Înalt Preasfinţitul Irineu a săvârşit Sfânta Liturghie la hramul Mânăstirii “Sfânta Treime”

385

Picture 1259Luni, 4 iunie, în ziua de Rusalii, Înalt Preasfinţitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie la hramul Mânăstirii “Sfânta Treime” din localitatea Strâmba-Jiu, la care au participat câteva sute de credincioşi veniţi să “preguste” din minunatele clipe ale destăinuirii sufletului şi ale smereniei.

Cu acest prilej, Întâistătătorul Arhiepiscopiei Craiovei s-a adresat celor prezenţi, amintindu-ne în cuvinte pilduitoare despre faptul că odată cu Pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli, viaţa acestora, ca şi a noastră, a tuturor, capătă o altă semnificaţie, pentru că noi, oamenii, devenim şi martorii experienţei sălăşluirii lui Hristos cel Înviat în sufletele noastre. Duhul Sfânt este cel care îl face actual pe Hristos în inimile tuturor trăitorilor, deoarece Hristos Cel Înviat, trupul Său cel Picture 1278Îndumnezeit şi plin de slavă, constituie temelia Bisericii dreptmăritoare, însăşi chezăşuirea acesteia. Desigur, actualizarea Lui Hristos Cel Înviat, în şi prin Duhul Sfânt, constituie naşterea Bisericii văzute în care noi suntem rugători. Ca urmare, putem spune că Biserica este prin excelenţă “laboratorul Învierii” permanente a spiritului credinţei! Fără nici o îndoială, aşa cum a subliniat ÎPS Mitropolit, Biserica este comunitatea de îndumnezeire a oamenilor! Deci, cele trei persoane, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, ne-au alcătuit pe noi, au făcut pe strămoşul nostru Adam, şi cum ne spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu a suflat asupra lui Duh de viaţă, şi ne-a făcut, după aceea, pe toţi o fiinţă vie. Ne-a mai dat Dumnezeu şi chipul Său, această înfăţişare pe care noi o avem, de fiinţe rugătoare, care, spre deosebire de alte fiinţe de pe pământ, avem privirea ţintită spre ceruri, mereu suntem îndreptaţi spre zările cerurilor, acolo unde este Sfânta Treime! Întotdeauna, noi ne rugăm Picture 1294Lui Dumnezeu ridicând mâinile noastre la ceruri, privirea noastră, sufletul nostru, ca să primim de acolo bunătatea Lui Dumnezeu, adică, să se reverse peste noi harul Sfântului Duh, aşa cum s-a arătat îngerul apostolilor, lucru care a fost subliniat în Praznicul de Duminică, legat de Pogorârea Sfântului Duh! “Deci, la sărbătoarea noastră de azi, aşa cum a menţionat în finalul slujbei mitropolitul nostru, să reţinem un adevăr fundamental, că noi purtăm în viaţa aceasta, în trupul şi în sufletul nostru, noi purtăm chipul Lui Dumnezeu! După ce am ascultat slujba ce se cuvine la sărbătoarea Sfintei Treimi, ne vom întoarce la casele noastre, cu credinţa vie şi lucrătoare în Tatăl, Fiul şi în Sfântul Duh, Treimea cea de-o Fiinţă şi nedespărţită, căreia ne rugăm totdeauna să ne primească în Împărăţia Cerească, acolo unde sfinţii şi drepţii sălăşluiesc, acolo unde sufletul nostru se bucură de Împărăţia cea neînserată a cerurilor”! La sfârşitul Hramului Mânăstirii “Sfânta Treime”, toţi cei prezenţi au fost invitaţi să guste din bucatele pregătite cu osârdie de către slujitorii sfântului lăcaş!

Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here