Înscrierile la Bacalaureat, în plină desfășurare

658

Pentru elevii gorjeni din ultimul an de liceu a început numărătoarea inversă. Înscrierile la Bacalaureat sunt în plină desfășurare, iar în mai puțin de două săptămâni va începe și examenul.

Elevii gorjeni din clasele a XII-a și candidații din promoțiile anterioare care nu au promovat încă examenul maturității mai au trei zile la dispoziție pentru a se înscrie la prima sesiune din acest an a Bacalaureatului. Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, înscrierea candidaţilor se face prin fişă-tip informatizată la secretariatele liceelor pe care le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului.
Pentru candidaţii din seria curentă, diriginţii întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidenţele din licee.
Tabelele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginţi depun şi fişa-tip informatizată, tipărită şi semnată de fiecare candidat, în care acesta îşi asumă opţiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susţină examenul de bacalaureat. Candidaţii din anii precedenţi se pot înscrie în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat, la secretariatul unităţii de învăţământ pe care au absolvit-o, pe baza actelor solicitate de secretariate – certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor. Absolvenţii din seriile anterioare, în situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate, se pot înscrie pentru a susţine bacalaureatul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise la Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar.

BAC-ul începe pe 13 iunie
Prima sesiune a examenului de Bacalaureat va debuta pe 13 iunie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, susţinută până în 15 iunie. Între 21-24 iunie se va desfăşura proba de evaluare a competenţelor digitale, urmată, între 27 iunie – 1 iulie, proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Probele scrise ale sesiunii din vară încep pe 4 iulie, cu Limba şi literatura română (proba E)a) şi continuă pe 5 iulie cu proba la Limba şi literatura maternă (proba E)b), pe 6 iulie cu proba obligatorie a profilului (proba E)c), iar pe 8 iulie cu proba la alegere a profilului şi specializării (proba E)d). Rezultatele se vor afişa pe 12 iulie (până în ora 16.00) şi, în aceeaşi zi vor putea fi depuse şi contestaţiile (între orele 16.00-20.00), care vor fi soluţionate în perioada 13 – 15 iulie. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here