ITM Gorj, controale în minerit, spital și la silozurile de cereale

892

În perioada 14-18 noiembrie 2022 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat un număr de 56 controale care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității și sănătății în muncă. Au fost aplicate 24 sancțiuni contravenționale în valoare de 115.000 lei și dispuse 116 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a derulat pe parcursul anului 2022 acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie și incendiu în silozurile de cereale, în fabricile de băuturi alcoolice, în rafinării, în industria minieră și în spitale. Au fost verificați 15 angajatori, fiind aplicate 7 amenzi contravenționale în valoare de 25.000 lei și dispuse 9 măsuri de intrare în legalitate.
Obiectivele acțiunii au constat în:
-diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii din domeniile de activitate vizate de acțiune;
-creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
-eliminarea neconformităților constatate
Acțiunile de control s-au desfășurat în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii și mari, cu capital de stat, privat sau mixt) care efectuează activități de recepționare, condiționare, păstrare și valorificare a produselor agricole (CAEN 521), fabricarea nutrețurilor combinate (CAEN 109), fabricarea produselor de morărit și panificație (CAEN 106,107), fabricarea băuturilor alcoolice (CAEN 11), precum și în toate unitățile de minerit (CAEN 05,07,08), rafinarea țițeiului (CAEN 192), și în spitale (CAEN 861).
„Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj reamintește angajatorilor faptul că, potrivit prevederilor Legii numărul 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată și actualizată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta”, a declarat George Octavian Romanescu, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here