Încotro?

595
Tinerii din Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români filiala Târgu Jiu iau act cu surprindere şi nelinişte de unele propuneri din Raportul “Riscuri şi inechităţi sociale în România”, dat publicităţii de către Comisia Prezidenţială pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice în ziua de 22 septembrie 2009.

I. În legătură cu propunerea de legalizare a prostituţiei (conform cap. V, alin. 8 din Raport, p. 249), pe temeiul Sfintei Scripturi şi al învăţăturii Sfinţilor Părinţi, precum şi în conformitate cu hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români filiala Târgu Jiu respinge această propunere.
Departe de a rezolva o problemă socială gravă, legalizarea prostituţiei va agrava problema sub forma unei sclavii motivate financiar, care intensifică degradarea morală a societăţii, proliferarea diferitelor boli şi creşterea numărului divorţurilor, iar femeilor prinse în această sclavie li se afectează iremediabil sănătatea psihică şi fizică, precum şi demnitatea socială. Prostituţia este păcat împotriva trupului pe care avem datoria să-l preţuim ca pe un templu al Duhului Sfânt si să nu-l batjocorim prin desfrâu. În această privintă, Sfântul Apostol Pavel ne sfătuieste: „Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării, păcătuieşte în însuşi trupul său. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveti de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu preţ! Slăviţi dar, pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” (I Corinteni 6,18-19). Conform învăţăturii noastre de credinţă, bazată pe Sfânta Scriptură, omul nu are voie să facă ceea ce vrea cu trupul său, socotindu-se stăpân pe sine, sub motivul că i-ar apartine.
Această perspectivă nu este una creştină căci, asa cum ne arată Sfântul Apostol Pavel, „noi nu suntem ai noştri, ci ai lui Dumnezeu, căci toţi suntem răscumpăraţi de El prin sângele sau prin jertfa lui Iisus Hristos. De aceea, avem obligaţia să cinstim şi să respectăm trupul nostru, împreună cu duhul, slăvind în felul acesta pe Dumnezeu, căci şi trupul şi duhul sunt ale lui Dumnezeu” (I Corinteni 6, 19). În alt loc, Sfântul Apostol Pavel ne spune şi mai clar, avertizând pe cei care se apropie sau se împreună cu desfrânatele: „Au nu ştiţi că trupurile noastre sunt mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos, le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum” (I Corinteni 6, 15). De aceea încheie sentenţios: „Nu vă amăgiti. Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii – nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu” (I Corinteni 6, 9-10). Aşadar, păcatul în trup al desfrânării, pe care îl presupune aşa-zisa meserie de prostituată, nu rămâne nepedepsit, dimpotrivă, închide porţile împărăţiei lui Dumnezeu.
II. Referitor la dezincriminarea consumului de droguri uşoare (conform cap. V, alin. 6 din Raport, p. 234), , Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români filiala Târgu Jiu respinge această propunere întrucât ea încurajează şi mai mult consumul de droguri. Acum este necesară mai degrabă o implicare atentă şi responsabilă a Statului în stoparea fenomenului, decât o încercare de legalizare a acestuia. Cei care se droghează săvârşesc deodată mai multe păcate şi anume:1.păcatul sinuciderii (consumatorii îşi distrug sănătatea lor, pogorându-se în iad de vii dacă mor în acest păcat, fără să se pocăiască şi să se oprească de la acest păcat), 2.păcatul risipei banilor daţi de Dumnezeu, pe ceva nefolositor nici pentru trup, nici pentru suflet: „Pentru ce folosiţi arginţii voştri pentru un lucru care nu vă hrăneşte şi câştigul muncii voastre pentru ceva ce nu vă satură?” (Isaia 55,2) 3.păcatul profanării trupului în care locuieşte Duhul lui Dumnezeu şi care devine prin aceasta sălaş al diavolului:”Nu ştiţi oare că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteţi voi” (1 Cor, 15-17).Şi câte şi mai câte feluri de păcate iau naştere de la consumul de droguri… Din cauza efectelor nocive asupra sănătăţii trupeşti şi sufleteşti ale persoanei consumatoare şi a consecinţelor dramatice asupra familiei şi comunităţii, consumul de droguri trebuie descurajat sub orice formă, fiind necesară dezvoltarea serviciilor specializate de prevenţie şi tratament. Biserica a început deja să dezvolte programe de consiliere spirituală a consumatorilor de droguri şi a familiilor acestora pentru a preveni excluziunea lor socială.
În cazul aprobării acestor legi, România riscă un proces de degradare a condiţiei femeii în societate,pierderea unor posibile valori umane din pricina stupefiantelor precum şi înmulţirea femeilor practicante şi a consumatorilor de stupefiante.Nu trebuie să uităm că trăim într-o lume în care deosebirea dintre bine şi rău e din ce în ce mai greu de făcut. Orice decizie luată de politicieni poate influenţa în bine sau în rău viitorul generaţiei de mâine. Să sperăm că Bunul Dumnezeu le va lumina minţile politicienilor noştri şi nu vor accepta aceste schimbări.
A.S.C.O.R TÂRGU-JIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here