Grădina Ghetsimani

496

”Mulţimile de oameni, au pus mâinile pe sus şi l-au prins pe El” (Mt 26, 50). Apostolii credeau că Iisus nu Se va da prins. Ei aşteptau vreo minune care să ţină în loc mulţimile de oameni, până se vor retrage. Când însă gloata începu a lega mâinile Domnului, o spaimă şi o mânie îi cuprinseră. Petru scoase sabia din teacă şi căuta să-L apere pe Mântuitorul.

„Iar Simon Petru, având sabie, a scos-o pe ea şi a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea lui cea dreaptă. Şi era numele slugii Malhu” (In 18, 10). „Şi a zis Iisus lui Petru: «Bagă sabia ta în teacă, căci toţi cei ce scot sabia de sabie vor muri. Sau crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, Care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile care zic că aşa trebuie să fie?»” (Mt 26, 52-54). „Nu voi bea oare paharul pe care Mi 1-a dat Tatăl să-l beau?” (In 18, 11). „Şi, atingând Iisus urechea slugii, 1-a vindecat pe el” (Lc22, 51). Mântuitorul S-a întors apoi către mulţime şi a zis: „Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu lănci! În toate zilele fiind Eu cu voi în sinagogă, n-aţi întins mâinile voastre asupra Mea, ci acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului” (Lc 22, 52-53). „Dar toate acestea s-au întâmplat ca să se plinească Scripturile” (Mc 14, 49). „Deci oastea şi căpetenia cea peste o mie şi slugile iudeilor au prins pe Iisus şi L-au legat” (In 18, 12). „Atunci, toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit” (Mt 26, 56), ca să se plinească cuvintele ce le-a spus Mântuitorul învăţăceilor la Cina cea de Taină: „Iată, vine ceasul, şi acum a sosit, ca să vă risipiţi fiecare la ale sale, şi pe Mine singur Mă veţi lăsa; dar nu sunt singur, căci Tatăl Meu cu Mine este” (In 16, 32). Locul unde a fost prins Mântuitorul e tot acolo în apropierea stâncii unde S-a rugat Iisus cu sudori de sânge. Unde a fost odinioară Grădina Ghetsimani e şi azi o grădină înconjurată de jur-împrejur cu gard înalt de zid. Dacă însă zidurile şi înnoirile moderne nu mişcă sufletul, ceea ce te mişcă şi te înfioară în acest loc sunt măslinii cei bătrâni. Măslinul e un pom cu putere de a trăi veacuri întregi. Pe locul unde a fost Grădina Ghetsimani dăinuiesc şi azi astfel de măslini bătrâni, şase la număr. Despre cel mai bătrân dintre ei se spune că ar fi fost martor la cele ce s-au petrecut în fioroasa noapte din Joia cea Mare şi a văzut pe Mântuitorul. Lângă acest măslin când ar fi dat Iuda sărutare vicleană Mântuitorului şi pe acest loc ar fi fost prins şi legat Iisus, Mântuitorul lumii. Dăm mai jos fotografia unei părţi din Grădina Ghetsimani unde se vede acest măslin. (În mijloc se vede un pelerin rugându-se).

Despre ceilalţi cinci măslini se poate spune cu toată siguranţa că sunt şi ei fiii măslinilor care au văzut pe Mântuitorul în noaptea cea fioroasă.

O, ce fior sufletesc am simţit lângă măslinii cei bătrâni din Grădina Ghetsimani! Sunt aceşti măslini nişte martori vii despre cele ce s-au întâmplat aici. Când vântul adie crengile lor, în adierea lor parcă auzi fioroasa istorie ce s-a petrecut aici.

Îngenunchez lângă măslinul cel mai bătrân să mă rog. Un fior îmi străbate sufletul. Poate că eu, nevrednicul şi păcătosul, stau pe locul unde a stat Mântuitorul când a venit Iuda să-I dea sărutarea vicleană… Poate că stau pe locul unde a stat Iuda trădătorul… Poate stau pe locul unde Apostolii au fugit când L-au văzut pe Mântuitorul legat în lanţuri.

Ridică-te, dragă suflete, ridică-te îndată din acest loc de suflet pierzător!

Preot Iconom Stravofor Stoichim Gheorghe

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here