Gorjenii au depus 16.041 de cereri pentru ajutoarele la încălzire

439
incalzireAgenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Gorj a prezentat ieri, în cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, un raport privind stadiul acordării de ajutoare pentru încălzirea locuinţelor în sezonul noiembrie 2009-martie 2010. Conducerea Agenţiei a anunţat faptul că până la data de 15 decembrie toate primăriile din judeţ au depus situaţiile centralizatoare, referitoare la drepturile la ajutoarele pentru încălzirea locuinţei.

Tot până la data mai sus menţionată, autorităţile locale au pus şi gaze naturale la dispoziţia furnizorilor de energie termică sau au distribuit aproape 17.500 de formulare cuprinzând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere ale beneficiarilor. Până la data de 1 noiembrie a.c. au fost completate şi depuse la primăriile de domiciliu de către potenţialii beneficiari un număr de 16.041 de cereri.

Calcularea de către furnizorii de energie termică şi gaze naturale a cuantumului efectiv al ajutoarelor şi transmiterea situaţiei centralizatoare către primării pentru certificare se face până pe data de 12 ale fiecărei luni, urmând ca aceasta să fie transmisă de primării până la data de 15 ale fiecărei luni la AJPS Gorj în vederea solicitării creditelor bugetare.
Pentru derularea în bune condiţii a acestui program, AJPS Gorj va întreprinde: mediatizarea în permanenţă a prevederilor actelor normative care reglementează cadrul legal de acordare al ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în mass-media locală, colaborarea în permanenţă cu primăriile şi furnizorii de energie termică şi gaze naturale, precum şi asigurarea îndrumării metodologice în vederea aplicării prevederilor actelor normative în domeniu. Acestora li se mai adaugă şi monitorizarea şi controlul la nivelul tuturor primăriilor din judeţ.
Situaţia în cifre şi pe localităţi
Conform bazei de date a AJPS Gorj, în municipiul Motru toate cererile depuse pentru acordarea de subvenţii la energia termică, adică 2.724 au fost aprobate, precum şi cele 11 pentru încălzirea cu gaze naturale. La Târgu-Jiu, din totalul de 9.630 de cereri pentru subvenţii la gazele naturale, aprobate au fost 9.482. Şi oraşul Rovinari se clasează pe un loc fruntaş la numărul cererilor depuse, acestea fiind de 1.642, neaprobate fiind doar două. Bumbeşti-Jiul înregistrează 748 de cereri depuse, toate fiind aprobate, aceeaşi situaţie fiind şi la Ţicleni, acolo unde există 512 beneficiari.
Din cele 23 de localităţi ale Gorjului, a căror situaţie a fost prezentată până la data de 15 decembrie a.c., şi conform listelor AJPS Gorj, oraşele Tuceni şi Mătăsari se prezintă fără cereri la ajutoarele pentru încălzirea locuinţei la gazele naturale.
Izabella MOLNAR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here