Însemnări de lectură – Harul divinei înţelepciuni

376

Acesta este titlul unei minunate cărţi de inimă şi suflet scrisă de Preot iconom Alexandru E. Cornoiu şi Ing.prof. Carmen Cocan, cu precizarea că în bogatu-i şi alertul său sumar contribuţiile autorilor sunt semnate separat.

Nu-i greu de bănuit că o mai mare contribuţie la conceperea şi scrierea acestei cărţi i-o putem atribui distinsului nostru colaborator, care dedică lucrarea: „Soţiei mele Georgeta, fiilor, nepoţilor şi strănepoţilor mei, arome de bucurie, împlinire cu protecţia proniei divine! Cititorilor noştri aflaţi în căutarea valorilor eterne, plinătate sufletească şi pace lăuntrică!”( Preot iconom Alexandru E. Cornoiu).
Tot părintele cărturar Al. E. Coroniu mai găseşte o adevărată şi uluitoare asemănare între Coloana fără sfârşit a lui Brâncuşi, din nemărginit sau fără de margini, infinit ori imens cu Sfânta Evanghelie, după cum ne-o arată şi numele ei tradus din limba greacă drept „Veste bună” – cuprinzând vestea cea bună a întrupării Mântuitorului, cel care a săvârşit prin jertfa şi învierea lui, împăcarea oamenilor cu Dumnezeu, lăsându-ne nouă Evanghelia drept o bază a vieţii în nemărginirea luminii şi reînvierii umane.
Şi tot părintele smerit, meditează că atât domnia sa cât şi coautoarea ing. pro. Carmen Cocan au avut grijă să ofere cititorilor în această carte “Cuvântul lui Dumnezeu Mântuitorul lumii adevărat şi nerăstălmăcit, păstrat cu sfinţenie peste veacuri”.
Faţă de alte apariţii editoriale de la MĂIASTRA, în 2012, HARUL DIVINEI ÎNŢELEPCIUNI are o prezentare grafică tot excelentă dar nesemnată. Ca un imens plus, există un redactor de carte în persoana „doctorului fără de arginţi” medicul Poet Doru V. Fometescu. Şi cum domnia sa cunoaşte cel mai bine valoarea cărţii pe care încercăm s-o prezentăm aici, să-i dom cuvântul:
<<Iată, o carte folositoare inimii şi avântului sufletesc creativ, care ne face să îndrăgim adevărul ce dăinuie lângă marea taină “dragostea de aproape” şi libertatea de a fi în compasiune cu ceilalţi. În spirit profund românesc şi în prosens de înaltă şi dreaptă slăvire se întemeiază această scriere “Harul divinei înţelepciuni” A PREOTULUI Alexandru E. Cornoiu şi profesoarei ing. Carmen Cocan, preşedinta Fundaţiei “Cuvântul de Gorj”, personalităţi de referinţă înzestrate cu simţul dăruirii şi al aspiraţiei de-a bucura pe semeni (în principal pe tineri) prin fapte concrete şi înţelepte.
Cei doi autori sunt împliniţi în plan familial, profesional şi comunitar, au experienţă şi luciditate vizionară, fiind vrednici de admiraţie. Împreună reunesc energii harice care ne înseninează şi ne întăresc dragostea în credinţă faţă de tradiţia ce răsfiră valori nemuritoare…>>
Ion Predoşanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here