Giurcău va avea un nou comisar în subordine

532

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacantă, de comisar, clasa I, grad profesional principal în cadrul CJPC Gorj. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Proba scrisă a concursului se va desfăşura pe 15 februarie, ora 11.00, iar interviurile vor fi susţinute pe 17 februarie, de la aceeaşi oră. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae. Dosarele de concurs de vor depune la sediul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia din Craiova, str. Gh. Chiţu, nr. 58, telefon 0251/533.118. Concursul va avea loc la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti, cu sediul în Bd. Aviatorilor nr. 72.
Postul din cadrul CJPC Gorj este vacant încă de anul trecut, iar acum este scos pentru a doua oară la concurs. “Funcţia a devenit vacantă în urma unei pensionări. A mai fost organizat concurs pentru ocuparea postului însă nimeni nu a trecut de probe. Condiţiile specifice pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească sunt studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă şi vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor. Dosarele se depun la Comisariatul Regional de la Craiova, iar cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, concursul se va ţine la Bucureşti, la ANPC”, a declarat Mădălin Giurcău, comisarul-şef al CJPC Gorj.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here