Garda de Mediu, în control la Gorj, Mehedinţi şi Caraş-Severin

128

În perioada 1-5 aprilie 2013, o echipă de comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat o serie de acţiuni de control în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Caraş-Severin. Verificările au decurs conform legii iar la Gorj nu au fost depistate probleme spre deosebire de celelalte două localităţi.

Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat o serie de acţiuni de control în perioada 1-5 aprilie 2013 în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Caraş-Severin. În acest context, au fost făcute verificări la agenţi economici şi unităţi teritorial-administrative de pe raza judeţelor menţionate. În cadrul acestei acţiuni, în urma verificărilor efectuate la UAT Comuna Topleţ – Judeţul Caraş-Severin, respectiv UAT Comuna Malovăţ – Judeţul Mehedinţi, verificări care au vizat conformarea la prevederile legislaţiei de mediu în vigoare privind modul de gospodărire a localităţilor precum şi a obligaţiilor ce le revin cetăţenilor, comisarii de mediu au constatat prezenţa unor depozite de deşeuri abandonate pe cursurile de apă, pe terenurile cu vegetaţie, pe pajişti etc., fiind încălcate prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor.
Urmare a celor constatate, comisarii de mediu au sancţionat atât UAT Comuna Topleţ cât şi UAT Comuna Malovăţ, cu amendă contravenţională în valoare de 15.000 lei. Cuantumul total al amenzilor aplicate unităţilor administrativ teritoriale a fost de 30.000 lei. Totodată, ca măsuri de conformare, comisarii GNM au impus UAT Comuna Topleţ şi UAT Comuna Malovăţ să efectueze salubrizarea cursurilor de apă şi a zonelor în care au fost găsite deşeuri abandonate, să cureţe şanţurile şi rigolele stradale pentru scurgea apelor pluviale şi să asigure spaţii pentru colectarea selectivă a deşeurilor, concomitent cu informarea cetăţenilor în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor. În cazul Comunei Malovăţ, s-a dispus contractarea unui operator de salubrizare autorizat, în vederea colectării şi transportului deşeurilor de pe raza localităţii.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here