având presupunerea săvârşirii de către aceşti angajatori a infracţiunii prevăzută şi sancţionată de articolul 264, alin.3 din Legea 53/2003 din Codul Muncii. “Din verificările efectuate am constatat ca unul dintre angajatorii controlaţi unde a fost depistată 1 persoană fără CIM desfăşura activitate fiind în insolvenţă, fişa de identificare completată fiind transmisă spre cercetare penală Parchetului.
În anul 2013, s-au depus spre analizare un număr total de 119 contracte colective de muncă aplicabile la nivel de societate, toate acestea fiind înregistrate în Registrul unic de înregistrare a contractelor colective de muncă şi un număr de 45 Acte Adiţionale pentru modificarea anumitor clauze din Contractul Colectiv de Muncă aplicabil. Numărul total al contractelor colective de muncă active la sfârşitul lunii decembrie 2013 înregistrate la instituţia noastră este de 255 din totalul de 477 de unităţi din judeţ (cu peste 21 de salariaţi) care au obligaţia negocierii şi înregistrării la ITM Gorj a contractului colectiv de muncă”, se arată în comunicatul de presă transmis de George Romanescu, şeful ITM Gorj.

91 registre de zilieri
În anul 2013, au fost verificaţi pentru respectarea obligaţiei de negociere şi încheiere a contractelor colective de muncă la nivel de unitate şi înregistrarea acestora la ITM un număr total de 141 agenţi economici, fiind trasate un număr total de 43 măsuri. S-au eliberat de la casieria instituţiei un număr de 20 registre de zilieri, iar în total de la intrarea în vigoare a prevederilor Legii 52/2011 au fost eliberate un număr de 91 registre de zilieri la un număr de 84 angajatori. În această perioadă s-au depus extrase după registre un număr de 47 societăţi continuând înregistrări ale acestei perioade din totalul de 62 angajatori care au transmis copie după registru de la 01.05.2011. Au fost înregistrate 20.802 poziţii-zilieri din Registrele de evidenţă ale zilierilor depuse lunar la ITM Gorj, din totalul de 45.529 poziţii-zilieri din extrasele registrelor care se depun lunar de la intrarea în vigoare a Legii nr. 52/2011.

Accident colectiv cu 10 victime
Potrivit aceleiaşi surse “Compartimentul securitate şi sănătate în muncă din cadrul ITM Gorj a urmărit, în principal, realizarea acţiunilor din Programul anual de acţiuni al ITM Gorj – program care a avut la bază Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor, realizarea campaniilor naţionale organizate de Inspecţia Muncii, dar s-a urmărit şi efectuarea de controale preventive, cercetarea accidentelor.
Controalele au vizat şi conştientizarea angajatorilor privind respectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, creşterea gradului de securitate în muncă în unităţi din toate ramurile de activitate, prioritare fiind unităţile cu nivel ridicat de risc. S-au efectuat 1.646 de controale la 1.247 de angajatori, reprezentând o creştere cu 2,82 % faţă de anul 2012. Au fost efectuate 1.646 controale tematice, tip campanie sau sistem. În urma controalelor s-au dispus 1.712 măsuri de remediere a deficienţelor constatate. De asemenea, au fost cercetate de către inspectorii de muncă 14 evenimente din care 1 accident colectiv cu 10 victime (un singur decedat), 5 evenimente în afara muncii, 6 accidente de muncă mortale şi 3 accidente de muncă urmate de invaliditate”.

Cuantumul valoric al sancţiunilor a crescut
În anul 2013 nu s-au înregistrat evenimente tehnice sau avarii tehnice la agenţii economici din judeţul Gorj. De asemenea, numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în anul 2013 a fost de 1712, înregistrând o scădere cu 20,89 % faţă de anul anterior, însă această diminuare s-a datorat scăderii numărului de avertismente aplicate, în timp ce au fost aplicate 244 de amenzi reprezentând o creştere cu 201,65 %. De asemenea, cuantumul valoric al sancţiunilor aplicate în anul de referinţă, în valoare de 748.000 lei, a crescut cu 172,54 % faţă de cel înregistrat în anul 2012.

74 de accidente de muncă
La ITM Gorj s-au înregistrat totodată 67 accidente cu incapacitate temporară de muncă şi 6 mortale. Inspectorii de muncă au cercetat în această perioadă 14 evenimente din care 5 în afara muncii, 6 accidente de muncă mortale şi 3 accidente de muncă urmate de invaliditate.
Sectoarele economiei naţionale în care au fost înregistrate cele mai multe accidente de muncă sunt: Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică – 23 accidentaţi; transporturi terestre şi transporturi prin conducte, 12 accidentaţi; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, 7 accidentaţi; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, 5 accidentaţi; activităţi de investigaţii şi protecţie, 3 accidentaţi; învăţământ, 3 accidentaţi. S-au înregistrat 99 boli profesionale, 12 cazuri au fost infirmate, iar 13 au fost declarate boli legate de profesie.
În perioada analizată, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au fost înregistrate un număr total de 573 de sesizări din care 514 au privit relaţiile de muncă şi 59 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Toate petiţiile au fost soluţionate în termen, conform prevederilor legale.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here