Investitorii gorjeni nu sunt interesaţi de proiectele pentru energia regenerabilă

357

energie regenerabilaInvestitorii interesaţi pot depune între 9 şi 27 noiembrie proiecte de producere a energiei din surse regenerabile, potrivit Administraţia Fondului de Mediu (AFM), prin care pot lua cel mult 30 milioane lei pentru fiecare proiect.

Din păcate, la nivelul judeţului nostru, nu s-a arătat nimeni interesat de a investi în mediu, în energia regenerabilă, chiar dacă proiectele sunt plătite aproape în totalitate de stat. Un solicitant poate depune, în cadrul sesiunii de finanţare, cel mult două proiecte, iar anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, se precizează în Ghidul de finanţare a programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă şi hidro. Neinteresul este la cote maxime în judeţul nostru, care, ori este prea sărac pentru a se mai bucura de investiţii şi, mai ales, în mediu, ori oamenii cu bani aleg afaceri mai profitabile care să le stârnească interesul.

Finanţarea se acordă, în cuantum de maximum 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru întreg teritoriul României, cu excepţia cazului în care beneficiarul are sediul social sau punctul de lucru la care se implementează proiectul în Regiunea Bucureşti-Ilfov, unde finanţarea se acordă în cuantum de maximum 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar, în cadrul sesiunii de finanţare.
Scopul programului îl constituie valorificarea resurselor regenerabile de energie: solare, eoliene, hidroenergetice, geotermale, biomasă, biogazul, gazele rezultate din fermentarea deşeurilor sau nămolurilor din staţiile de epurare, pentru producerea de energie electrică şi termică, îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare şi conservarea şi protejarea ecosistemelor.
Capacitatea de producţie a unităţii energetice nu trebuie să depăşească 10 MW. Uniunea Europeană şi-a stabilit ca ţintă obţinerea până în 2020 a 20% din energie din resurse regenerabile.
Izabella MOLNAR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here