Întru mulţi şi binecuvântaţi ani, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, dr. IRINEU!

1139

Astăzi, Biserica dreptmăritoare din Oltenia sărbătoreşte ziua de naştere a Înaltpreasfinţiei voastre, Părinte Acad. Dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, cel născut la data de 16 noiembrie 1957 în satul Spinu, din comuna Perişani (Judeţul Vâlcea), din părinții Gheorghe și Maria, cu numele de botez Ioan. După anii de şcoală, aţi părăsit satul natal, una dintre cele mai frumoase localităţi montane din judeţul Vâlcea, locul unde Basarab I Întemeietorul Ţării româneşti a scris actul de naştere al României şi unde timp de 4 zile friguroase din luna noiembrie a anului 1330 o modestă oştire de moşneni a înfruntat oastea modernă pentru acea vreme, şi mai numeroasă decât a valahilor, condusă de Regele maghiar Carol Robert de Anjou, fiind marcat în acest fel, unul dintre cele mai importante evenimente al istoriei românilor, sărbătorit anual în perioada 9-12 noiembrie, la Perişani-Posada, chiar pe locul unde strămoşii moşneni valahi au stropit cu sângele lor vatra gliei neamului românesc. Ajuns frate la Mănăstirea Frăsinei, aţi înţeles pe deplin că mai important decât toate cele lumeşti este căutarea Lui Dumnezeu, a Binelui și Adevărului suprem, asumată în deplină cunoștință de cauză, ceea ce v-a făcut să mărturisiţi cu modestie că vă consideraţi «doar un călugăr» care ,,mereu o să am chilia mea”, poate meditând la cuvintele Sfântului Augustin: «Mare eşti, Doamne, şi cu adevărat vrednic de laudă! Mare este puterea ta, iar înţelepciunea ta nu poate fi măsurată. Şi totuşi, un om, o neînsemnată frântură din zidirea ta, vrea să te slăvească! Un om purtând asupra sa datul morţii, purtând mărturia că tu te împotriveşti celor trufaşi. Şi totuşi, un om, o neînsemnată frântură din zidirea ta, vrea să te slăvească. Tu l-ai îndemnat să-şi afle bucuria lăudându-te pe tine, căci pentru tine ne-ai zidit, iar inima noastră este neliniştită până să-şi afle odihna în tine. Dă-mi, Doamne, putinţa de a şti şi de a înţelege, dacă trebuie mai întâi să te invoc ori să te laud, să te cunosc mai întâi ori să te invoc»!

«Te voi căuta, Doamne, invocându-te, şi, crezând în tine, te voi invoca»!
De aceea, cu o implicare totală, aţi urmat studiile la Seminarul Teologic «Sf. Grigorie Teologul» din Craiova (1975-1980) și la Institutul Teologic Universitar din București (1981-1985), obținând titlul de licențiat în teologie, cu teza «Cunoașterea lui Dumnezeu și ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa», ca după terminarea facultății, în anul 1985, să fiţi hirotonit ierodiacon și ieromonah (1986), cu numele IRINEU, care înseamnă «Aducător de pace» sau «Făcător de pace», tocmai pentru a întări spusele Sfântului Augustin: «Te voi căuta, Doamne, invocându-te, şi, crezând în tine, te voi invoca! Fiindcă, tu ne-ai fost vestit nouă! Te va invoca, Doamne, credinţa mea, aceea pe care mi-ai insuflat-o prin natura omenească a fiului tău, prin slujirea propovăduitorului tău!». Astfel, după cursurile doctorale în specialitatea «Patrologie» la Institutul Teologic din București, cu dizertația «Politica religioasă a împăratului Iustinian», după ce timp de un an (1986-1987), aţi urmat cursuri de limba și literatura franceză la Facultatea de Litere a Universității din Grenoble şi aţi continuat pregătirea de doctorat în specialitatea «Dogmatică» la Institutul Teologic Ortodox «Saint Serge» din Paris (1987-1990), absolvind cursurile cu calificativul «magna cum laude», în anul 1990, pe baza susținerii tezei «La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand», sub coordonarea științifică a Pr. prof. dr. Boris Bobrinskoy, vi s-a conferit titlul de doctor în teologie, după anii 1990-1991, aţi urmat o strălucită şi prodigioasă carieră didactică teologică, iar în anul 2008, aţi fost ales de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în funcția de Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei şi întronizat la data de 27 iulie 2008, în Catedrala mitropolitană «Sfântul Dumitru – Izvorâtorul de mir» din Craiova, în demnitatea de Mitropolit al Olteniei, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române! Pot spune că din acel moment, m-am simţit un apropiat al Înaltpreasfinţiei Voastre, însoţindu-vă la slujbele prilejuite de sfinţirea şi resfinţirea bisericilor din Gorj, ca şi şi de sărbătorirea hramurilor mănăstirilor din acest judeţ, mai ales că pe baza interviurilor realizate, mi-aţi prilejut bucuria negrăită de a publica în vara acestui an volumul de interviuri sugestiv intitulat: «DIALOGURI TEOLOGICE PE FILE DE CALENDAR», pe care l-aţi tipărit la Mitropolia Olteniei şi pe care îl aşteptam de multă vreme! Pentru că uneori se întâmplă să pierdem şi oamenii cei mai dragi inimii, pentru că de curând v-aţi despărţit de tatăl drag al Arhieriei voastre, vă doresc din inimă ca încercările să vă întărească şi să aveţi puterea de a fi mereu Ierarhul strălucit al Olteniei şi al României, să fiţi sănătos şi cu îndelungată slujire în slujba Bisericii şi întru Slava Atotputernicului DUMNEZEU!
LA MULŢI ŞI ÎNDELUNGAŢI BINECUVÂNTAŢI ANI!
VASILE GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here