Gorjenii restituie drepturile de pensie încasate necuvenit

519
SANYO DIGITAL CAMERA

Zeci de pensionari din judeţul Gorj au încălcat legea cumulând pensia cu alte venituri astfel că acum aceştia au de restituit către Casa Judeţeană de Pensii sumele încasate necuvenit.

După o verificare efectuată de către salariaţii CJP Gorj, zeci de pensionari gorjeni au fost identificaţi că au încasat necuvenit drepturi de pensii, astfel că instituţia judeţeană face numeroase demersuri pentru recuperarea sumelor datorate de oameni. În cuprinsul deciziilor de pensionare emise, beneficiarii sunt atenţionaţi privind incompatibilitatea anumitor tipuri de pensie cu activităţi de natură salarială, respectiv cumulul veniturilor de natură salarială cu drepturi de pensie anticipată sau anticipată parţială, pensie de invaliditate sau pensie de urmaş. Conform articolului 179 din Legea numărul 263/2010, sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de trei ani.
Potrivit unei situaţii furnizate de conducerea CJP Gorj, pentru cazurile de încasare necuvenită a drepturilor de pensie, este de recuperat o sumă în cuantum total de 321.743 de lei. “Cele mai frecvente motive pentru care s-au constituit debite sunt: cumulul pensiei de invaliditate, pentru pensionarii încadraţi în gradul I şi II de invaliditate, cu veniturile provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie; cumulul pensiei anticipate, cât şi a pensiei anticipate parţiale, cu veniturile provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în cazul persoanelor care se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. 1 pct. I, II sau IV din Legea nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia consilierilor locali şi judeţeni; cumulul pensiei de urmaş cu veniturile de natură profesională în cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaş încadraţi în gradul I sau II de invaliditate; cumulul pensiei de urmaş pentru soţul supravieţuitor, cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, în cazul în care acestea depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, se arată într-o informare transmisă de conducerea Casei Judeţene de Pensii.
Plata pensiei de invaliditate gradul I sau II se suspendă atunci când beneficiarii acestor categorii de pensii se regăsesc în una din situaţiile: desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau sunt funcţionari publici, desfăşoară activitate în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti pe durata mandatului, cu excepţia persoanelor care exercită funcţia de consilier local sau consilier judeţean, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti sunt administratori sau manageri, sunt membri ai asociaţiei familiale, sunt persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente, sunt persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora, realizează venituri din activităţi profesionale.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here