Încep înscrierile pentru completarea corpului de metodiști al IȘJ Gorj

488

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a dat startul selecției pentru completarea corpului de metodiști. Începând de astăzi, cadrele didactice interesate de dobândirea acestui statut își pot depune dosarele la secretariatul IȘJ Gorj.

Potrivit calendarului selecţiei cadrelor didactice în corpul de metodişti al IȘJ Gorj, începând cu data de 3 septembrie și până astăzi, membrii corpului de metodişti din anul şcolar 2015-2016 care vor continua activitatea în anul şcolar 2016-2017, au trebuit să depună la registratura inspectoratului acordul pentru menținerea statutului, urmând ca validarea pe discipline de studiu a acestora să aibă loc tot astăzi, când debutează și cea de-a doua etapă a acestui proces, respectiv completarea corpului de metodiști. Astfel, astăzi urmează să fie afișate pe site-ul IȘJ Gorj locurile rămase neocupate în urma primei etape de selecţie a cadrelor didactice în corpul de metodişti, urmând ca persoanele interesate să-și depună dosarele la secretariatul IȘJ până la data de 6 octombrie. Dosarul va cuprinde: cererea de înscriere, recomandare din partea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, scrisoarea de intenţie, CV de tip Europass susţinut cu documente doveditoare (diplomă de studii, foaie matricolă, certificate/adeverinţă de absolvire a modulului pedagogic, ordin de numire pe post, certificate grade didactice şi/sau doctorat), adeverinţă de vechime la catedră în specialitate, adeverinţă – calificative obţinute în ultimii cinci ani, copii ale adeverinţelor/certificatelor/diplomelor prin care candidatul face dovada acumulării a 90 de credite profesionale transferabile și opisul dosarului pe care se va consemna numărul total de file. Evaluarea candidaților prin proba de interviu va avea loc în perioada 6-7 octombrie, urmând ca tot pe 7 octombrie să fie aprobată lista cadrelor didactice care fac parte din corpul de metodişti către C.A. al IŞJ Gorj, emiterea de către inspectorul general a deciziei care atestă calitatea de membru al corpului de metodişti al I.Ş.J. Gorj şi transmiterea ei către M.E.N.C.Ș. – Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională. La selecţia membrilor în corpul de metodişti ai ISJ Gorj pot participa cadre didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: studii universitare, finalizate cu diplomă de licenţă, corespunzătoare funcţiei didactice din învăţământul preuniversitar; titular în învăţământul preuniversitar; cel puţin gradul didactic II în învăţământ; să facă dovada acumularii a 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani; calificativul ”Foarte bine” în ultimii cinci ani şcolari; să aibă recomandarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ în care este titular/detaşat.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here