Încasări pe plus pentru Finanţele Publice Gorj

521

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj a reuşit şi luna trecută o colectare eficientă a veniturilor la bugetul general consolidat în corelare cu sarcina de plan repartizată de Ministerul Finanţelor Publice, având printre obiective şi reducerea arieratelor prin intensificarea acţiunilor de recuperare a creanţelor utilizând măsuri de executare silită şi monitorizarea contribuabililor care înregistrează debite.

În vederea realizării obiectivelor strategice stabilite în baza planului de activităţi, AJFP Gorj şi-a intensificat acţiunile de recuperare a arieratelor prin aplicarea tuturor măsurilor de executare silită, realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin planul anual de eficientizare a activităţii, simplificarea procedurilor de îndeplinire a obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi pe desfăşurarea întregii activităţi la un nivel ridicat de profesionalism.
Potrivit reprezentanţilor AJFP Gorj, din programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice în luna octombrie 2014 în sumă de 75.330.000 lei, instituţia judeţeană a realizat un volum total al încasărilor de 77.423.660 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 102,78%. “În structura lor, putem spune că la bugetul de stat s-au încasat 37.165.819 lei, reprezentând 48% din volumul total al încasărilor, în timp ce la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale s-au încasat 40.257.841 lei, ceea ce reprezintă un procent de 52 % din volumul total al încasărilor”, a precizat purtătorul de cuvânt al AJFP Gorj, Luminiţa Penciu.

Controale încheiate cu amenzi
Tot pe parcursul lunii trecute, inspectorii AJFP Gorj au efectuat un număr de 69 de acţiuni de inspecţie fiscală şi 29 controale inopinate, încrucişate şi cercetări la faţa locului. Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală. “Ca urmare a acestor acţiuni de inspecţie fiscală au fost constatate sume suplimentare la bugetul general consolidat în valoare de 64.142.313 lei, fiind totodată aplicate 50 amenzi contravenţionale în sumă totală de 138.650 lei. Au fost dispuse măsuri legale ce constau în instituirea sechestrelor asiguratorii în vederea recuperării sumelor datorate de către contribuabili. Pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscală, la un număr de 7 contribuabili, au fost întocmite sesizări penale privind încălcarea legislaţiei fiscale sancţionate de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul estimat fiind în sumă de 11.168.554 lei. De asemenea, au fost efectuate 11 inspecţii fiscale în vederea soluţionării deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, fiind respinsă la rambursare taxă pe valoarea adăugată în sumă de 107.098 lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al AJFP Gorj.
Misiunea standard a AJFP Gorj este aceea de a pune în aplicare legile fiscale, astfel încât să colecteze la bugetul general consolidat impozitele, taxele şi contribuţiile datorate de către contribuabili, îmbinând activitatea de educare a contribuabililor în spiritul conformării voluntare cu asistarea acestora în scopul atingerii obiectivului propus.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here