Încercările scriitorului CEZAR PETRESCU în fruntea Frontului Renaşterii Naţionale Gorj

5031

novaci2Continuăm relatările din ziarul de ieri. După ampla manifestare de la Târgu-Jiu, membrii delegaţiilor centrală şi judeţeană a Frontului Renaşterii Naţionale s-au deplasat la Novaci, pentru „înscăunarea” Sfatului local. De folos la ridicarea şi împăciuirea novăcenilor. Aici, scriitorul Cezar Petrescu, proaspătul preşedinte al Organizaţiei judeţene Gorj, a rostit o mişcătoare şi mobilizatoare cuvântare. El a sesizat de la bun început că „virtuţile cele mari şi tari ale neamului se păstrează vii, aici, în satele cele depărtate, de la umbra munţilor”.

Încearcă apoi o mărturisire de credinţă şi un sentiment de responsabilitate socială îl animă, în spirit poporanist:

„După cum ştiţi am scris cărţi, multe cărţi, în care am zugrăvit viaţa şi nevoile obşteşti ale norodului nostru. Unele cărţi din acestea au trecut hotarele. Dar oricâtă deşartă bucurie mi-ar aduce acestea, nu plăteşte un gram decât bucuria pe care aşi simţi-o că aflându-mă în mijlocul dv. aşi fi şi eu de un folos, de un ajutor, de un bine întru ridicarea stărilor şi împăciuirea oamenilor”.
Scriitorul spune apoi că „s-au înfăptuit în trecut lucruri de minune în această comună despre care a mers zvon până departe” şi îi asigură pe novăceni că „se vor înfăptui şi altele mai de minune(…) dacă se vor strânge rândurile şi se vor mări puterile”:
„Aceasta, fie s-o începem azi, în ziua de Sf. Gheorghe, care a ucis mulţi balauri şi printre dânşii a mai retezat şi capetele cele multe ale balaurului politic(…) Fie, ca mâine, comuna Novaci să poată sluji pildă şi pentru alte înfăptuiri de aiurea, din ţara întreagă, nu numai din Gorj”.
novaci1A urmat cuvântarea secretarului central al F.R.N., Victor Moldovan, care l-a recomandat pe Cezar Petrescu novăcenilor(„Am venit însoţit de preşedintele judeţului Gorj, de marele nostru scriitor Cezar Petrescu”), cerându-le solidarizare, muncă pentru prosperitatea comunei lor. După aceasta, delegaţiile sosite s-au înapoiat la Târgu-Jiu (după un popas „la frumoasa gospodărie a d-lui dr. Al. Bădescu din Bumbeşti-Piţic”), iar seara, Victor Moldovan şi Cezar Petrescu au plecat cu trenul la Bucureşti.
Schimbări necesare
Frontul Renaşterii Naţionale – Gorj, aflat sub şefia lui Cezar Petrescu, se bucura la conducerea organizaţiei de spiritul intrepid al lui Grigore Geamănu (comisar al Guvernului pentru Asigurările Sociale), Emanoil Em. Săvoiu (fost prefect al judeţului nostru) şi N. Tomovici Plopşor (fost prefect şi deputat de Gorj).
Începând cu luna mai 1940, se organizează, sub preşedinţia lui Cezar Petrescu, noile formaţiuni politice în plasele Ocolul, Vulcan, Gilortul, Amaradia, Jiul.
Într-un document de epocă, se menţiona: „A fost suficient ca dl. Cezar Petrescu să se edifice asupra situaţiei şi oamenilor, pentru a proceda la schimbările necesare”.
După două remanieri de guvern, la 21 iunie 1940, FRONTUL RENAŞTERII NAŢIONALE a fost transformat în „partid unic şi totalitar”, sub denumirea de „PARTIDUL NAŢIUNII”, conducerea supremă a noului organism politic revenind Suveranului, secondat de Statul Major al Partidului. Se vor păstra, în continuare, deviza, elementele şi uniforma FRN (de menţionat că scriitorul Cezar Petrescu, în apariţiile sale în Gorj, venea îmbrăcat în această uniformă cu centură şi caschetă – vezi fotografiile alăturate făcute cu acest prilej, datând din aprilie 1940).
novaci1Pierderea Basarabiei şi Bucovinei.- Demisia Guvernului Tătărescu!
Vara lui 1940 va fi destul de fierbinte pentru întreaga ţară. Basarabia şi Bucovina sunt înstrăinate de la trupul ţării, iar la 4 iulie, Guvernul Tătărescu demisionează. Sub noul guvern Gigurtu, va fi pierdut şi Ardealul de Nord, prin mârşavul Diktat hitleristo-musolinian de la Viena, linia de demarcaţie trasată de arbitraj tăind judeţele Bihor, Cluj şi Mureş, lăsând integral Ungariei hortyste judeţele Ciuc, Maramureş, Năsăud, Odorhei, Satu Mare, Sălaj, Someş şi Trei Scaune.
Anii apocaliptici
La 6 septembrie 1940, Carol al II-lea abdică în favoarea Regelui Mihai, tocmai pentru că „după pierderea graniţelor” îi lipsea „orice sprijin moral”.
La 6 septembrie, Mihai este procla-mat rege al României, iar Antonescu alcătuieşte lista noului guvern, având alături, la conducerea statului, pe Horia Sima, şeful Mişcării Legionare.
În septembrie 1940, Partidul Naţiunii şi Gărzile acestui partid – după plecarea din ţară a lui Carol al II-lea, însoţit de legitima lui amantă Elena Lupescu, – au fost desfiinţate.
Fondurile, imobilele şi întregul inventar au fost predate Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.
Ţara intra, de fapt, în conul de umbră al celor patru ani apocaliptici, fiind antrenată într-un război cu urmări nefaste.

Zenovie CÂRLUGEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here