Gânduri despre un coleg de mare omenie!

400
vasile gorjeanulÎntr-un spirit colegial şi plin de respect, pot spune că începând cu anul 1972, profesorul de Educaţie fizică şi sport, Liviu Micu, activează ca titular la Colegiul Tehnic Nr.2 din Tg.Jiu, având o bogată şi pilduitoare activitate, atât în catedra de specialitate a şcolii, dar şi prin luarea unor decizii manageriale, fiind un lider de sindicat proeminent şi activ, numărându-se printre cei care au întreprins demersurile necesare pentru obţinerea statutului de colegiu tehnic pentru şcoala nostră.

Se ştie că eforturile s-au îndreptat spre concretizarea unui proiect educaţional bine structurat şi canalizat pentru implementarea în viitor a unor clase cu profil de informatică, având consimţământul cadrelor didactice, prin semnăturile pe care acestea le-au dat în consiliul profesoral, până ce lucrurile au fost duse la bun sfârşit şi s-au obţinut aprobările din partea Inspectoratului Şcolar şi de la Ministerul Educaţiei! Poate că ambiţia aceasta a moştenit-o de la venerabilul său tată, remarcabil profesor de istorie, împărtăşind-o cu sora sa, tot profesoară, împreună fiind o minunată familie de dascăli dăruiţi şcolii!

Aşadar, distinsul nostru coleg este liderul de sindicat de peste 15 ani, perioadă în care a urmărit şi a sprijinit modul de constituire a posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, realizarea completării normei didactice la nivelul unităţii de învăţământ, stabilirea poturilor/catedrelor în restrângere de activitate şi vacantarea posturilor/catedrelor vacante/rezervate, complete şi incomplete. De asemenea este membru al Biroului Operativ al S.L.I. Tg.Jiu, iar în această calitate a îndrumat juridic liderii de sindicat în realizarea acţiunilor judecătoreşti pentru obţinerea de drepturi salariale conform Legii 128/1997, precum şi pentru acordarea altor drepturi salariale conform Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, prin acordarea unui spor de 10% din salariul de bază pentru condiţii deosebite de muncă, unele dintre acestea fiind considerate grele, periculoase sau penibile pentru îngrijitori. Sprijină cu pasiune legitimitatea acordării sporului de ecran de 15% pentru secretari, contabili, profesori ingineri, analişti programatori, administrator financiar şi alţi salariaţi din unitatea şcolară, care fac dovada utilizării calculatorului în procent de 50%. Nu este lipsit de importanţă faptul că a sprijinit acordarea sporului de 10% la bibliotecari pentru condiţii deosebite de muncă, atribuirea celor două salarii de bază avute în luna pensionării, salariaţilor care se pensionează la vârsta standard în funcţie de hotărârea Consiliului de Administraţie al şcolii, precum şi acordarea plăţii celui de-al 13-lea salariu! Această prezentare, cred că nu se doreşte un demers encomiastic sau un elogiu de circumstanţă aduse persoanei profesorului Liviu Micu, pentru că gestul îl consider, mai ales un semn de respect care se cuvine pentru o voce distinctă şi constructivă în efortul de a redefini şi de a relansa reforma învăţământului, un cadru didactic ce are experienţa necesară pentru ca educaţia să poată fi abordată unitar, vizând toate componentele sistemului, de la structură, până la evaluarea şi dimensionarea unor finalităţi pe diferite paliere instructiv-educative!
Vasile GORJEANU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here