Încă 117 dascăli, experţi în managementul educaţional

373

Alte 117 cadre didactice din judeţul Gorj au fost admise în Corpul Naţional de Experţi în Managementul Educaţional. Obţinerea acestui statut le conferă participanţilor dreptul de a fi selectaţi la concursurile pentru ocuparea unei funcţii de conducere în învăţământ. La prima etapă de selecţie desfăşurată în perioada martie-aprilie anul acesta au fost admişi în această structură 293 de profesori şi inspectori şcolari.

Săptămâna trecută a fost publicată lista cadrelor didactice admise în Corpul naţional de experţi în managementul educaţional, seria a doua, în urma soluţionării contestaţiilor. Un număr de 157 de profesori din judeţul Gorj au participat la această etapă de selecţie pentru a deveni membri în structura menţionată, doar în acest fel putând aspira la o funcţie de conducere în învăţământ. Numai 117 dintre cadrele didactice înscrise au reuşit însă să şi obţină cele minim 70 de puncte din 100, necesare pentru a promova concursul. De altfel, la nivelul judeţului Gorj, după afişarea primelor rezultate, a fost înregistrată o singură contestaţie, depusă de o profesoară de la Grupul Şcolar Industrial Bâlta. În urma soluţionării contestaţiei, punctajul acordat cadrului didactic în urma evaluării portofoliului a fost mărit de la 91 la 93 de puncte. Cele 117 cadre didactice admise în Copul Naţional al Experţilor în Managementul Educaţional în cea de-a doua serie a concursului, se alătură celorlalţi 293 de profesori şi inspectori declaraţi promovaţi în prima serie a concursului pentru constituirea CNEME, ce s-a desfăşurat în 27 februarie – 27 aprilie. Pentru a fi admişi în această structură, cadrele didactice au trebuit să îndeplinească mai multe condiţii cumulative: candidatul să facă dovada a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în managementul educaţional, să fie titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, să aibă cel puţin gradul didactic 2, să fi obţinut calificativul foarte bine în ultimii 4 ani şcolari, să nu fi fost opriţi din dreptul de a ocupa o funcţie de conducere prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi să nu fi fost exclus din Registrul Naţional al Experţilor în Managementul Educaţional. Persoanele care ocupă momentan funcţii de conducere, dar nu au devenit membri ai structurii menţionate, nu vor putea participa la concursurile organizate în viitor. Obţinerea acestui statut le conferă participanţilor dreptul de a fi selectaţi la concursurile de manageri (directori) în învăţământ. Corpul naţional al experţilor în managementul educaţional va fi constituit începând cu anul şcolar viitor.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here